Filip Zawada
Muzyk

Biografia

Filip Zawada (pseudo­nim artystycz­ny "Filip Itoito") (ur. 7 lipca 1975 we Wrocła­wiu) - poeta, muzyk, fotograf, perfor­mer, łucznik. Reżyser i aktor filmów offowych.

Grał w zespole Sakso­fo­no­we Ptaki, następ­nie w postroc­ko­wym AGD, wraz z którym wydał płytę Echolo­ka­tor. Był basistą zespołu Pustki, z którym nagrał płyty 8 OhmDO MI NO oraz współ­two­rzył muzykę do sztuk Przemy­sła­wa Wojciesz­ka pt. Cokol­wiek się zdarzy kocham cię (Teatr Rozma­ito­ści Warszawa), Osobisty Jezus (Teatr im. Heleny Modrze­jew­skiej Legnica) Królowe Brytanii (teatr Radom). "Korfanty, hotel Brześć i inne piosenki" (Teatr Śląski im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go w Katowi­cach). Skompo­no­wał muzykę do filimu Wojciesz­ka Knives out.. Napisał też muzykę do przesta­wie­nia muzycz­ne­go Pozytyw­ka w reż. Bodo Koxa oraz dla tego samego reżysera muzykę do jego filmu "Dziew­czy­na z szafy". Napisał muzykę do spekta­klu Pawła Palcata pt. "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" oraz " Czystka". W roku 2017 kolejna współ­pra­ca z Pawłem Palcatem zaowo­co­wa­ła monodra­mem Maraton, do którego Zawada znowu skompo­no­wał muzykę.

Współ­au­tor filmu krótko­me­tra­żo­we­go "Trrr" oraz kilku innych produk­cji filmo­wych. Na podsta­wie "dożywot­niej umowy na zdjęcia" współ­pra­cu­je z reżyse­rem filmów alter­na­tyw­nych Bodo Koxem. Od 2007 tworzy cykl zdjęć poświę­co­nych wyczer­pa­niu Exhau­stion.

Od 2009 roku wraz z Peve'em Lety'm tworzy duet muzyczny Indigo Tree. W paździer­ni­ku 2009 roku wytwór­nia Amper­sand wydała premie­ro­wy album zespołu Lulla­bies Of Love And Death. W 2010 roku ukazała się druga i ostatnia płyta zespołu pt. Blanik. Obecnie gra w jedno­oso­bo­wym zespole ITOITO. Fotograf projektu Sfoto­gra­fuj wiersz – Zwier­szuj fotografię.

Poezja
 • System jedyn­ko­wy (Okis, Wrocław 1997)
 • Bóg Aldehyd (Zielona Sowa, Kraków 1999)
 • Snajper (Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2004)
 • Świetne sowy (Biuro Literac­kie, Wrocław 2013) 
 • Trzy ścieżki nad jedną rzeką sumują się (Biuro Literac­kie, Wrocław 2014. Nomina­cja do Wrocław­skiej Nagrody Poetyc­kiej "Silesius" 2015)
 • Nie wiem, jak nazywają się te kwiaty (Wydaw­nic­two WBPiCAK, Poznań 2017)
 • Proza
 • (Zbiór krótkich opowia­dań nomino­wa­ny do Nagrody Literac­kiej Gdynia 2012),
 • Pod słońce było, Biuro Literac­kie, Wrocław 2014 (nomina­cja do Nagrody Literac­kiej Gdynia 2015)
 • Rozdep­ta­łem czarnego kota przez przypa­dek Kraków: Znak 2019

 • Dyskografia 5

  Pustki - 8 ohm

  8 ohm

  Pustki
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 444
  • EAN: 5901448114449
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Pustki - Cokolwiek się zdarzy kocham Cię

  Cokolwiek się zdarzy kocham Cię

  Pustki
  • Wytwórnia: TR Warszawa
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Pustki - Do mi no

  Do mi no

  Pustki
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 546
  • EAN: 5901448115460
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Pustki - Kalambury

  Kalambury

  Pustki
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: JO433-RPK
  • EAN: 9788375527124
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digibook
  Pustki - Notatnik Teatralny

  Notatnik Teatralny

  Pustki
  • Wytwórnia: Ośrodek Kultury i Sztuki
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: książka z płytą

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI