Franz Dreadhunter
Muzyk

Biografia

Franz Dreadhun­ter, właśc. Dariusz Adamczyk (ur. 22 lutego 1965 w Krakowie) − polski muzyk, kompo­zy­tor i produ­cent. Pseudo­nim artystycz­ny pochodzi od pseudo­ni­mu Tomasza "Frantza" Lipiń­skie­go, polskie­go wokali­sty i gitarzy­sty rocko­we­go. Współ­pra­co­wał z takimi zespo­ła­mi jak: Düpą, Püdelsi, Deuter, Tilt, PRL, Bajm, Chłopcy z Placu Broni, Homo Twist.

Życiorys

Pochodzi z muzykal­nej rodziny (matka grała na forte­pia­nie i ukończy­ła szkołę muzyczną, gdzie po maturze zaczęła studio­wać medycynę). W szóstym roku życia Franz zaczął naukę gry na pianinie, ucząc się utworów Chopina. Począt­ko­wo chciał grać na perkusji, ale z braku wystar­cza­ją­cej ilości pienię­dzy kupił gitarę basową. W wieku piętna­stu lat wypro­wa­dził się z domu. Około 1978 roku zainte­re­so­wał się zespołem The Sex Pistols. W wyniku zainte­re­so­wa­nia tą brytyj­ską grupą, stał się jednym z pierw­szych krakow­skich punków.

Po koncer­cie grupy Tilt w klubie Pod Ręką, na którym pojawił się Franz Dreadhun­ter, założył swój pierwszy zespół muzyczny – Rolling Red Shit. Obok Franza, w zespole grał Ferdy­nand Mordyłła. Wkrótce potem Franz Dreadhun­ter założył zespół Martwy Fiolet. Martwy Fiolet zasłynął kontro­wer­syj­nym koncer­tem w krakow­skiej szkole plastycz­nej, podczas którego Franz obrzucał widzów serkiem homoge­ni­zo­wa­nym i założył koszulkę z logo zespołu KISS, z wyrwa­ny­mi dwiema pierw­szy­mi literami.

W latach 80. został człon­kiem zespołu Düpą. Do Düpą trafił dzięki właści­cie­lo­wi knajpy w Dworku Biało­prąd­nic­kim, Józefowi Gradu­so­wi, który poinfor­mo­wał Franza, że zespół poszu­ku­je basisty. Lider Düpą, Piotr Marek, nauczył Franza nagry­wa­nia utworów oraz zainte­re­so­wał go malar­stwem. Równo­cze­śnie Franz wystę­po­wał gościn­nie z zespołem Wahehe. Po koncer­cie zespołu Düpą na festi­wa­lu Rób Rege w 1984, Franz Dreadhun­ter przepro­wa­dził się do Warszawy. Wówczas został człon­kiem zespołu Deuter, a wkrótce potem został człon­kiem Tiltu. W tym samym czasie Franz współ­two­rzył zespół Püdelsi.

Franz Dreadhun­ter wraz z Tomaszem Lipiń­skim, przepro­wa­dził zmianę styli­sty­ki Tiltu (z punkowej na zespół popowy). W wyniku zmiany konwen­cji powstały utwory "Mówię ci, że" oraz "Rzeka miłości", które odniosły duży sukces komercyjny.

Po sukce­sach w Tilcie, Franz Dreadhun­ter wyjechał do Lublina, aby tymcza­so­wo zastąpić basistę Budki Suflera. Krótko przed rozpo­czę­ciem prób z Budką Suflera, w hotelu Victoria Franz poznał menadże­ra Bajmu, Andrzeja Pietrasa, który zapro­po­no­wał Dreadhun­te­ro­wi dołącze­nie do zespołu. Po nielicz­nych próbach z Budką Suflera, Franz zgodził się na granie w Bajmie, zagrał na albumie Nagie skały . Ostatecz­ne odszedł od zespołu na planie filmu Pan Kleks w kosmosie.

W okoli­cach 1989 roku wyjechał do Berlina, a stamtąd do Nowego Jorku, odcho­dząc tym samym z Püdelsów. Tam poznał rzeźbia­rza Johna Langino, z którym nawiązał współ­pra­cę. W 1991 roku wrócił do Polski, gdzie poznał Bogdana Łyszkie­wi­cza, lidera zespołu Chłopcy z Placu Broni. Dreadhun­ter wkrótce zaprzy­jaź­nił się z Łyszkie­wi­czem. Współ­pra­co­wa­li niecałe 10 lat, aż do śmierci Łyszkie­wi­cza w wypadku samochodowym.

W 1995 roku wrócił do zespołu Püdelsi, gdzie grał do 1998 roku. Do zespołu wrócił w 2002 roku.

Franz Dreadhun­ter tworzył piosenki do filmów: Reich ("Miassto fcionga", "Ostatnia piosenka o miłości", "Westchnie­nie"), Panienki ("Uważaj na niego"), Zakrę­co­ne ("Uważaj na niego"), Mamuśki ("Mamuśki"), Hotel pod żyrafą i nosoroż­cem ("Hotel pod żyrafą i nosorożcem").


Dyskografia 39

B.E.T.H - B.E.T.H

B.E.T.H

B.E.T.H
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876830412
 • EAN: 0828768304129
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Bajm - Ballady

Ballady

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8559882
 • EAN: 0724385598821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kora i Pudelsi - Bela pupa

Bela pupa

Kora i Pudelsi
Bajm - Best of 1978 - 2018

Best of 1978 - 2018

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 56254 6
 • EAN: 0190295625467
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Tilt - Emocjonalny terror

Emocjonalny terror

Tilt
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Chłopcy z placu broni - Gold

Gold

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33752 - 2
 • EAN: 0099923375227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Chłopcy z placu broni - Huragan

Huragan

Chłopcy z placu broni
Anamor - Imaginacje

Imaginacje

Anamor
 • Wytwórnia: Anamor
 • Numer katalogowy: MEG11186
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Homo Twist - Irma Tine Var

Irma Tine Var

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRDS 06
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Bajm - Ja

Ja

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 498
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ametria - Kły

Kły

Ametria
 • Wytwórnia: M-Duo S.C.
 • Numer katalogowy: MDCD001
 • EAN: 5903420558159
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

Kocham Cię

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 155CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Chłopcy z placu broni - Kocham wolność

Kocham wolność

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD10270
 • EAN: 5906409102701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
De Press - Kolędy

Kolędy

De Press
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10851
 • EAN: 5906409108512
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Chłopcy z placu broni - Krzyż

Krzyż

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Reynoll Music
 • Numer katalogowy: RMCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Chłopcy z placu broni - Krzyż

Krzyż

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Bogdan Studio
 • Numer katalogowy: B - 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Püdelsi - Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50467 4582 2
 • EAN: 5050467458222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Madame Castro

Madame Castro

Püdelsi
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0373 - RPK
 • EAN: 9788375523645
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Bajm - Nagie skały

Nagie skały

Bajm
Püdelsi - Narodziny Zbigniewa

Narodziny Zbigniewa

Püdelsi
Chłopcy z placu broni - Nie chciałem śpiewać tej piosenki

Nie chciałem śpiewać tej piosenki

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: PROMO CD 321
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Deuter - Ojczyzna blizna

Ojczyzna blizna

Deuter
 • Wytwórnia: Pop Noise /​ Noise Annoys
 • Numer katalogowy: NOISE 069
 • EAN: 5907176637694
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Chłopcy z placu broni - Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 307CD
 • EAN: 5900867030729
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Avalanche - Połączenie

Połączenie

Avalanche
 • Wytwórnia: MJM Wielka Płyta
 • Numer katalogowy: 3771140
 • EAN: 0946377104081
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Chłopcy z placu broni - Polska

Polska

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5261632
 • EAN: 0724352616329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Bezjahzgh - Przeczas

Przeczas

Bezjahzgh
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 196
 • EAN: 5907996081745
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Tilt - Rzeka miłości - koncert w Buffo

Rzeka miłości - koncert w Buffo

Tilt
Deuter - Śmieci i diamenty

Śmieci i diamenty

Deuter
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292101125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Tilt - Tilt

Tilt

Tilt
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 95
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Krzysztof Jaryczewski - Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292100319
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Chłopcy z placu broni - Uśmiechnij się

Uśmiechnij się

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33896 - 2
 • EAN: 0099923389620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Szymon Wydra & Carpe Diem - V element

V element

Szymon Wydra & Carpe Diem
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 3760251
 • EAN: 0602537602513
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Viribus Unitis

Viribus Unitis

Püdelsi
Püdelsi - Wolność słowa

Wolność słowa

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50466 4437 2
 • EAN: 5050466443724
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Banach - Wu - Wei

Wu - Wei

Banach
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: MY MUSIC 004
 • EAN: 0602517551381
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Püdelsi - Zen

Zen

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5144200092
 • EAN: 5051442000924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
PRL - Zła wiadomość

Zła wiadomość

PRL
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: BM CD 013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI