Elżbieta Okupska
Muzyk

Biografia

Elżbieta Okupska (ur. 1953 w Kosza­li­nie) − aktorka teatral­na i filmowa.

Życiorys

Urodziła się w Kosza­li­nie, tam też debiu­to­wa­ła na scenie i zdobyła dyplom aktorski. Po jego zdobyciu przenio­sła się do Szcze­ci­na, gdzie grała przez cztery sezony. Kilka lat później została laure­at­ką wrocław­skie­go Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej, po czym trafiła w 1986 do chorzow­skie­go Teatru Rozrywki.

Ma na koncie cztery Złote Maski za Jeszcze gramy w zielone, Cabaret, Ubu Król, Polacy, czy Madame Therese oraz Nagrodę Prezy­den­ta Miasta Chorzowa w dziedzi­nie kultury.

W 1995 po raz pierwszy zapre­zen­to­wa­ła swój recital pt. Uczciwe życie, złożony z piosenek Bertolda Brechta, który później trafił na płytę Okupska śpiewa Brechta.

W 1997 otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie indywi­du­al­ne za rolę w przed­sta­wie­niu Niedź­wiedź, Oświad­czy­ny, prezen­to­wa­nym przez Teatr Korez z Katowic na VI Konkur­sie Teatrów Ogródkowych.

Filmo­gra­fia

 • Angelus - Lecha Majewskiego
 • Biała Sukienka - Michała Kwiecińskiego
 • Role teatral­ne (wybrane)

 • Lady Peachum w Operze za trzy grosze
 • Fraulein Schne­ider w Cabare­cie
 • Ubica w Ubu Król, czyli Polacy
 • swatki Jenty w Skrzypku na dachu
 • Narra­to­ra w The Rocky Horror Show
 • Annasza w Jesus Christ Superstar
 • Przed­sta­wie­nia

 • Klimak­te­rium i już… (Pamela)
 • Dyzma Musical (śpiewak uliczny)
 • Jesus Christ Super­star (Annasz)
 • Skrzypek na dachu (swatka Jenta)
 • Bal u Wolanda (Behemot)
 • Krzyk według Jacka Kaczmarskiego
 • Rumbu­gi­łu­gi
 • Ballady kochan­ków i morderców
 • Terapia Jonasza (Matka)
 • Oliver! (Pani Corney)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI