Borys Dejnarowicz
Muzyk

Biografia

Borys Dejna­ro­wicz (ur. 1983 w Warsza­wie) – polski muzyk, dzien­ni­karz i krytyk muzyczny.

Jest współ­za­ło­ży­cie­lem grupy The Car Is on Fire, której człon­kiem był do 2007. Wraz z Piotrem Macie­jew­skim współ­two­rzy projekt muzyczny CNC. Działał jako DJ Laski Wyrywam w kolek­ty­wach DJ-skich Disco Intimis­si­moStanley Menzo.

W 2008 wydał solowy album Diver­ti­men­to, zawie­ra­ją­cy głównie muzykę instru­men­tal­ną. W 2010 miała miejsce premiera jego kolejnej płyty, noszącej tytuł Newest Zealand i złożonej w całości z form piosen­ko­wych. Na koncer­tach promował ją zespół o tej samej nazwie.

W latach 2001–2008 był redak­to­rem naczel­nym portalu Porcys, który powołał do życia wraz z Michałem Zagrobą i Błażejem Mendalą. Tę samą funkcję pełnił od września 2007 do lipca 2008 w redakcji magazynu Pulp. Współ­pra­co­wał również z miesięcz­ni­kiem Teraz Rock (2001–2004) oraz Dzien­ni­kiem Polska-Europa-Świat (2007–2008), a jego felie­to­ny można od 2007 znaleźć na stronie audycji Programu III Polskie­go Radia Offen­sy­wa. Pisał recenzje dla serwisu Clubber​.pl (od 2002). Był jednym z prowa­dzą­cych audycji Nadaje się! (wymien­nie z Dużym Pe) i DJ Pasmo w Polskim Radiu Euro.

Pełni rolę menedże­ra ds. artystycz­nych wytwórni płytowej i agencji artystycz­nej DRAW. Był także jednym z jej założycieli.

Ukończył kultu­ro­znaw­stwo na Uniwer­sy­te­cie Warszawskim.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI