Grzegorz Szczepaniak
Muzyk

Biografia

Grzegorz Szcze­pa­niak (ur. 14 stycznia 1947 w Piotr­ko­wie Kujaw­skim) – wokali­sta, sakso­fo­ni­sta altowy.

Życiorys

Karierę muzyczną rozpo­czął w roku 1963, śpiewa­jąc w szcze­ciń­skich klubach studenc­kich. Dwa lata później (1965) zadebiu­to­wał na III Szcze­ciń­skiej Wiośnie Estra­do­wej. W latach 1966-1969 grał na sakso­fo­nie i śpiewał w zespole WAW Sextet w szcze­ciń­skim klubie Kontrasty.

Od roku 1969 do 1972 grał na sakso­fo­nie altowym w orkie­strze wojsko­wej w Koszalinie.

Od lutego do czerwca 1972 był wokali­stą grupy ABC, z którą nagrał piosenki:

 • Asfal­to­we łąki (muz. Marian Zimiński, słowa Janusz Kondratowicz)
 • Za majem maj (muz. Marian Zimiński)
 • Idzie wiosna już (muz. Mirosław Męczyński)
 • Ballada o idealnym człowie­ku (muz. Marian Zimiński)
 • Współ­pra­ca z manage­rem Bolesła­wem Krasuc­kim (od września 1972) zaowo­co­wa­ła cyklem koncer­tów na krajo­wych estra­dach, a także występem w sylwe­stro­wym progra­mie telewi­zyj­nym z piosenką Słońca wysokie drzwi z towarzy­sze­niem Alibabek (był to cover piosenki Mother And Child Reunion Paula Simona z polskim tekstem Bogdana Chorążuka).

  Na początku 1973 wyjechał do Szwecji, a w 2013 powrócił do Polski.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI