Bartosz "Śniady" Śniadecki
Muzyk

Biografia

Bartosz "Śniady" Śniadec­ki (ur. 21 kwietnia 1981 w Krakowie) – polski pianista, kompo­zy­tor, aranżer, produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Członek zespołu Afromental.

Absol­went Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej I i II stopnia im. Fryde­ry­ka Chopina w Olszty­nie. Uczeń w klasie Andrzeja Jagodziń­skie­go w Police­al­nym Studium Jazzowym w Warsza­wie. Dyplo­mo­wa­ny magister sztuki Akademii Muzycz­nej im. K. Lipiń­skie­go we Wrocła­wiu, na wydziale jazzu u Piotra Kałużnego.

Współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak: Justyna Stecz­kow­ska, Reni Jusis, Gosia Stępień, Olga Bończyk. Współ­pra­co­wał z José Torresem, wystę­pu­jąc w projek­cie Mid-West Quartet. Zespół jest laure­atem nagród otrzy­ma­nych na Jazz Juniors 2007 w Krakowie, Krokus Jazz Festiwal 2008 w Jeleniej Górze oraz na Przeglą­dzie Młodych Zespołów Blueso­wych i Jazzo­wych 2008 w Gdyni.


Dyskografia 1

Lipali - 3850

3850

Lipali
  • Wytwórnia: Presscom
  • Numer katalogowy: PRESSCD001
  • EAN: 5902768528008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digibook

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI