Anna Orlikowska
Muzyk

Biografia

Anna Orlikow­ska (ur. 1979 w Łodzi) – polska artystka współ­cze­sna, autorka fotogra­fii, filmów video, instalacji.

W 2004 obroniła dyplom na Wydziale Grafiki i Malar­stwa Akademii Sztuk Pięknych im. Włady­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi. W 2005 otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w konkur­sie Spojrze­nia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank. W 2009 otrzy­ma­ła Grand Prix na Festi­wa­lu Sztuki Młodych Przeciąg w Szcze­ci­nie. Odbyła rezyden­cje artystycz­ne w studiach DB Stiftung w Berlinie, FACT Liver­po­ol, Futura Center for Contem­po­ra­ry Art w Pradze oraz Center for the Arts w San Francisco.

Jej prace znajdują się w kolekcji m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi i Zachęcie Narodo­wej Galerii Sztuki w Warszawie.

W latach 90. grała na gitarze basowej w zespole 19 Wiosen.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI