Emil Waluchowski
Muzyk

Biografia

Emilian Waluchow­ski (ur. 31 stycznia 1980 w Łodzi) – produ­cent muzyczny, polski kompo­zy­tor, aranżer, perkusista.

Jest absol­wen­tem Państwo­wej Podsta­wo­wej Szkoły Muzycz­nej, Państwo­we­go Liceum Muzycz­ne­go oraz Akademii Muzycz­nej im. Grażyny i Kiejstu­ta Bacewi­czów w Łodzi. Związany jest z zespo­ła­mi: Anny Wyszkoni, zespołem Moniki Kuszyń­skiej i Mainstre­et Quartet. Wcześniej wystę­po­wał w grupach Power of Trinity (która zareje­stro­wa­ła pierwsze nagrania demo w nieist­nie­ją­cym już studio Złota Skała), Super­pu­der, G.O.L.E.M.

Jest muzykiem sesyjnym, autorem muzyki do etiud filmo­wych. Współ­pra­co­wał również z zespołem Moskwa, Lidią Kopanią, Tomkiem Lubertem, Anną Wyszkoni, Andrze­jem Krzywym, Wojcie­chem Klichem(ZIYO) Piotrem Cugow­skim, Markiem Jackow­skim, Plateau, Krzysz­to­fem Kiljań­skim, Martyną Jakubo­wicz, Adamem Ostrow­skim, Maciejem Maleń­czu­kiem, Dubtonic Kru, Mateuszem Pospie­szal­skim, djHAEM, zespołem Video, Janem Bened­kiem, Muńkiem Stasz­czy­kiem, zespołem Makossa, Youth Rock Symphony Orche­stra, Fabryką Dźwięku, zespołem City Boom Boom, zespołem Ragga­tack, zespołem 5000 lat, Ziemo­wi­tem Kosmow­skim (Rendez-Vous), Big Bandem Łódzkiej Akademii Muzycz­nej, solista­mi Teatru Wielkie­go w Łodzi, Teatrem Studyj­nym w Łodzi, Zbignie­wem Namysłow­skim, Anną Serafiń­ską, Anią Szarmach, Kuba Raczyń­ski Quartet, Michałem Koboj­kiem, Maciejem Strzel­czy­kiem, Jackiem Delon­giem, Tatianą Okupnik, In-Grid, zespołem Tubis Trio, zespołem Mainstre­et Quartet (finali­sta Jazz Nad Odrą 2009), Paweł Serafin­ski Hammond Trio, Julitą Dawido­wicz, Agatą Krwawnik, Joanną Maksy­mo­wicz, Ryszar­dem Bazar­ni­kiem i zespołem DRUMS NRG /​Vertical Concert/​, Izabelą Kowalew­ską, Marc Bee, Bartkiem Papie­rzem, Jarosła­wem Kidawą, Edi Ann,Alexandrem Rybakiem, 

Martą Gałuszew­ską, Honoratą Skarbek 

Akompa­nio­wał m.in.Michałowi Urbania­ko­wi, Krzysz­to­fo­wi Ścierań­skie­mu, Piotrowi Żaczkowi, Monice Kuszyń­skiej, Tymonowi Tymań­skie­mu, Marice, Dariu­szo­wi Malejon­ko­wi, Samuelo­wi Blase­ro­wi, Malcol­mo­wi Braffowi, Susan Weinert, Marti­no­wi Weiner­to­wi, zespo­ło­wi Prząśniczki,

Nagrody

 • I miejsce na festi­wa­lu TOPtren­dy 2006 z wokalist­ką Lidią Kopanią
 • I miejsce na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Jazzowym Krokus Festiwal 2007 z zespołem Mainstre­et Quartet
 • I miejsce na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Big Bandów Bydgoszcz 2007 z Big Bandem Łódzkiej Akademii Muzycznej
 • Nagroda Dzien­ni­ka­rzy na festi­wa­lu TOPtren­dy 2008 z zespołem Video
 • Nagroda Radia Fama w katego­rii Odkrycie Roku 2008 z zespołem Video
 • I miejsce na festi­wa­lu Bielska Zadymka Jazzowa 2009 z zespołem Mainstre­et Quartet
 • Srebrna Premiera z Anną Wyszkoni – Opole 2009 – Premiery
 • Nagroda Prezy­den­ta Miasta Łodzi z zespołem Mainstre­et Quartet – Plus Grand Prix Jazz Melomani 2008 (2009)
 • Finali­sta Roland V-Drum 2010
 • Super­je­dyn­ka z Anna Wyszkoni – Opole 2011
 • I miejsce w konkur­sie "Przebo­jem na antenę" ze STASHKĄ – 2013
 • Nagroda dzien­ni­ka­rzy na "Bałtyk Festiwal Media i Sztuka" ze STASHKĄ – 2013
 • Nagroda Publicz­no­ści na Baltic Song Contest 2014 ze STASHKĄ – (Karlshamn-Sweden) – 2014
 • Grand Prix na Baltic Song Contest 2014 ze STASHKĄ – (Karlshamn-Sweden) – 2014
 • Single – Producent

 • Stashka – Zegar /​ ID /​ 2012
 • Stashka – Na skraj świata /​ ID /​ 2013
 • Stashka – Chcę Kochać /​ Univer­sal Music Polska /​ 2014
 • Stashka – Chcę kochać /​ remix /​ Univer­sal Music Polska /​ 2014
 • Stashka – Ocean Myśli /​ Univer­sal Music Polska /​ 2015
 • Benedek/​Tacikowska – Szybka Miłość /​ Sony Music /​ 2015
 • Stashka – Nim Dalej Pójde /​ Univer­sal Music /​ 2015
 • Stashka – Sekret /​ Univer­sal Music /​ 2016
 • Kategoria:Polscy wokali­ści

  Kategoria:Polscy perku­si­ści rockowi

  Kategoria:Polscy perku­si­ści popowi

  Kategoria:Polscy perku­si­ści jazzowi

  Kategoria:Urodzeni w 1980

  Kategoria:Absolwenci Akademii Muzycz­nej im. Grażyny i Kiejstu­ta Bacewi­czów w Łodzi

  Kategoria:Ludzie urodzeni w Łodzi


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI