Helena Majdaniec
Muzyk

Biografia

Helena Majda­niec (ur. 5 paździer­ni­ka 1941 w Mylsku, zm. 18 stycznia 2002 w Szcze­ci­nie) – polska wokalist­ka bigbi­to­wa, nazywana "królową twista"; od 1968 miesz­ka­ła we Francji.

Życiorys

Urodziła się w Mylsku na Wołyniu, w rodzinie prawo­sław­nej, jako córka Filemona i Lidii Majdań­ców. Od 1946 miesz­ka­ła w Szcze­ci­nie, gdzie w 1960 ukończy­ła I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Marii Skłodow­skiej-Curie i szkołę muzyczną II stopnia. Debiu­to­wa­ła w 1962 w Szcze­ci­nie w klubie studenc­kim "Pinokio". W 1962 wystą­pi­ła na II MFP w Sopocie, a w 1963 FPP w Opolu. Od 1963 nagry­wa­ła płyty. W latach 60 XX w. wystę­po­wa­ła m.in. w paryskiej "Olympii" oraz w Szwaj­ca­rii, Jugosła­wii, na Węgrzech i w Polsce.

Współ­pra­co­wa­ła z takim zespo­ła­mi jak Radiowy Zespół M-2 oraz Czerwono-Czarni (1962) i Niebie­sko-Czarni (1964), Ricercar 64, Studio Rytm oraz kompo­zy­to­ra­mi Piotrem Figlem i Bogusła­wem Klimczu­kiem. Wystą­pi­ła też w filmach polskich (Janusza Nasfe­te­ra, Kazimie­rza Kutza) i niemieckich.

W 1968 wyemi­gro­wa­ła do Francji zamiesz­ka­ła w Paryżu, gdzie śpiewała w kabare­tach "Raspo­uti­ne" i "Shéhéra­za­de", praco­wa­ła też dla radia i telewi­zji francu­skiej. Wystę­po­wa­ła także w Kanadzie, Kuwejcie, Maroku. W 1970 wzięła udział w koncer­cie "50 lat polskiej piosenki" w Polsce i USA.

16 stycznia 2002 wzięła udział wraz z Karin Stanek w nagraniu Rozmów w toku. Dwa dni później zmarła nagle, w swoim rodzin­nym domu w Szcze­ci­nie. 24 stycznia 2002 urnę z prochami piosen­kar­ki złożono w rodzin­nym grobie na Cmenta­rzu Central­nym w Szcze­ci­nie (kwatera 24 A). Jej imię nosi Teatr Letni w Szczecinie.

W roku 2012 dawni sąsiedzi artystki nie zgodzili się na umiesz­cze­nie poświę­co­nej jej tablicy pamiąt­ko­wej na kamie­ni­cy, w której wspólnie miesz­ka­li. 12 lipca 2013 odsło­nię­to tablicę pamiąt­ko­wą, jako jeden z etapów cyklu "Niezwy­kli szcze­ci­nia­nie i ich kamienice".


Dyskografia 9

Niebiesko - Czarni - Alarm

Alarm

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0410
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1967
Czerwono - Czarni - Cztery mile za piec

Cztery mile za piec

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0237
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Jutro będzie dobry dzień

Jutro będzie dobry dzień

Czerwono - Czarni
Niebiesko - Czarni - Koncert dla Ady

Koncert dla Ady

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Les Noir Et Bleu - Les Idoles De Pologne

Les Idoles De Pologne

Les Noir Et Bleu
 • Wytwórnia: Decca (FR)
 • Numer katalogowy: 460.811 M
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni

Niebiesko-Czarni

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0331
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1966
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni i Alarm

Niebiesko-Czarni i Alarm

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Przyjdź w taką noc

Przyjdź w taką noc

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Raz ją spotkałem

Raz ją spotkałem

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-174
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1967