Bartosz "Chupa" Zawadzki
Muzyk

Biografia

Bartosz CHUPA Zawadzki (ur

.

19 paździer­ni­ka 1984 w Poznaniu) – polski wokali­sta i autor tekstów

.

Uczest­nik drugiej edycji programu telewi­zyj­ne­go The Voice of Poland

.

Członek zespołów NoNe, The Old Cinema, Bare Assed, Neuro­thing czy Giorgio Barmani & The White Play Boys

.

Życiorys

Bartosz Zawadzki swoją działal­ność muzyczną zaczął w wieku 17 lat

.

Już w 2003 z zespołem Bare Assed wydał pierwszą EP-kę pt

.

"s2s promo 2003", przy której współ­pra­co­wa­li z Przemy­sła­wem Wejmannem

.

Następ­ne­go roku wraz z kolegami z zespołu Cambrel wydali EP-kę o tej samej nazwie co zespół

.

W 2005 roku wydał kolejną EP-kę z zespołem Bare Assed pt

.

"Embare­as­sed"

.

Tego samego roku Zawadzki dołączył do zespołu Neuro­thing, z którym jeszcze w tym samym roku wydał EP-kę pt

.

"Vanishing Celestial Bodies"

.

W 2006 roku muzyk dołączył do zespołu The Old Cinema

.

W 2007 roku nagrali wspólnie EP-kę pt

.

"Only Fallen Tears", która została dobrze przyjęta

.

Prodku­cją zajął się Robert Friedrich – współ­za­ło­ży­ciel takich zespołów jak Flapjack czy Acid Drinkers

.

Tego samego roku Zawadzki posta­no­wił odejść z Neuro­thing i przejść do zespołu NoNe

.

W 2008 wraz z zespołem The Old cinema wystąpił gościnie w utworze Pięć Dwa Dębiec pt

.

"Rise Up!"

.

Tego samego roku Zawadzki wydaje pierwszy album studyjny z zespołem NoNe pt

.

The Rising

.

Kolej­ne­go roku Zawadzki z NoNe wydał akustycz­ny album My Only Heart of Lion, który był poświę­co­ny pamięci założy­cie­la zespołu Aleksan­de­ra Mendyka

.

W 2011 roku Zawadzki wydał swój pierwszy album studyjny z zespołem The Old Cinema zatytu­ło­wa­ny "Anthems In The Open Air"

.

Tego samego roku muzyk założył swój pierwszy autorski zespół: Giorgio Barmani & The White Play Boys

.

W listo­pa­dzie 2012 Zawadzki wydał kolejny album z NoNe Six

.

W styczniu 2013 roku podjął współ­pra­cę z kompo­zy­to­rem muzyki filmowej Bartkiem Glinia­kiem i zaśpie­wał do dwóch piosenek w filmie "Ostra Randka 3D"

.

6 maja 2016 ukazał się jego solowy debiut w postaci płyty Roxxx

.

Na płycie znalazło się 13 rocko­wych kompozycji

.

.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI