Bogusław Mec
Muzyk

Biografia

[

Bogusław Mec (ur. 21 stycznia 1947 w Tomaszo­wie Mazowiec­kim, zm. 11 marca 2012 w Zgierzu) – polski piosen­karz, artysta plastyk i kompozytor.

Życiorys

W Tomaszo­wie Mazowiec­kim uczęsz­czał do Techni­kum Mecha­nicz­ne­go przy ul. Św.Antoniego 29.

Absol­went Wydziału Projek­to­wa­nia Ubiorów w Państwo­wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Łodzi. Zadebiu­to­wał w 1969 r. na Łódzkiej Giełdzie Piosenki, otrzy­mu­jąc nagrodę główną, nagrodę publicz­no­ści oraz wyróż­nie­nie specjal­ne jury. W 1972 roku na X Krajowym Festi­wa­lu Piosenki w Opolu otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za utwór "Jej portret". W latach 1969–1972 wystę­po­wał w łódzkich klubach studenc­kich: "77", "Klubie Plasty­ków" czy "SPATiF-ie". Jego znakiem firmowym był czarny kapelusz i długi płaszcz.

W 1979 otrzymał odznakę "Zasłu­żo­ny Działacz Kultury".

Od 2001 roku chorował na białacz­kę. Zmarł 11 marca 2012 w zgier­skim szpitalu. Pocho­wa­ny 16 marca 2012 na łódzkim cmenta­rzu komunal­nym Doły.

Upamiętnienie

Rok po śmierci artysty, na początku 2013 roku Rada Miasta Tomaszo­wa Mazowiec­kie­go nazwałą jedną ze śródmiej­skich ulic jego imieniem.

Życie prywatne

Miał starszą siostrę, Danutę Mec-Wypart. Był żonaty z Marią, z którą miał córkę Luizę.

Nagrody muzyczne

Recitale

 • "Śpiewa­ją­cy wernisaż"
 • Wystawy plastyczne

 • 1990: Wystawa prac w Sztokholmie
 • 1991: Wystawa prac w Pradze.
 • 1992: Indywi­du­al­nych wysta­wach w Sztokholmie
 • 1992: Wystawa w Toronto
 • 1993: Wystawa w Aleksan­drii w USA
 • Filmografia

 • 2008: Stary człowiek i pies reż. Witold Leszczyń­ski – wykona­nie piosenki.
 • 1980: Ukryty w słońcu – wykona­nie piosenki.
 • 1976: A jeśli będzie jesień – obsada aktorska, wykona­nie piosenki.
 • 1974: Jej portret – wykona­nie piosenki.
 • Programy telewizyjne (wybrane)
 • 1971: nagranie telewi­zyj­ne "To nie był sen" w TVP
 • 1972: X Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w TVP
 • 1977: Bogusław Mec – "Na pozór…" Polska Kronika Filmowa
 • 1979: XVII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu piosenki: "W białej ciszy powiek" "Z wielkiej nieśmia­ło­ści" na antenie TVP
 • program Niepo­ko­na­ni na antenie TVP1 – wystąpił gościn­nie w programie
 • Edyta Górniak & Bogusław Mec wykona­nie piosenki "Portret jej" na antenie TVP2
 • Wideote­ka dorosłe­go człowie­ka na antenie TVP2
 • 2012: "Szansa na sukces" na antenie TVP2 - wystąpił gościn­nie w programie
 • Programy telewizyjne (wybrane)
 • 1971: nagranie telewi­zyj­ne "To nie był sen" w TVP
 • 1972: X Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w TVP
 • 1977: Bogusław Mec – "Na pozór…" Polska Kronika Filmowa
 • 1979: XVII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu piosenki: "W białej ciszy powiek" "Z wielkiej nieśmia­ło­ści" na antenie TVP
 • program Niepo­ko­na­ni na antenie TVP1 – wystąpił gościn­nie w programie
 • Edyta Górniak & Bogusław Mec wykona­nie piosenki "Portret jej" na antenie TVP2
 • Wideote­ka dorosłe­go człowie­ka na antenie TVP2
 • 2012: "Szansa na sukces" na antenie TVP2 - wystąpił gościn­nie w programie