Jacek Łągwa
Muzyk

Biografia

Jacek Andrzej Łągwa (ur. 11 paździer­ni­ka 1969 w Łodzi) – polski kompo­zy­tor, multiin­stru­men­ta­li­sta, muzyk, produ­cent muzyczny, aranżer, aktor i wokali­sta muzyki pop, znany z występów w zespole Ich Troje.

Wczesne lata

Urodził się w Łodzi jako syn pary aktor­skiej, Janiny Boroń­skiej-Łągwy i Andrzeja Łągwy. Ukończył klasę śpiewu w średniej szkole muzycz­nej w Łodzi.

Kariera

Ma kilka epizodów filmo­wych w swej karierze. Wcześniej wystę­po­wał też w zespo­łach Tamer­la­ne i Varius Manx. Od 1995 jest człon­kiem zespołu Ich Troje, w którym jest kompo­zy­to­rem i aranże­rem, a także autorem tekstów niektó­rych utworów, a czasem wokali­stą wspierającym.

W 2009 wydał pierwszy solowy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Rozdział drugi.

W 2014 został prezen­te­rem w łódzkim Radiu Parada, w porannym paśmie, "Wstawaj, nie udawaj", od godziny 6:00.

8 września 2018 wziął udział w koncer­cie jubile­uszo­wym Michała Wiśniewskiego.

Życie prywatne

Jego rodzi­ca­mi są aktorzy: Janina Borońska-Łągwa i Andrzej Łągwa. W 2007 rozwiódł się z żoną Dorotą, z którą ma dwie córki: Marię (ur. 27 czerwca 2001) i Aleksan­drę (ur. 24 maja 2004).

Obecnie jest w związku małżeń­skim z Karoliną Raj. 

15 stycznia 2019 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecz­ne­go Warszawy ogłosił upadłość konsu­menc­ką Jacka Łągwy.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI