Jacek Lech
Muzyk

Biografia

Jacek Lech, właści­wie Leszek Zerhau (ur. 15 kwietnia 1947 w Mikuszo­wi­cach, zm. 25 marca 2007 w Katowi­cach) – polski piosen­karz, wokali­sta zespołu Czerwono-Czarni.

Życiorys

W czasach szkol­nych założył zespół amator­ski, w którym śpiewał i grał na skrzyp­cach. W wieku 17 lat zajął I miejsce w Konkur­sie Jazzowym Mikrofon dla wszyst­kich. W 1966 został solistą zespołu Czerwono-Czarni. Pierwsza piosenka "Bądź dziew­czy­ną moich marzeń" stała się od razu wielkim przebo­jem. Na V Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu w 1967 otrzymał wyróż­nie­nie za piosenkę "Pozwól­cie śpiewać ptakom". Z zespołem Czerwono-Czarni wziął udział we wspólnym koncer­cie z The Rolling Stones oraz w wysta­wie­niu mszy beatowej Pan przyja­cie­lem moim. Pod koniec 1972 rozstał się z zespołem Czerwono-Czarni. W 1973 założył własną nową grupę. Wypadek samocho­do­wy przerwał jednak na rok działal­ność artystycz­ną. Powrócił na scenę w 1974 z solowym albumem Bądź szczę­śli­wa. Wielo­krot­nie wystę­po­wał na polskich festi­wa­lach, m.in. na KFPP Opole w 1976 i Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, gdzie w 1983 otrzymał honorowy Złoty Pierścień, a w 1986 Srebrny Pierścień. Koncer­to­wał również za granicą, m.in. w dawnej Jugosła­wii, na Węgrzech oraz w ośrod­kach polonij­nych USA i Kanady. W 2005 został odzna­czo­ny Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze – Gloria Artis"

W 2006 zdiagno­zo­wa­no u artysty złośliwy nowotwór przełyku. W ramach leczenia piosen­karz poddał się: chemio­te­ra­pii, naświe­tla­niom oraz operacji, po której utrzy­my­wa­ny był przez katowic­kich lekarzy w śpiączce farma­ko­lo­gicz­nej. 27 lutego 2007, w centrum kultury w rodzin­nym mieście artysty, odbył się koncert chary­ta­tyw­ny zorga­ni­zo­wa­ny przez Fundację Kultury i Edukacji Europej­skiej "Alfa i Omega", w którym udział wzięli między innymi Halina Frącko­wiak, Alicja Majewska, Edward Hulewicz, Andrzej Dąbrow­ski i Bogusław Mec. Dochody z koncertu miały być przezna­czo­ne na dalsze leczenie i rehabi­li­ta­cję Jacka Lecha. Podczas koncertu ogłoszo­no również, iż artysta został uhono­ro­wa­ny przez ministra kultury nagrodą za całokształt osiągnięć.

Zmarł w katowic­kim szpitalu. Pogrzeb piosen­ka­rza odbył się w Bielsku-Białej 28 marca 2007 po mszy w kościele pw. św. Barbary.


Dyskografia 15

Czerwono - Czarni - 17.000.000

17.000.000

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Bądź dziewczyną moich marzeń

Bądź dziewczyną moich marzeń

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL/SXL 0645
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1970
Czerwono - Czarni - Bądź dziewczyną z moich marzeń

Bądź dziewczyną z moich marzeń

Czerwono - Czarni
Jacek Lech - Bądź szczęśliwa

Bądź szczęśliwa

Jacek Lech
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SXL 1084
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1974
Czerwono - Czarni - Czerwono Czarni plus 17.000.000

Czerwono Czarni plus 17.000.000

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988503-2
 • EAN: 5908309885036
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Czerwono - Czarni - Gdzie szumiące topole

Gdzie szumiące topole

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0566
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1969
Jacek Lech - Kolędy

Kolędy

Jacek Lech
 • Wytwórnia: Gamma
 • Numer katalogowy: GCD - 038
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Jacek Lech - Latawce porwał wiatr

Latawce porwał wiatr

Jacek Lech
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1552
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1977
Czerwono - Czarni - Mały książę

Mały książę

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Marmit
 • Numer katalogowy: MAR 004-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Jacek Lech - Największe przeboje

Największe przeboje

Jacek Lech
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Czerwono - Czarni - Nie bój się ciemności

Nie bój się ciemności

Czerwono - Czarni
Jacek Lech - Platynowa kolekcja

Platynowa kolekcja

Jacek Lech
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: 2-0080
 • EAN: 5905133302142
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Jacek Lech - Retrospekcja 1996

Retrospekcja 1996

Jacek Lech
 • Wytwórnia: DigiTouch
 • Numer katalogowy: DT 110108-2
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: slim case
 • Dodatkowa informacja: egzemplarz promocyjny
Jacek Lech - Uśmiechajcie się dziewczyny

Uśmiechajcie się dziewczyny

Jacek Lech
 • Wytwórnia: Marfix
 • Numer katalogowy: CDMX-071
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Czerwono - Czarni - Zakochani są sami na świecie plus Bądź dziewczyną moich marzeń

Zakochani są sami na świecie plus Bądź dziewczyną moich marzeń

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988504-2
 • EAN: 5908309885043
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI