Grażyna Łobaszewska
Muzyk

Biografia

Grażyna Łobaszew­ska (ur. 19 lipca 1952 w Gdańsku) – polska wokalist­ka i kompo­zy­tor­ka. Znana z takich utworów jak "Czas nas uczy pogody" (1980), "Piosenka o ludziach z duszą" (2006), "Brzydcy" (1987), czy "Gdybyś" (1978).

Kariera

Grażyna Łobaszew­ska ukończy­ła Podsta­wo­wą Szkołę Muzyczną w Gdańsku w klasie forte­pia­nu, w latach 1970–1972 kształ­ci­ła się w Studiu Piosenki Polskie­go Radia i Telewi­zji w Gdańsku, prowa­dzo­ne­go przez Renatę Gleinert (uczęsz­cza­ła tam też m.in. Irena Jarocka. Debiu­to­wa­ła na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze w 1971; w 1972 przenio­sła się do Poznania. Śpiewała w chórkach towarzy­szą­cych w koncer­tach i nagra­niach Halinie Frącko­wiak, Wojcie­cho­wi Skowroń­skie­mu i Elżbie­cie Wojnowskiej.

W latach 1975–1977 współ­pra­co­wa­ła z grupą S-26 Andrzeja Ellmanna. Potem związała się z zespołem Ergo Band. Wraz z nim koncer­to­wa­ła w kraju oraz w NRD, RFN, Czecho­sło­wa­cji i na Węgrzech. Na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu wystą­pi­ła po raz pierwszy w 1974. Później śpiewała na tym festi­wa­lu wielo­krot­nie. W 1976 zdobyła tam nagrodę dzien­ni­ka­rzy za "Nocny spacer", w 1978 III nagrodę za "Zwier­cia­dło czasu", a w 1991 I nagrodę za "Wszystko co złe omija mnie". W latach 1978-1983 była wokalist­ką zespołu Crash. Wystą­pi­ła z nim w koncer­tach głównych Jazz Jamboree w Warsza­wie w latach 1977-1978 i w 1981. W latach 1983-1989 współ­pra­co­wa­ła z jazz-rockową grupą Cancer. Z Crashem i Cancerem dokonała nagrań radio­wych i telewizyjnych.

Wystę­po­wa­ła i nagry­wa­ła także z zespo­ła­mi Janusza Komana, Alex Bandem Aleksan­dra Maliszew­skie­go, Grupą Doktora Q Tadeusza Klimondy i z orkie­strą Zbignie­wa Górnego. Dokonała licznych nagrań archi­wal­nych dla Regio­nal­nej Rozgło­śni Polskie­go Radia w Poznaniu i centrali w Warsza­wie z czoło­wy­mi muzykami jazzo­wy­mi, m.in. z Januszem Skowro­nem i Krzysz­to­fem Ścierań­skim. Od 1997 współ­pra­co­wa­ła z Triem Jarosła­wa Śmietany.

Brała udział w festi­wa­lach jazzo­wych w Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Wrocła­wiu, a także za granicą, w Danii, Szwecji, Hiszpa­nii, RFN i Kuwejcie. Uczest­ni­czy­ła w trasach koncer­to­wych po USA i Francji.

2 grudnia 2012 podczas gali wręcze­nia Złotych Mikro­fo­nów otrzy­ma­ła Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".


Dyskografia 8

Crash - Every Day a Trial

Every Day a Trial

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Crash - Every Day a Trial

Every Day a Trial

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 40951
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Pectus - Kobiety

Kobiety

Pectus
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9188386823138
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Crash - Michałek

Michałek

Crash
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-137
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1978
Harlem - Opłatek pod gwiazdami

Opłatek pod gwiazdami

Harlem
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Crash - Senna opowieść Jana B.

Senna opowieść Jana B.

Crash
Crash - Something Beautiful But Not Expensive

Something Beautiful But Not Expensive

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 4115
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI