Anna Dereszowska
Muzyk

Biografia

Anna Dereszow­ska (ur. 7 stycznia 1981 w Mikoło­wie) – polska aktorka teatral­no-musica­lo­wa, filmowa i telewi­zyj­na oraz piosen­kar­ka. Na stałe związana z teatrem muzycz­nym Studio Buffo w Warszawie.

Młodość

Jest córką Krzysz­to­fa Dereszow­skie­go i Dagmary Kufiety. Matka aktorki zmarła, gdy córka miała dziewięć lat. Ma starsze­go brata Andrzeja oraz młodszą siostrę przyrod­nią Julię.

W 1999 ukończy­ła Prywatne Studium Muzyczne w Mikoło­wie pod patro­na­tem ISME w klasie forte­pia­nu. Jest też absol­went­ką III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Adama Mickie­wi­cza w Katowi­cach. W 2003 ukończy­ła Akademię Teatral­ną w Warszawie.

Kariera aktorska

14 września 2002 debiu­to­wa­ła rolą Marii Antonow­nej w Rewizo­rze Mikołaja Gogola w reż. Andrzeja Domalika na scenie Teatru Drama­tycz­ne­go w Warsza­wie. Od 2003 jest aktorką Teatru Drama­tycz­ne­go w Warsza­wie. Współ­pra­cu­je z warszaw­ski­mi teatrami Studio Buffo i Teatr Syrena.

Rozpo­zna­wal­ność przynio­sło jej wystę­po­wa­nie w popular­nych seria­lach telewi­zyj­nych, takich jak Złoto­pol­scy, Glina, Tango z aniołem, Klub szalo­nych dziewic, Prawo Agaty czy Przyja­ciół­ki.

Kariera muzyczna

W 2010 wygrała Złoty Samowar za wykona­nie utworu "Aktrisa" na Festi­wa­lu Piosenki Rosyj­skiej w Zielonej Górze. W 2011, nakładem EMI Music Poland, wydała debiu­tanc­ki album studyjny pt. Już nie zapomnisz mnie.

Pozostałe przedsięwzięcia

Wystą­pi­ła w teledy­skach do piosenek De Mono: "Siedem dni", "Patrzę w Ciebie", "Listy wiatrem unoszone" i "Jednym zdaniem", a także w wideokli­pie do utworu zespołu Buldog "Elita".

Była opiekun­ką zwycię­skiej drużyny drugiej edycji programu TVN Mali giganci (2015) oraz uczest­nicz­ką progra­mów rozryw­ko­wych Polsatu: Ranking gwiazd (2008) i Twoja twarz brzmi znajomo (2017), w którym zajęła trzecie miejsce w finale, wcześniej wygry­wa­jąc dwa odcinki konkur­so­we, a także bohater­ką reality show TVN Starsza pani musi fiknąć (2019). Kilku­krot­nie gościła w talk-show Kuby Wojewódz­kie­go (odc. 135, 199, 253, 258 i 314), a także uczest­ni­czy­ła w jednym z odcinków teletur­nie­ju Kocham cię, Polsko! (2018).

Życie prywatne

Była związana z aktorem Piotrem Grabow­skim, z którym ma córkę Lenę (ur. 30 kwietnia 2008). Z fotogra­fem Danielem Dunia­kiem ma syna Maksa (ur.11 sierpnia 2015).

Lektorka książek mówionych

Nagrody

 • II nagroda w ramach konkursu XXIX Ogólno­pol­skich Spotkań Zamko­wych "Śpiewaj­my Poezję" 2002
 • 2. nagroda w XIX Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Piosenki Francu­skiej Lubin 2002
 • wyróż­nie­nie w konkur­sie na inter­pre­ta­cje piosenki Agniesz­ki Osieckiej
 • Nomina­cja do nagrody Viva! Najpięk­niej­si w katego­rii "Najpięk­niej­sza Polka 2010".
 • I nagroda (Złoty Samowar) na Festi­wa­lu Piosenki Rosyj­skiej w Zielonej Górze (25 lipca 2010)

 • Dyskografia 1

  De Mono - No Stress

  No Stress

  De Mono
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88697742782
  • EAN: 9788393150618
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digibook

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI