Jan Gałach
Muzyk

Biografia

Jan Gałach (ur. 7 lipca 1984 w Katowi­cach) – polski skrzypek, kompo­zy­tor, aranżer.

Życiorys

Absol­went Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej im. K. Szyma­now­skie­go w Katowicach.

W wieku 7 lat rozpo­czął naukę w szkole muzycz­nej. Multiin­stru­men­ta­li­sta grający na skrzyp­cach, cajonie i gitarze. Jako 15-latek zaczął uczęsz­czać na warsz­ta­ty bluesowe organi­zo­wa­ne w klubie Leśni­czów­ka, w którym od 2002 organi­zu­je cyklicz­nie cieszący się wielkim powodze­niem "Koncert Świątecz­ny czyli Jan Gałach i Przyjaciele".

W 2002 rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Acoustic Travel koncer­tu­ją­cym na ulicach i klubach w całej Polsce. Współ­pra­ca z zespołem zaowo­co­wa­ła nagra­niem dwóch studyj­nych płyt i trwa do dnia dzisiej­sze­go. W tym czasie Jan zaczął udzielać się sesyjne i dogrywać partie solowe dla wielu wykonaw­ców i zespołów, m.in. Koniec Świata, Highway czy Joanna Pilarska. Lata 2005-2008 to współ­pra­ca z zespołem Cocotier i koncerty na wielu festi­wa­lach ulicz­nych w Europie (m.in. Włochy, Austria, Szwajcaria).

Od 2006 skrzypek rozpo­czął stałą współ­pra­cę z Martyną Jakubo­wicz. Znalazł miejsce w stałym składzie koncer­to­wym oraz brał udział w nagraniu dwóch płyt studyj­nych w 2008 i 2010. W między­cza­sie założył własny zespół "Osły", z którym wystę­pu­je na znaczą­cych festi­wa­lach w Polsce i za granicą oraz nagrywa płytę The Donkeys - "Live in Studio". W 2006 rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Schau Pau Acoustic Blues. Tego samego roku nagrał z nimi płytę live.

W 2007 wygrał w ankiecie kwartal­ni­ka "Twój Blues". Siedmio­krot­ny "Instru­men­ta­li­sta roku" w ankiecie czytel­ni­ków kwartal­ni­ka "Twój Blues" w 2007, 2010, 2012, 2013,2014,2015 oraz 2016.

W 2009 Gałach wyjechał do Londynu. W tym czasie uczęsz­czał na liczne jam session w lokal­nych klubach oraz koncer­to­wał z lokal­ny­mi muzykami. W 2010 gościn­nie pojawił się na płycie "Blues Dziewię­ciu" Arka Zawiliń­skie­go oraz "Fishdick Zwei" Acid Drinkers. Okazjo­nal­nie wystąpił u boku Martyny Jakubo­wicz i wziął udział w nagra­niach studyj­nych na płytę "Okruchy życia" formacji Żona Lota.

W 2011 powstał zespół The Jan Gałach Band, z którym koncer­tu­je w kraju i za granicą.

W 2013 Gałach wydał swoją pierwszą autorską płytę "Jan Gałach and Friends". Jesienią został zapro­szo­ny na gościnny występ grupy Planet of The Abts (sekcja Gov’t Mule). Zespół Gałacha The Jan Gałach Band wygrał w katego­rii "Zespół Roku" w 2013 i 2014.

W 2014 wyjechał z własnym zespołem na Inter­na­tio­nal Blues Challen­ge w Memphis. W tym samym roku nagrał gościn­nie z Kasą Chorych płytę "Orla" oraz "Kolory Bluesa" ze Śląską Grupą Bluesową.

W czerwcu gościn­nie wystąpił z grupą Dżem z okazji 35-lecia istnie­nia zespołu. Jesienią tego samego roku rozpo­czął współ­pra­cę z grupą Dżem. Pod koniec 2014 został zapro­szo­ny przez Leszka Windera do autor­skie­go projektu Czarny Pies.

W 2015 została wydana kolejna płyta autorska Macieja Balcara, gdzie Gałach dogrywał partie skrzy­piec oraz uczest­ni­czył w promu­ją­cej tę płytę trasie koncertowej.

Nagrody

 • 2006 – Twój Blues, 4 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne" i 5 miejsce w katego­rii "odkrycie roku"
 • 2006 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1. miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne" i 3 miejsce w katego­rii "odkrycie roku"
 • 2007 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2007 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2008 – Twój Blues, 3 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2008 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2009 – Twój Blues, 2 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2009 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2010 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2010 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2011 – Twój Blues, 2 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2011 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2012 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2012 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2013 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2014 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2015 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2016 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • 2016 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2017 – Twój Blues, 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ta­li­sta roku"
 • 2017 – Ogólno­pol­skie forum "Okolice Bluesa", 1 miejsce w katego­rii "instru­men­ty różne"
 • Występy na festiwalach

 • 2004 – Ferrara Buskers Festival (Ferrara, Włochy)
 • 2005 – Przysta­nek Woodstock (Kostrzyn)
 • 2005 – Buskers Bern (Berno, Szwajcaria)
 • 2005 – Buskers Festival (Linz, Austria)
 • 2005 – Colmu­ra­no Buskers Festival (Colmu­ra­no, Włochy)
 • 2005 – Rybnik Blues Festiwal (Rybnik)
 • 2005 – Novarra Street Festival (Novara, Włochy)
 • 2006 – Ogólo­pol­ski Festiwal Piosenki Studenc­kiej (Wrocław)
 • 2006 – Novarra Street Festival (Novara, Włochy)
 • 2007 – Bies Czad Blues (Biesz­cza­dy)
 • 2007 – Śląskie Brzmie­nie (Chorzów)
 • 2007 – Jesień z Bluesem (Biały­stok)
 • 2007 – Rybnik Blues Festiwal (Rybnik)
 • 2007 – Olsztyń­skie Noce Bluesowe (Olsztyn)
 • 2007 – Novarra Street Festival (Novara, Włochy)
 • 2007 – Bluestra­cje (Chorzów)
 • 2007 – Buskers Festival (Limone Piemonte, Włochy)
 • 2007 – Dzień Kotana (Warszawa)
 • 2007 – Zakopiań­ska Noc Jazzowa (Zakopane)
 • 2007 – Przysta­nek Woodstock (Kostrzyn)
 • 2007 – Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasiń­skiej "Wielki Ogień" (Ostro­wiec Świętokrzyski)
 • 2007 – Udispu­ted Peace Festival (Wrocław)
 • 2007 – Colours of Ostrava (Ostrava, Czechy)
 • 2007 – Koło Bluesa Festiwal (Koło)
 • 2007 – Międzyz­droj­ski Non Srop (Międzyz­dro­je)
 • 2008 – Rawa Blues Festiwal (Katowice)
 • 2008 – Top Trendy (Sopot)
 • 2008 – Punky Reggae Live (Kraków)
 • 2008 – Festiwal Muzyczny im.Pawła Bergera (Kalisz)
 • 2008 – Między­na­ro­do­wy Festiwal Polski
 • 2008 – Bluestra­cje – Bues Top (Chorzów)
 • 2008 – Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasiń­skiej "Wielki Ogień" (Ostro­wiec Świętokrzyski)
 • 2008 – Zakopiań­ska Noc Jazzowa – Blues Top (Zakopane)
 • 2008 – Novarra Street Festival (Novara, Włochy)
 • 2008 – Blues na Skałce (Święto­chło­wi­ce)
 • 2008 – Mazurska Fiesta Jazzowa (Giżycko)
 • 2008 – Olsztyń­skie Noce Bluesowe (Olsztyn)
 • 2008 – Jesien z bluesem (Biały­stok)
 • 2008 – Festiwal Polskich Wideokli­pów YACH FILM (Gdańsk)
 • 2008 – Bies Czad Blues (Biesz­cza­dy)
 • 2009 – Blues w Ostró­dzie (Ostróda)
 • 2009 – Festiwal Muzyczny im.Pawła Bergera (Kalisz)
 • 2009 – Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasiń­skiej "Wielki Ogień" (Ostro­wiec Świętokrzyski)
 • 2009 – Torun Blues Meeting (Toruń)
 • 2009 – Bies Czad Blues (Biesz­cza­dy)
 • 2009 – Blues en Bougogne – Festival du Creusot (Le Creusot, Francja)
 • 2009 – Blues­fe­sti­val auf dem Markt­platz (Karls­ru­he, Niemcy)
 • Nagrania tv

 • Program muzyczny Top Trendy
 • Program Kawa czy herbata?
 • Emito­wa­ny koncert z zespołem Martyny Jakubo­wicz - "Dzień Kotana" (Warszawa)
 • Emito­wa­ny koncert z zespołem Martyny Jakubo­wicz – przysta­nek Woodstock
 • Emito­wa­ny koncert z zespołem Martyny Jakubo­wicz – Tylko Dylan (TVP Kultura)
 • Nagrania Radiowe

 • Radio Centrum (Kalisz) – wywiad i koncert
 • Polskie Radio 3 – koncert z zespołem Martyny Jakubowicz
 • Radio PiK – podczas trasy koncer­to­wej z Oliverem Mally
 • Polskie Radio 3 – koncert z zespołem Cztery Szmery
 • Polskie Radio 3 – koncert z zespołem The Jan Gałach Band
 • Polskie Radio 3 - koncert z Waglew­ski oraz Łęczycki
 • Polskie Radio 3 - koncert z Willie and The Bandits

 • Dyskografia 13

  Martyna Jakubowicz - 30-te urodziny

  30-te urodziny

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: K0355-RPK
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Dżem - 35 urodziny

  35 urodziny

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: 4612726
  • EAN: 0825646127269
  • Nośnik: 4CD+2DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Czarny Pies - Czarny pies

  Czarny pies

  Czarny Pies
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0783 CD
  • EAN: 5907785039803
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Acid Drinkers - Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

  Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 133
  • EAN: 5903427874016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Cree - Heartbreaker

  Heartbreaker

  Cree
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 476 136 0
  • EAN: 0602547613608
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Big Fat Mama - Music For Your Grandma

  Music For Your Grandma

  Big Fat Mama
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: 903292
  • EAN: 5903292105000
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Martyna Jakubowicz - Okruchy życia

  Okruchy życia

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: 4ever Music
  • Numer katalogowy: 171
  • EAN: 5907592140389
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Kasa Chorych - Orla

  Orla

  Kasa Chorych
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0736 DG
  • EAN: 5907785038448
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Maciej Balcar - Ruletka

  Ruletka

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 4615537
  • EAN: 0825646155378
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Maciej Balcar - Struś

  Struś

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Balcar Studio
  • Numer katalogowy: 5907996083572
  • EAN: 5907996083572
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Kasa Chorych - W Filharmonii

  W Filharmonii

  Kasa Chorych
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP 3 CD BOX 007
  • EAN: 5907785039605
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Plateau - W związku z tobą

  W związku z tobą

  Plateau
  • Wytwórnia: Fonofarma
  • Numer katalogowy: 9539900
  • EAN: 5906395399000
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Maciej Balcar - Znaki

  Znaki

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 58599 8
  • EAN: 0190295859985
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI