Jan Pilch
Muzyk

Biografia

Jan Pilch (ur. 11 stycznia 1956) – polski perku­si­sta, profesor Akademii Muzycz­nej w Krakowie. Dyrektor artystycz­ny odbywa­ją­ce­go się w Krakowie co roku festi­wa­lu perku­syj­ne­go "Źródła i inspi­ra­cje". Współ­pra­cu­je z muzykami wielu różnych środo­wisk; od kompo­zy­to­rów muzyki poważnej (np. Krystyna Moszu­mań­ska-Nazar, Magda­le­na Długosz) po muzykę rozryw­ko­wą (Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Stani­sław Sojka, zespoły Pod Budą, Düpą czy Charming Beauties), oraz jazz. W 2018 r. odzna­czo­ny został Złotym Krzyżem Zasługi.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI