Bogusław Klimczuk
Muzyk

Biografia

Bogusław Klimczuk (ur. 19 paździer­ni­ka 1921 w Kozie­ni­cach, zm. 12 kwietnia 1974 Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, pianista, dyrygent.

Tuż po wojnie prowa­dził znany zespół "Boogie Band", w którym grał na forte­pia­nie. Jako pierwszy w Polsce tworzył muzykę bebopową. Od 1959 współ­pra­co­wał z Polskim Radiem (był twórcą Radio­we­go "Studia M2"). Tworzył muzykę instru­men­tal­ną, orkie­stro­wą, pieśni, kantaty oraz operetki i musicale (Och, Laleczko!). Jego radiowa orkie­stra wystę­po­wa­ła na festi­wa­lach w Opolu i Sopocie. Był autorem popular­nych rozryw­ko­wych audycji radio­wych: Piosenka od ręki, Radiowa piosenka miesiąca i in. Jego dorobek to ok. 250 piosenek, w tym takie przeboje jak: "Cóż wiemy o miłości" (słowa Andrzej Kudelski), "Czarny Alibaba", "Andriu­sza" i "Rudy rydz".

Od 2002 w Kozie­ni­cach organi­zo­wa­ny jest Ogólno­pol­ski Festiwal Piosenki jego imienia.

Pocho­wa­ny na Cmenta­rzu Wojsko­wym na Powąz­kach w Warsza­wie (kwatera C29-4-17).

Piosenki

 • "Zawsty­dzo­na" (słowa Stani­sław Grocho­wiak, wyk. Krzysz­tof Cwynar) 
 • "Powiedz ile trzeba próśb" (słowa A.Hosper, wyk. Krzysz­tof Cwynar) 
 • "Asmode­usz" (słowa Tadeusz Urgacz, wyk. Maria Koterbska) 
 • "Cóż wiemy o miłości" (słowa Andrzej Kudelski)
 • "Czarny Ali Baba" (słowa Tadeusz Urgacz, wyk. Helena Majda­niec i Andrzej Zaucha)
 • "Jabłusz­ko pełne snu" (słowa Tadeusz Urgacz, 1964, wyk. Mieczy­sław Wojnicki)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI