Ewa Bem
Muzyk

Biografia

Ewa Maria Bem-Sibilska (ur. 23 lutego 1951 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka jazzowa, wykonu­ją­ca także muzykę pop oraz blues, autorka tekstów piosenek. Nazywana pierwszą damą polskie­go jazzu.

Wczesne lata

Miała dwóch braci, Aleksan­dra i Jarosła­wa. Jest absol­went­ką Liceum im. Stefana Batorego w Warsza­wie oraz Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach w klasie wokali­sty­ki jazzowej.

Kariera

Karierę artystycz­ną rozpo­czę­ła w 1969 w Klubie "Stodoła", w młodzie­żo­wym, blueso­wym zespole. W 1970 rozpo­czę­ła karierę solową jako wokalist­ka w kwarte­cie Zbignie­wa Seiferta. Niedługo po tym została wokalist­ką zespołu Bemibek (potem nazwa została zmienio­na na Bemibem). Z zespołem tym wystą­pi­ła na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie.

Współ­pra­cu­je z czołówką polskich muzyków jazzo­wych (Andrzej Jagodziń­ski, Henryk Miśkie­wicz, Jan Ptaszyn Wróblew­ski, Zbigniew Wegehaupt, Kazimierz Jonkisz i inni) czoło­wy­mi polskimi orkie­stra­mi (Kukla Band, Jazz Orche­stra Macieja Pawłow­skie­go). Współ­pra­co­wa­ła też z gitarzy­stą Janem Boryse­wi­czem oraz śpiewacz­ką operową Małgo­rza­tą Walewską.

Wystę­po­wa­ła nie tylko w Polsce, ale również na Kubie, w Indiach, Szwecji i innych państwach skandy­naw­skich, Czecho­sło­wa­cji, państwach Europy Zachod­niej oraz USA.

W 1979 otrzy­ma­ła Srebrny Krzyż Zasługi.

Wystą­pi­ła w Teatrze Narodo­wym w Warsza­wie w insce­ni­za­cji Dekame­ron w reżyse­rii Adama Hanusz­kie­wi­cza. Była przewod­ni­czą­cą jury w progra­mie Droga do gwiazd emito­wa­nym przez TVN. Wystą­pi­ła gościn­nie w progra­mie Co nam w duszy gra (TVP2), śpiewa­jąc m.in. piosenkę z filmu Casablan­ca.

Po śmierci córki w listo­pa­dzie 2017 odwołała wszyst­kie zapla­no­wa­ne występy, jednak w kwietniu następ­ne­go roku ogłosiła powrót do aktyw­no­ści. Ostatecz­nie w czerwcu 2018 ogłosiła zakoń­cze­nie kariery.

Życie prywatne

Jej mężem jest Ryszard Sibilski. Ewa Bem urodziła dwie córki: Pamelę (1978–2017) i Gabrielę (ur. 1995).


Dyskografia 8

Martyna Jakubowicz - 30-te urodziny

30-te urodziny

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0355-RPK
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Bemibem - Bemowe frazy

Bemowe frazy

Bemibem
Bemibek - Dziennik mej podróży

Dziennik mej podróży

Bemibek
 • Wytwórnia: Sound-Pol
 • Numer katalogowy: SPB CD 037
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
 • Nośnik: 3CD-R
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: bootleg
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5367942
 • EAN: 0724353679422
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Bemibek - Sprzedaj mnie wiatrowi

Sprzedaj mnie wiatrowi

Bemibek
Bemibek - Sprzedaj mnie wiatrowi

Sprzedaj mnie wiatrowi

Bemibek
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 41
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI