Dariusz "Skandal" Hajn
Muzyk

Biografia

Dariusz Andrzej Hajn, znany jako Skandal (ur. 2 paździer­ni­ka 1964, zm. 8 maja 1995) – polski wokali­sta punkroc­ko­we­go zespołu Dezerter w latach 1981–1986. Popular­ność wśród słucha­czy przynio­sła mu charak­te­ry­stycz­na, pełna auten­ty­zmu i bezkom­pro­mi­so­wo­ści inter­pre­ta­cja tekstów piosenek Dezer­te­ra w czasie koncertów.

W 1984 roku wraz z grupą wystąpił na koncer­cie w Jaroci­nie, z którego powstał materiał wydany na kasecie Jeszcze żywy człowiek. Kasetę wydała niele­gal­na, założona przez zespół Dezerter wytwór­nia Tank Records. W 1983 roku nagrał EP-kę Ku przyszło­ści z utworami "Ku przyszło­ści", "Spytaj milicjan­ta", "Szara rzeczy­wi­stość", "Wojna głupców" wydaną przez Tonpress. Utwór "Spytaj milicjan­ta" w wykona­niu Hajna trafił w 1984 roku na kasetę World Class Punk. Jego wokal można usłyszeć także na składan­ce Jak punk to punk (1986), na płycie Under­gro­und Out of Poland (1987), gościn­nie na Kolabo­ra­cji (1987), oraz w kilku utworach z kompi­la­cyj­ne­go albumu Jak powstrzy­ma­łem III wojnę światową, czyli nieznana historia Dezer­te­ra (1993).

Niepo­ro­zu­mie­nia z pozosta­ły­mi człon­ka­mi zespołu i coraz większe uzależ­nie­nie od środków odurza­ją­cych spowo­do­wa­ły, że w 1986 r. opuścił zespół. Zmarł 8 maja 1995 roku.


Dyskografia 5

Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Dezerter - Jeszcze żywy człowiek

Jeszcze żywy człowiek

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 194
 • EAN: 5903427875204
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Jarocin 84 Live
Dezerter - Kolaboracja

Kolaboracja

Dezerter
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: ISCD 7
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Dezerter - Underground Out Of Poland

Underground Out Of Poland

Dezerter

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI