Igor Herbut
Muzyk

Biografia

Igor Herbut (ur. 17 grudnia 1990 w Przemko­wie) – polski piosen­karz, autor tekstów i kompo­zy­tor, pocho­dze­nia łemkow­skie­go. Założy­ciel i wokali­sta zespołu LemON.

Edukacja

Uczęsz­czał do Szkoły Podsta­wo­wej nr 1 w Przemko­wie. Później­szą edukację konty­nu­ował w Zespole Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 4 im. Bohdana Ihora Antony­cza w Legnicy, a w 2010 rozpo­czął studia na Uniwer­sy­te­cie Zielo­no­gór­skim na wydziale artystycz­nym na kierunku jazz i muzyka estradowa.

Kariera

Pod koniec 2011 ze swoim kuzynem Adamem Horosz­cza­kiem wziął udział w preca­stin­gu do 3. edycji programu talent show Must Be the Music. Tylko muzyka, który przeszedł pomyśl­nie i zakwa­li­fi­ko­wał się do następ­ne­go etapu. Herbut sponta­nicz­nie zaprosił do współ­pra­cy kilku innych muzyków i założył zespół LemON, z którym brał udział w dalszych etapach show. Grupie udało się dojść do finału, w którym ostatecz­nie zdobyli główną nagrodę.

27 listo­pa­da 2012 wraz z zespołem wydał album zatytu­ło­wa­ny LemON, na który współ­two­rzył większość kompo­zy­cji. Wydaw­nic­two dotarło do 9. miejsca listy najle­piej sprze­da­ją­cych się albumów w Polsce – OLiS. Ponadto płycie przyzna­no certy­fi­kat platy­no­wej za sprzedaż w nakła­dzie przekra­cza­ją­cym 30 tysięcy sztuk.

Pod koniec 2013 produ­cen­ci filmu Wkręceni zapro­si­li go do nagrania piosenki promu­ją­cej produk­cję. W wyniku współ­pra­cy Herbuta (tekst i muzyka) z Anią Dąbrow­ską (muzyka), Małgo­rza­tą Dacko (tekst), Aleksan­drem Świer­ko­tem (muzyka) i Jakubem Galiń­skim (muzyka) powstał utwór "Wkręceni – Nie ufaj mi". 20 grudnia 2013 kompo­zy­cja została wydana również jako singel i stała się przebo­jem. Utwór był notowany na 2. miejscu listy AirPlay, najczę­ściej granych utworów w polskich rozgło­śniach radio­wych oraz na wielu radio­wych listach przebo­jów m.in. na 1. miejscu na liście w radiach RMF, Eska czy Radiu Szczecin.

7 czerwca 2014 wystąpił w koncer­cie Super­Je­dyn­ki, odbywa­ją­cym się w ramach 51. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaśpie­wał singiel "Wkręceni – Nie ufaj mi". Podczas koncertu został nagro­dzo­ny Super­Je­dyn­ką w katego­rii Super­Ar­ty­sta.

Pod koniec 2014 ukazał się drugi album jego zespołu, zatytu­ło­wa­ny Scarlett. Płyta znalazła się na 1. miejscu na polskiej liście sprze­da­ży i uzyskała status platy­no­wej. Rok później premierę miał świątecz­ny album formacji LemON – Etiuda zimowa, notowany na 4. pozycji listy OLiS. 24 marca 2017 ukazała się czwarta płyta studyjna zespołu LemON zatytu­ło­wa­na Tu.

Od marca 2020 juror programu rozryw­ko­we­go The Four. Bitwa o sławę. 17 kwietnia nakładem wytwórni muzycz­nej Agora wydał debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Chrust.

Życie prywatne

Od 2013 związany jest z produ­cent­ką telewi­zyj­ną – Małgo­rza­tą Dacko, z którą ma syna o imieniu Kai (ur. 15 lipca 2019).


Dyskografia 8

Lemon - Etiuda zimowa

Etiuda zimowa

Lemon
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4 60071 0
 • EAN: 0825646007103
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Jan BO - Kawa i dym

Kawa i dym

Jan BO
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1810
 • EAN: 5907812248109
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Lemon - Lemon

Lemon

Lemon
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4334432
 • EAN: 5099943344321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: super jewel box
Lemon - Lemon

Lemon

Lemon
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4098922
 • EAN: 5099940989228
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Bednarek - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Bednarek
 • Wytwórnia: Space Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907688720013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Lemon - Scarlett

Scarlett

Lemon
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4618475
 • EAN: 0825646184750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Lemon - Tu

Tu

Lemon
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 9 58345 6
 • EAN: 0190295834562
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI