Cezary Ostrowski
Muzyk

Biografia

Cezary Maciej Ostrow­ski (ur. 30 września 1962 w Brzegu) – polski muzyk, dzien­ni­karz, kompo­zy­tor, artysta wizualny. Założy­ciel zespołu Bexa Lala.

Życiorys

Jest synem Izabeli i Tomasza Ostrow­skich. Po ukończe­niu II Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Heleny Modrze­jew­skiej w Poznaniu podjął studia w Państwo­wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu i obronił dwa dyplomy w roku 1985: dyplom z rysunku w pracowni prof. Jarosła­wa Kozłow­skie­go, dyplom z teorii sztuki w pracowni prof. Alicji Kępińskiej.

Żonaty z Danutą Ostrow­ski, z którą ma dwoje dzieci, Kajetana i Diunę. Mieszka na stałe w Poznaniu.

Kariera

W 1981 założył elektro­nicz­ną grupę muzyczną Bexa Lala, znaną również pod nazwami: Leo Patett, Taz, Hagen Baden 235, Mecha­nicz­na Pomarań­cza. Grupa ta łączyła różne gatunki muzyki, czerpiąc inspi­ra­cję z kalifor­nij­skiej grupy The Residents.

W 1983 pojawił się pierwszy album artysty Nowy Swing.

Na początku lat 90. XX wieku spotkał nieza­leż­ne­go produ­cen­ta Valen­ti­ne Slaba. Razem ekspe­ry­men­to­wa­li nad nowymi wówczas gatun­ka­mi muzycz­ny­mi jak techno, trip-hop, industrial, ambient.

W 2000 roku nawiązał współ­pra­cę z Mikoła­jem Trzaską, artystą wizual­nym i muzykiem jazzowym. Razem nagrali album Ostrza, który udostęp­ni­li za darmo do pobrania w inter­ne­cie. W roku 2004 wydał z Marcinem Świetlic­kim płytę Czołgaj się.

Publi­ko­wał na łamach gazet: Max, Plastik, Machina, Nowy Nurt, Wprost, Lampa. Ma za sobą wspólne projekty z m.in. takimi artysta­mi jak: Marcin Świetlic­ki, Kora, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Piotr Bikont. Autor książek Śmierć w MisiuLas Wieloryb.

Aktywi­sta Creative Commons. W roku 2005 jego remiks "freemix-simple­mix" znalazł się na płycie The Wired CD: Ripped. Sampled. Mashed. Shared wydanej przez Wired.

Od roku 2006 do roku 2009 zajmował się profe­sjo­nal­nym tworze­niem i modelo­wa­niem świata wirtu­al­ne­go w popular­nej grze inter­ne­to­wej Second Life jako Cezary Fish.

W roku 2017 został zastępcą dyrek­to­ra Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

W lutym 2019 wydał ambient-jazzowy album The Holly Gomon Crucade wraz z dwójką poznań­skich muzyków jazzo­wych, pianistą Krzysz­to­fem Dysem i tręba­czem Maciejem Fortuną. 


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI