Grzegorz Grzyb
Muzyk

Biografia

Grzegorz Grzyb (ur. 2 listo­pa­da 1971 w Stargar­dzie Szcze­ciń­skim, zm. 23 lipca 2018 w Warsza­wie) – polski perku­si­sta, sideman, muzyk sesyjny.

Życiorys

Jako syn i młodszy brat perku­si­sty grał od najmłod­szych lat. Na początku muzycz­nej drogi najbar­dziej inspi­ro­wa­ły go swing i be-bop. W później­szym okresie zafascy­no­wa­ła go muzyka fusion. Jako swą wielką inspi­ra­cję wymie­niał Jaco Pasto­riu­sa. Znany był ze współ­pra­cy z wieloma polskimi muzykami jazzo­wy­mi, m.in. ze Zbignie­wem Namysłow­skim, Tomaszem Szukal­skim, Wojtkiem Staro­nie­wi­czem, Maciejem Sikałą, Sławo­mi­rem Kulpo­wi­czem, Tymonem Tymań­skim, Leszkiem Możdże­rem, a także z licznymi muzykami zagra­nicz­ny­mi. Od roku 2008 był stałym człon­kiem krakow­skiej grupy Labora­to­rium. Wraz z Krzysz­to­fem Misia­kiem i Filipem Sojką tworzył trio 3 Jazz Soldiers. Prowa­dził również zajęcia warsz­ta­to­we, m.in. w ramach festi­wa­lu Rockowe Ogródki w Płocku. Poza muzyką jego pasją było kolar­stwo.

Zginął potrą­co­ny przez samochód podczas jazdy na rowerze 23 lipca 2018 w Warszawie.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku – muzyka tradycji i źródeł za album Luksus zespołu Szwagier­ko­la­ska (1995)
 • Złoty Krzyż Zasługi za zasługi dla polskiej muzyki, przyzna­ny pośmiert­nie przez prezy­den­ta RP Andrzeja Dudę.

 • Dyskografia 11

  Szwagierkolaska - A ja sobie gram na gramofonie

  A ja sobie gram na gramofonie

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 208
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Hołdys - Hołdys.com

  Hołdys.com

  Hołdys
  • Wytwórnia: Hołdys Recordz
  • Numer katalogowy: 5262432
  • EAN: 0724352624324
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Szwagierkolaska - Kicha

  Kicha

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5210172
  • EAN: 0724352101726
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Szwagierkolaska - Kto mnie tak głaska...

  Kto mnie tak głaska...

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: TVP
  • Numer katalogowy: 494
  • EAN: 5902600069553
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Klan - Laufer

  Laufer

  Klan
  • Wytwórnia: Marek Ałaszewski
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902596680015
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Szwagierkolaska - Luksus

  Luksus

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 064
  • EAN: 5903110135127
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Szwagierkolaska - Luksus

  Luksus

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4614905
  • EAN: 0825646149056
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Szwagierkolaska - Nie wymiękaj

  Nie wymiękaj

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 299
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Szwagierkolaska - Panna Weronika

  Panna Weronika

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 207
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Szwagierkolaska - Rum Helka

  Rum Helka

  Szwagierkolaska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 195
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Krzyszt of Misiak - Wydaje mi się...

  Wydaje mi się...

  Krzyszt of Misiak
  • Wytwórnia: Forte
  • Numer katalogowy: 002854 *
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI