Grzegorz Stróżniak
Muzyk

Biografia

Grzegorz Marek Stróż­niak (ur. 30 kwietnia 1958 w Poznaniu) – polski muzyk; wokali­sta, klawi­szo­wiec, kompo­zy­tor, aranżer i lider zespołu Lombard.

Życiorys

Przez 2 lata uczęsz­czał do poznań­skiej szkoły baleto­wej. W III klasie szkoły podsta­wo­wej na Osiedlu Kwiato­wym zetknął się z nauczy­cie­lem muzyki Tadeuszem Barwą-Czerwiń­skim, dzięki któremu już jako kilku­na­sto­la­tek grał na akorde­onie, perkusji, trąbce, sakso­fo­nie i pianinie. Będąc 11-latkiem Stróż­niak zagrał na trąbce hymn Lecha Poznań podczas meczu, który drużyna rozgrywała.

Swój pierwszy zespół założył w 8 klasie szkoły podsta­wo­wej. Grywał z kolegami zarob­ko­wo na weselach i podczas tzw. fajfów. Po ukończe­niu szkoły podsta­wo­wej zdał do Średniej Szkoły Muzycz­nej (specjal­ność: kontra­bas i forte­pian), uczył się także w klasie liceal­nej (kierunek kształ­ce­nia: eksplo­ata­cja pocztowo-teleko­mu­ni­ka­cyj­na) znajdu­ją­cej się w Zespole Szkół Zawodo­wych im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Tam udzielał się w szkolnym zespole muzycz­nym, kabare­cie i w teatrze, wystę­pu­jąc, m.in. podczas szkol­nych akademii. W wieku 16 lat skompo­no­wał utwór pt. "Ciche marzenia". Piosenka po latach, już z tekstem Andrzeja Sobczaka "Przeżyj to sam" stała się wielkim przebo­jem i pokole­nio­wym hymnem.

W 1978 roku Stróż­niak rozpo­czął naukę w Studiu Sztuki Estra­do­wej, w którym uczył się historii sztuki, gry na pianinie, śpiewu, kompo­zy­cji i chore­ogra­fii. W trakcie nauki zdobywał szlify estra­do­we śpiewa­jąc w kwarte­cie wokalnym Vist (w latach 1979–1981), który wystę­po­wał z Alex Bandem oraz z orkie­strą Zbignie­wa Górnego prezen­tu­jąc na estra­dzie własny reper­tu­ar (głównie standar­dy swingowe i rock and rollowe) i towarzy­sząc polskim piosen­ka­rzom, takim jak: Hanna Banaszak, Ewa Bem, czy Krzysz­tof Krawczyk, a także Betty Dorsey podczas jej tournée po Polsce. W czerwcu 1980 roku piosenka "Poszedł w świat" (muz. M. Szymań­ski, sł. A. Sobczak) w wykona­niu Vistu zajęła I miejsce w radiowym plebi­scy­cie Studia Gama.

W 1981 roku Stróż­niak stanął na czele zespołu Lombard, w którym do dziś pełni funkcję lidera, kompo­zy­to­ra, wokali­sty i klawi­szow­ca. Z zespołem wylan­so­wał wiele przebo­jów, nagrał kilka­na­ście płyt sprze­da­nych w nakła­dzie kilku milionów egzem­pla­rzy oraz zagrał ponad trzy tysiące koncer­tów w kraju i za granicą. W plebi­scy­tach wielo­krot­nie zwycię­żał w katego­rii wokali­sta roku, otrzy­my­wał także nagrody za kompo­zy­cje podczas KFPP w Opolu i w Sopocie. W 1983 roku w Opolu otrzymał II nagrodę za kompo­zy­cję "Szklana pogoda" (ex aequo z Andrze­jem Rybiń­skim i jego piosenką "Nie liczę godzin i lat" – I nagrody nie przyznano).

Kompo­no­wał do tekstów najwy­bit­niej­szych polskich tekścia­rzy: A. Sobczaka, Jacka Skubi­kow­skie­go, Marka Dutkie­wi­cza. Przez wiele lat współ­pra­co­wał z Teatrem Polskim w Poznaniu pod dyr. Grzego­rza Mrówczyń­skie­go. Skompo­no­wał wówczas muzykę do musicali: Łyżki i księżyc, Ujrzana we śnie Wasawa­dat­ta, W krainie kłamczu­chówZęby, autor­stwa Marka Koterskiego.

Musicale

 • Łyżki i Księżyc (z Lombar­dem) (premiera 06.04.1984)
 • Ujrzana we śnie Wasawa­dat­ta (premiera 27.03.1987)
 • W krainie kłamczuchów
 • Zęby 2 (premiera 12.06.1992)

 • Dyskografia 26

  Lombard - 10,5

  10,5

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33880-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Kupczyk - 30 lat

  30 lat

  Grzegorz Kupczyk
  • Wytwórnia: Urbix
  • Numer katalogowy: 002
  • EAN: 5902596668006
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2012
  Lombard - Afryka

  Afryka

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 3-3846-2
  • EAN: 0099923384625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Grzegorz Kupczyk - Aksamitny sen - Grzegorz Kupczyk i przyjaciele

  Aksamitny sen - Grzegorz Kupczyk i przyjaciele

  Grzegorz Kupczyk
  • Wytwórnia: Marmit
  • Numer katalogowy: MAR 006-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Lombard - Anatomia

  Anatomia

  Lombard
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT 022
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1985
  Lombard - Anatomia

  Anatomia

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52005 - 2
  • EAN: 0664125200525
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Non Iron - Candles And Rain

  Candles And Rain

  Non Iron
  Lombard - Deja Vu

  Deja Vu

  Lombard
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 315
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lombard - Deja`Vu

  Deja`Vu

  Lombard
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5295940
  • EAN: 0724352959402
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Lombard - I say STOP!

  I say STOP!

  Lombard
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lombard - Koncert Przeżyj to sam - 20 lat Lombard

  Koncert Przeżyj to sam - 20 lat Lombard

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52367-2
  • EAN: 0664125236722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Lombard - Kreacje

  Kreacje

  Lombard
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0074
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987
  Lombard - Live

  Live

  Lombard
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT 002
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Lombard - Machina myśli

  Machina myśli

  Lombard
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 419
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Grzegorz Kupczyk - Moje urodziny - 15 lat

  Moje urodziny - 15 lat

  Grzegorz Kupczyk
  • Wytwórnia: Omega
  • Numer katalogowy: CD 0-053
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Lombard - Patrz, patrz

  Patrz, patrz

  Lombard
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 340
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lombard - Przeżyj to sam

  Przeżyj to sam

  Lombard
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD10268
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Lombard - Show Time

  Show Time

  Lombard
  • Wytwórnia: Show Time Music Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902596438036
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Lombard - Śmierć dyskotece

  Śmierć dyskotece

  Lombard
  Lombard - Swing

  Swing

  Lombard
  • Wytwórnia: Show Time Music Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902596438050
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Lombard - Szara maść

  Szara maść

  Lombard
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT 012
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Lombard - Szara maść

  Szara maść

  Lombard
  • Wytwórnia: Spin
  • Numer katalogowy: spin 9202-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Lombard - Szklana pogoda

  Szklana pogoda

  Lombard
  Lombard - Wings Of A Dove

  Wings Of A Dove

  Lombard
  • Wytwórnia: Kix 4 U (NL)
  • Numer katalogowy: 3336
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Lombard - Wolne od cła

  Wolne od cła

  Lombard
  Lombard - Wolne od cła

  Wolne od cła

  Lombard
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52004 - 2
  • EAN: 0664125200426
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI