Jakub Badach
Muzyk

Biografia

Kuba Badach, właśc. Jakub Bartło­miej Badach (ur. 24 sierpnia 1976 w Krasnym­sta­wie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, aranżer i produ­cent muzyczny.

Od 1995 wokali­sta zespołu Poluzjan­ci, a od 1999 – zespołu The Globe­trot­ters. Prowadzi także solową działal­ność artystyczną.

Dwukrot­ny laureat nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyka.

Młodość

Urodził się w Krasnym­sta­wie, jest synem Tadeusza Badacha, prezesa Spółdziel­ni Mleczar­skiej w Krasnym­sta­wie i byłego posła SLD. Jego stryj, Ryszard Badach, jest nie tylko nauczy­cie­lem, ale też kompo­zy­to­rem i autorem śpiew­ni­ka Piosenki o Zamościu i Zamojsz­czyź­nie. Dorastał z młodszym bratem Maciejem.

Mając 5 lat, zaśpie­wał i zagrał w zamoj­skim amfite­atrze piosenkę The Beatles "Black­bird". W 1988, jako dwuna­sto­la­tek nagrał płytę pt. Gwiazd­ko­we Cuda z kolędami napisa­ny­mi specjal­nie dla niego przez Wiesława Piere­go­ról­kę, Jerzego Siemasza i Jacka Cygana. Uczył się w klasie forte­pia­nu w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I i II stopnia w Zamościu, gdzie jego ciotka Wiesława i stryj Ryszard Badach byli nauczy­cie­la­mi.

Kariera muzyczna

; Kariera zespołowa

W 1995 wraz z kolegami stworzył zespół Polucjan­ci, grający muzykę z pogra­ni­cza pop rocku, funky i jazzu. Z czasem zmienili nazwę na Poluzjan­ci. Nagrali i wydali trzy albumy studyjne: Tak po prostu, Druga płyta (2010) i Trzy metry ponad ziemią (2011). W 2002 wystą­pi­li w klubie "Baggot Inn" w West Green­wich Village na Manhat­ta­nie, a 8 czerwca wraz z Kayah zagrali koncerty poświę­co­ne Andrze­jo­wi Zausze w sali Avery Fisher Hall w Lincoln Center.

Od 1999 podjął współ­pra­cę z zespołem The Globe­trot­ters, z którym wydał cztery albumy studyjne: Stay in Never­land, Fairy tales of the trees, Both Sides i ''Stop! Don't Talk). Piosenka z trzeciej płyty, "All You Want", długo utrzy­my­wa­ła się na liście przebo­jów "Trójki". Wraz z zespołem wystą­pi­li między innymi na Bojo Jazz Festival we Węgrzech, na Festi­wa­lu Jazzowym w Kuwejcie i World Etno Fest w Słowacji. Kilku­krot­nie wystą­pi­li na Letnim Festi­wa­lu Jazzowym w Piwnicy pod Baranami.

; Kariera solowa 

W 1996 rozpo­czął edukację na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach w klasie wokalnej, której absol­wen­tem został w grudniu 2000. Podczas studiów brał udział w wielu projek­tach muzycz­nych. Współ­pra­co­wał wtedy z Katarzy­ną Gärtner czy Robertem Jansonem, z którym nagrał dwa albumy studyjne: Trzeci wymiar (1997) i Nowy świat (1999). Utwór "Małe szczę­ścia" z płyty Trzeci wymiar został przebo­jem 30 Ton Lista w telewi­zyj­nej Dwójce.

W 2002, 2003 i 2006 brał udział w akcji "Święta, święta", na okolicz­ność której skompo­no­wał piosenkę "Tak jak śnieg" i zaśpie­wał w kwarte­cie z Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Andrze­jem Piasecz­nym i Andrze­jem Lamper­tem utwór "Kolęda dwóch serc", będącym coverem przeboju Wham! "Last Christ­mas". Na potrzeby programu w 2006 wykonał "Najlep­sze spełni się", będący coverem przeboju "Save the Best for Last".

Od 2003 współ­pra­co­wał z kilkoma artysta­mi polskiej sceny rozryw­ko­wej, takimi jak Kayah, Robert Janson, Ania Szarmach, Dorota Miśkie­wicz, Carran­tu­ohill czy Grzegorz Kapołka. Nagrywał też ścieżki dźwię­ko­we do filmów, w tym do Ławeczki Macieja Żaka i polskiej wersji języko­wej filmu animo­wa­ne­go Droga do El Dorado.

W 2006 wykonał piosenki "Wyspa" i "Gdyby nie ty" podczas koncertu chary­ta­tyw­ne­go na rzecz Varius Manx i Festi­wa­lu Jedynki 2006 w Sopocie.

24 kwietnia 2009 wydał album z coverami Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny. 6 paździer­ni­ka 2017 wydał pierwszy, autorski album Oldscho­ol'', który promował singlem "Życie".

Dwukrot­nie został laure­atem nagrody Fryde­ry­ka; w 2011 i 2012 zwycię­żył w katego­rii "wokali­sta roku".

Jest człon­kiem stowa­rzy­sze­nia działa­ją­ce­go przy klubie Muzyczna Owczar­nia w Jaworkach.

Życie prywatne

W 2010 na koncer­cie Anny Karwan w klubie "Tygmont" poznał Aleksan­drę Kwaśniew­ską. 22 września 2012 pobrali się w Katedrze Polowej Wojska Polskie­go w Warszawie.


Dyskografia 15

Maryla Rodowicz - Ach świecie...

Ach świecie...

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985451632
 • EAN: 0889854516321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: super jewel box
Maryla Rodowicz - Ach świecie...

Ach świecie...

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985451641
 • EAN: 0889854516413
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2017
Polucjanci - Druga płyta

Druga płyta

Polucjanci
 • Wytwórnia: Penguin Records
 • Numer katalogowy: 5907505865006
 • EAN: 5907505865040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Kayah - Duchy tych co mieszkali tu

Duchy tych co mieszkali tu

Kayah
 • Wytwórnia: Walt Disney Music
 • Numer katalogowy: PRO01/2004
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Kayah - Jutro rano

Jutro rano

Kayah
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: SBMB LOC 0002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Bednarek - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Bednarek
 • Wytwórnia: Space Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907688720013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Piotr Żaczek - Mutru

Mutru

Piotr Żaczek
 • Wytwórnia: Arms Records
 • Numer katalogowy: ZA 140770 02
 • EAN: 5900238791013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Polucjanci - Na planecie pełnej ludzi

Na planecie pełnej ludzi

Polucjanci
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: SAMPCS 8829 1 / 47-8829-17
 • EAN: 5099700882912
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Janson - Nowy świat

Nowy świat

Janson
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ferment
 • Numer katalogowy: 1732-8543-6
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX003
 • EAN: 5905912551464
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Polucjanci - Tak po prostu

Tak po prostu

Polucjanci
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 497751.2
 • EAN: 5099749775121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Robert Chojnacki - The Best Of

The Best Of

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2729230
 • EAN: 0602527292304
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Janson - Trzeci wymiar

Trzeci wymiar

Janson
Polucjanci - Trzy metry nad ziemią

Trzy metry nad ziemią

Polucjanci
 • Wytwórnia: Penguin Records
 • Numer katalogowy: 5907505865008
 • EAN: 5907505865057
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI