Ernest "Red" Ivanda
Muzyk

Biografia

Red, właści­wie Ernest Ivanda (ur. 1978 w Genewie) – chorwac­ko-polski raper, muzyk i kompo­zy­tor, a także produ­cent muzyczny i inżynier dźwięku. Były prezen­ter i produ­cent telewi­zyj­ny, był związany z telewi­zja­mi MTV Polska i Polsat.

Wczesne lata

Jego matka jest Polką, ojciec był Chorwa­tem. Dzieciń­stwo spędził w Szwaj­ca­rii, dokąd jego rodzice wyemi­gro­wa­li z Jugosła­wii. Następ­nie przez krótki okres mieszkał w Stanach Zjedno­czo­nych. W drugiej połowie lat 90. osiadł w Łodzi, a następ­nie Warszawie.

Kariera

Ernest Ivanda znany jest przede wszyst­kim z występów w polskim zespole hip-hopowym Obóz TA, który współ­two­rzył w latach 1997–2005. Od 2005 do 2009 roku współ­two­rzył duet wraz z raperem i produ­cen­tem muzycz­nym Spinache. Przez krótki okres był także związany z zespołem muzyki tanecz­nej Monopol. Od 2000 roku prowadzi także solową działal­ność artystycz­ną. Rapuje w języku francu­skim oraz polskim.

Od lutego 2018 prowadzi autorski podcast Czerwona Kartka w cgm​.pl.

Wiosną 2019 był jednym z jurorów w drugiej edycji programu telewi­zji Polsat Śpiewaj­my razem. All Together Now.

W 2019 został rzecz­ni­kiem prasowym i twarzą nowej organi­za­cji MMA, Free Fight Federation.

Życie prywatne

Posiada potrójne obywa­tel­stwo. Jest muzuł­ma­ni­nem. Żonaty, ma dwie córki. Obecnie mieszka w Bielsku-Białej (wojewódz­two śląskie).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI