Hubert Szymczyński
Muzyk

Biografia

Hubert Szymczyń­ski (ur. 18 maja 1948 w Poznaniu) – polski wokali­sta, kompo­zy­tor i multiinstrumentalista.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Muzycz­nej w klasie puzonu. Karierę rozpo­czy­nał w 1967 roku jako puzoni­sta w zespole jazzu trady­cyj­ne­go Bardowie. Później krótko współ­pra­co­wał z zespołem Tarpany, by następ­nie od stycznia do maja 1968 pracować w triu Huber­tu­sy. Tam poznał wybit­ne­go showmana, pianistę i wokali­stę Wojcie­cha Skowroń­skie­go. Następ­nie podjął współ­pra­cę z Drumler­sa­mi, z którymi min. śpiewała Sonia Sulim (później­sza Halina Frącko­wiak), a na klawi­szach grał Andrzej Mikołaj­czak. Od września do grudnia tego samego roku wraz ze Skowroń­skim i Mikołaj­cza­kiem pojawił się w grupach Nowi PolanieABC (kierow­nic­two Andrzej Nebeski). Wtedy powstały pierwsze przeboje jego autor­stwa tj. śpiewane przez Skowroń­skie­go: "101-203", czy "Ze mną bądź" w wykona­niu własnym.

Po odejściu z ABC Szymczyń­ski wrócił na studia. W grudniu 1969 roku założył grupę Tramp (pierwot­na nazwa Omen), w której pierwsze kroki stawiała wokalist­ka Zdzisła­wa Sośnicka. Grupa zadebiu­to­wa­ła w progra­mie TVP "Biała dama", a w styczniu 1970 r. wystą­pi­ła w Telewi­zyj­nej Giełdzie Piosenki.

Latem 1971 roku wszedł w skład zespołu Warta Quintet, grając tam na puzonie, gitarze basowej i śpiewa­jąc. Z grupą tą nagrał swoją pierwszą autorską płytę. Później z J. Kosmow­skim (gitara basowa) grał w różnych trzyoso­bo­wych składach, tworzo­nych z często zmienia­ją­cy­mi się perku­si­sta­mi. Byli to: Janusz Domański, Jerzy Bezucha i Eryk Kulm. Z począt­kiem 1973 roku muzyk reakty­wu­je grupę Tramp, w której znalazł się min. Tomasz Rostkow­ski (gitara basowa, gitara, flet) znany z później­szej współ­pra­cy z zespo­ła­mi Truba­du­rzyBractwo Kurkowe 1791. Później w zespole pojawili się tak znani muzycy jak: Jerzy Kurek (gitara; potem Ergo Band), czy Andrzej Tylec (perkusja). Zespół dokonał nagrań radio­wych i dużo koncer­to­wał z grupą 2 plus 1.

Do 1976 roku Hubert Szymczyń­ski kierował także zespołem Ireny Jaroc­kiej, w którym pojawiło się parę sław polskie­go jazzu i jego okolic (Podgór­ski, Gonciar­czyk, Kaczmar­ski, Gogosz). Później muzyk związał się z funkowo-soulowym zespołem Ergo Band pod kierun­kiem Kazimie­rza Plewiń­skie­go znanego min. ze wcześniej­szej współ­pra­cy z zespołem Skowroń­skie­go Blues Trio.

W latach 1977-1981 był kierow­ni­kiem muzycz­nym poznań­skie­go Kabaretu TEY. Skompo­no­wał wtedy min. piosenkę "Smutasy, mazgaje" (którą wykonał Bohdan Smoleń), a także wiele innych. Podczas IV Między­na­ro­do­wej Wiosny Estra­do­wej (5-6 maja 1979) Szymczyń­ski wystąpił z własnym zespołem Hubert Band, w większo­ści złożonym z muzyków TEY'a. Zespół dokonał nagrań radiowych.

W 1982 roku muzyk wyemi­gro­wał do Szwecji, gdzie jest cenionym muzykiem, kompo­zy­to­rem, pedago­giem i produ­cen­tem, a ponadto właści­cie­lem własnej firmy nagra­nio­wej "Chamber Sound".

W 2012 roku stowa­rzy­sze­nie jazzowe miasta Växjö przyzna­ło artyście nagrodę "JazzO­scar".


Dyskografia 4

Polanie - A ty pocałujesz mnie

A ty pocałujesz mnie

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 20
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions & Rare Recordings 1965-1968, nakład limitowany, 100 egzemplarzy + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
Polanie - Długo się znamy

Długo się znamy

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 69
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1966-1968
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Moje ABC

Moje ABC

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 35
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI