Jacek Pałucha
Muzyk

Biografia

Jacek Pałucha (ur. w 1966 w Często­cho­wie) – polski malarz, wokali­sta i autor tekstów.

Absol­went IV Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Sienkiewicza 

w Często­cho­wie i Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­wie (1993, wydział malar­stwa w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego). 

Założy­ciel i lider zespołu rocko­we­go Formacja Nieży­wych Schabuff. W latach 1982–1988 był wokali­stą, liderem i autorem tekstów tego zespołu. Następ­nie był wokali­stą i liderem zespołów Furmanka, Super­pał­ka i najeźdź­cy z kosmosu oraz Super­pał­ka 2. Zagrał główną rolę w filmie Balanga (1993) w reż. Łukasza Wylężałka.

Obecnie jego satyrycz­ne rysunki publi­ko­wa­ne są w piątko­wym często­chow­skim dodatku Gazety Wybor­czej. Jego wystawy można było oglądać w Niemczech, USA (Chicago), Francji oraz w Polsce. Jest także autorem okładki płyty Spokoj­nie zespołu Kult. Naucza także malar­stwa w Zespole Sztuk Plastycz­nych im. Jacka Malczew­skie­go w Częstochowie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI