Grażyna Trela
Muzyk

Biografia

Grażyna Trela-Stawska (ur. 13 maja 1958 w Leńczach) – polska scena­rzyst­ka, reżyser, pisarka, aktorka teatral­na i filmowa, piosen­kar­ka i dzien­ni­kar­ka, wystę­pu­ją­ca również jako Graża T.

Życiorys

W 1981 ukończy­ła Państwo­wą Wyższą Szkołę Teatral­ną im. Ludwika Solskie­go w Krakowie. W latach 1981–1991 grała w Starym Teatrze w Krakowie. W 1998 ukończy­ła Studium Scena­riu­szo­we Państwo­wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi­zyj­nej i Teatral­nej im. Leona Schil­le­ra w Łodzi.

W latach 90. zrezy­gno­wa­ła z aktor­stwa na rzecz twórczo­ści pisar­skiej. Jej scena­riu­sze kilka­krot­nie wygry­wa­ły w Konkur­sie Scena­riu­szo­wym o Nagrodę Hartley-Merrill: Włoszka (2000), Siedem dziew­cząt z Albatro­sa (2002), Tamagot­chi (2007) (tytuł roboczy filmu Moja krew, współ­au­tor – Marcin Wrona). Jest laure­at­ką Nagrody za Najlep­szy Scena­riusz na Kosza­liń­skim Festi­wa­lu Debiutów Filmo­wych 2009, na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Filmowym na Cyprze 2009, a także w 2011 na Festi­wa­lu Filmowym w Mons (Belgia). Jest współ­au­tor­ką scena­riu­sza (razem z Grzego­rzem Jankow­skim i Dariu­szem Glazerem) filmu Chrzest w reżyse­rii Marcina Wrony. Film został nagro­dzo­ny Srebr­ny­mi Lwami na FPFF Gdynia 2010. Jest współ­au­tor­ką sztuki telewi­zyj­nej Pasożyt (2003, Teatr Telewi­zji) i Doktor Halina (2008, Teatr Telewi­zji), oraz autorką sztuki teatral­nej Żyleta wyróż­nio­nej na Festi­wa­lu Nowej Drama­tur­gii w Teatrze Powszech­nym w Radomiu (2006).

Publi­ko­wa­ła w miesięcz­ni­ku "Film" (1991–1995). Wydała zbiór opowia­dań Dobry mężczy­zna to martwy mężczy­zna (1997) oraz powieść Obrazki z Nebraski (2011).

Studio­wa­ła reżyse­rię na WRiTV im. Krzysz­to­fa Kieślow­skie­go na Uniwer­sy­te­cie Śląskim (1999–2002). Jako reżyser zadebiu­to­wa­ła filmem dokumen­tal­nym Eros-ex nagro­dzo­nym na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Filmowym "OFFen­si­va" (2005), a także krótko­me­tra­żo­wą fabułą Klajmax (2011). Wyreży­se­ro­wa­ła też kilka teledy­sków, m.in. do piosenek Stani­sła­wa Sojki. Od 2008 jest wykła­dow­cą Krakow­skiej Szkoły Scena­riu­szo­wej. Wykłada także w Krakow­skiej Akademii im. A. Frycza Modrzew­skie­go oraz Akademii Multi Art. Od 2013 jest wykła­dow­cą scena­rio­pi­sar­stwa na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Krakowie (filmo­znaw­stwo).

Nagrała solową płytę Świersz­cze wydaną przez Pomaton EMI (1996). Nagry­wa­ła także z Markiem Grechutą, Janem Kantym Pawluś­kie­wi­czem, z łódzką grupą Plastic Bag Jacka "Bielasa" Bieleń­skie­go i z Włodkiem "Kiniorem" Kinior­skim oraz kielecką grupą Cre-dance.

W 2018 roku, według swojego pomysłu i scena­riu­sza, wyreży­se­ro­wa­ła razem ze student­ka­mi Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, animację Masterc­lass, inspi­ro­wa­ną twórczo­ścią Romana Polańskiego.

Nagrody

 • 2011: Chrzest – nagroda za scena­riusz (Między­na­ro­do­wy Festiwal Filmowy); Mons, Belgia
 • 2010: Moja krew – "Złota Afrodyta" w katego­rii najlep­szy scena­riusz (Cypryj­ski Między­na­ro­do­wy Festiwal Filmowy), Nikozja
 • 2009: Moja krew – nagroda za scena­riusz (Kosza­liń­ski Festiwal Debiutów Filmo­wych "Młodzi i Film"), Koszalin
 • 2005: Eros-ex – "Brązowy OFF" w katego­rii filmu dokumen­tal­ne­go (MFF "OFFen­si­va"), Wrocław

 • Dyskografia 5

  Marek Grechuta - Dni, których nie znamy. Część 1

  Dni, których nie znamy. Część 1

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Universum Fabryka Multimediów Sp. z o.o.
  • Numer katalogowy: UNICD1-2
  • EAN: 9770860908433
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  • Dodatkowa informacja: dodatek do "Gazety Wyborczej"
  Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

  Flota zjednoczonych sił

  Voo Voo
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 0630177042
  • EAN: 0006301770420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Stanisław Soyka - No 17

  No 17

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8239542
  • EAN: 0724382395423
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Róże Europy - Stańcie przed lustrami

  Stańcie przed lustrami

  Róże Europy
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP-037
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1988
  Marek Grechuta - Złote przeboje

  Złote przeboje

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Markart
  • Numer katalogowy: CDM 001 / 150 232-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1990

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI