Beata Polak vel Kozak
Muzyk

Biografia

Beata Polak, b. Kozak – pol­ska per­ku­sist­ka, pro­du­cent­ka muzycz­na.

Życiorys

Absol­went­ka Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu na Wydzia­le Instru­men­tal­nym w kla­sie per­ku­sji. Ukoń­czy­ła rów­nież szko­łę muzycz­ną I stop­nia w kla­sie for­te­pia­nu i II stop­nia w kla­sie ryt­mi­ki i per­ku­sji. Nauczy­ciel­ka per­ku­sji w Zespo­le Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu. W 1997 na festi­wa­lu Węgo­rze­wo otrzy­ma­ła nagro­dę dla “Naj­więk­szej indy­wi­du­al­no­ści festi­wa­lu”.

Nale­ża­ła nie­gdyś do zespo­łów Syn­di­ca­te, Armia, Zby­la­ki i Sun­gu­est. Współ­pra­co­wa­ła oraz wystę­po­wa­ła gościn­nie lub w zastęp­stwie z taki­mi wyko­naw­ca­mi i gru­pa­mi muzycz­ny­mi jak: Swe­et Noise, Mary­la Rodo­wicz, Arka Noego, Houk, Tomasz Budzyń­ski, Acid Drin­kers. Obec­nie jest człon­ki­nią grup 2 Tm²,3, pro­jek­tów Tomasz Budzyń­ski, Mister zU.B., Koty oraz Wolf Spi­der. Per­ku­sist­ka współ­pra­cu­je tak­że z poznań­skim chó­rem dziew­czę­cym Skow­ron­ki. Od 2018 roku współ­pra­cu­je z nor­we­skim woka­li­stą heavy meta­lo­wym Jor­nem Lan­de.

Ma czwo­ro dzie­ci; naj­star­sza jest cór­ka Kaja (w prze­szło­ści głów­na woka­list­ka w dzie­cię­cym zespo­le Arka Noego, a następ­nie w gru­pie Sun­gu­est). Nale­ży do Wspól­no­ty Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. Two­rzy­ła wraz z mężem Mar­ci­nem i cór­ką Kają gru­pę Sun­gu­est.

Instrumentarium


Dyskografia 21

2TM 2,3 - 2TM 2,3

2TM 2,3

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0086
 • EAN: 5907785013568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - 888 / Czad Mix

888 / Czad Mix

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0317
 • EAN: 5907785039957
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Armia - AntiArmia

AntiArmia

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 019R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - Dementi

Dementi

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0108
 • EAN: 5907785032064
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Armia - Droga

Droga

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Wolf Spider - It`s Your Time

It`s Your Time

Wolf Spider
2TM 2,3 - Koncert w teatrze

Koncert w teatrze

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC0109
 • EAN: 5907785034846
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Tomasz Budzyński - Luna

Luna

Tomasz Budzyński
 • Wytwórnia: Agencja Innova Concerts
 • Numer katalogowy: INNCD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
2TM 2,3 - Pascha 2000

Pascha 2000

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0091
 • EAN: 5907785016408
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

Pascha 2000 Tour

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: S.D.C 0300
 • EAN: 5907785016996
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2000
Armia - Pocałunek mongolskiego księcia

Pocałunek mongolskiego księcia

Armia
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5952280
 • EAN: 0724359522807
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
Armia - Podróż na wschód

Podróż na wschód

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IS 008CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
2TM 2,3 - Propaganda Dei

Propaganda Dei

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 2 CD 0104
 • EAN: 5907785025141
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Maryla Rodowicz - Przed zakrętem

Przed zakrętem

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 538 236-2
 • EAN: 0731453285620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
2TM 2,3 - Słowo

Słowo

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 0318 DG
 • EAN: 5907785040052
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Armia - Soul Side Story 1

Soul Side Story 1

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 022R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Armia - Soul Side Story 2

Soul Side Story 2

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 023R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Armia - Triodante

Triodante

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 0016R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Armia - Ukryta miłość

Ukryta miłość

Armia
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 540
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Wolf Spider - V

V

Wolf Spider
 • Wytwórnia: Coverius
 • Numer katalogowy: 4761042
 • EAN: 0602547610423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
2TM 2,3 - Źródło

Źródło

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SCD 0115
 • EAN: 5907785039193
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI