Gil Goldstein
Muzyk

Biografia

Gil Goldste­in (ur. 6 listo­pa­da 1950 w Balti­mo­re, USA) – amery­kań­ski akorde­oni­sta, pianista i klawi­szo­wiec stylów jazz /​ fusion. Także kompo­zy­tor, aranżer, produ­cent muzyczny.

Wątek polski

W latach 1980-1982 Gil Goldste­in grał wraz z Michałem Urbania­kiem w zespole Billy'ego Cobham'a Glass Menage­rie, a w paździer­ni­ku 1981 wystąpił w Warsza­wie wraz z powstałą po rozwią­za­niu SBB Grupą Józefa Skrzeka i Tomaszem Szukal­skim. W roku 1994 Gil Goldste­in był muzykiem i współ­pro­du­cen­tem debiu­tanc­kiej płyty Aposto­li­sa Anthi­mo­sa "Days We Can't Forget". W tym okresie Gil Goldste­in poznał też Annę Marię Jopek - razem wystą­pi­li w nagraniu na płycie Matt Geraghty Project - "Depar­tu­res" (utwór "Leaving My Gypsy Woman in Vienna"). Goldste­in kilku­krot­nie był w Polsce, w 1993 roku jako muzyk, aranżer i współ­pro­du­cent Pat Metheny Group podczas świato­wej trasy "Secret Story", 1 maja 2011 r. wystąpił na Siesta Festi­wa­lu w Gdańsku. Dyrygo­wał Sinfonią Varsovią podczas widowi­ska Marcus+ na scenie plene­ro­wej Polskiej Filhar­mo­nii Bałtyc­kiej. Muzyk wziął udział w nagraniu płyty debiu­tanc­kiej Moniki Borzym pt. "Girl Talk". Razem z Moniką uczest­ni­czył dnia 8 paździer­ni­ka 2011 r. w progra­mie "Marko­ma­nia" w Progra­mie Trzecim Polskie­go Radia, będąc gościem Marka Niedź­wiec­kie­go. Wystąpił w widowi­sku McFerrin+ (17.09.2013) na scenie plene­ro­wej Polskiej Filhar­mo­nii Bałtyc­kiej - był kierow­ni­kiem muzycz­nym wydarzenia.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI