Janusz Grzywacz
Muzyk

Biografia

Janusz Grzywacz (ur. 13 maja 1947 w Zakopa­nem) – polski pianista, kompo­zy­tor i aranżer, pedagog.

Życiorys

Jest absol­wen­tem WSP w Krakowie – filolo­gia polska oraz PSM w Katowi­cach (w klasie fortepianu).

Twórca legen­dar­nej grupy Labora­to­rium – jest autorem większo­ści jej reper­tu­aru. Nagrał z nią 9 płyt, dał ponad tysiąc koncer­tów w kraju i na najważ­niej­szych festi­wa­lach na świecie. Przez wiele lat formacja uważana była za jedną z czoło­wych grup fusion-jazzo­wych w Europie i znalazła wielu naśla­dow­ców. Została rozwią­za­na w 1991. W listo­pa­dzie 2006 po niemal 20 latach przerwy zespół powrócił na scenę.

W 1979 roku, Janusz Grzywacz zajął się kompo­no­wa­niem muzyki dla teatru i telewi­zji. Napisał muzykę do ponad 100 spekta­kli teatral­nych m.in: Głosy Przyszło­ści, Ubu Król czyli Polacy, Mgła, Makijaż, Spowiedź chuli­ga­na, Czekając na Godota, Rozmowy przy wycina­niu lasu, Hiob, Życie Snem, Święto­szek, Cud, Hymn, Kontre­dans, Do góry nogami, Hamlet, Tango, Ferdy­dur­ke, Don Kichot; muzyka do spekta­kli teatru TVP: Polowa­nie na karalu­chy, Wspania­łe życie, Chwila sławy, Spadko­bier­cy, Gość oczeki­wa­ny, Jury, Wykole­je­niec, Śliczna dziew­czy­na.

Skompo­no­wał także muzykę do kilku filmów telewi­zyj­nych (Serenite, Radio Romans, Pekin, Złota 83), animo­wa­nych (Fotoptak, Koncert, Egzamin, Wyścig, Biały Pies, Drab, Przestrzeń w przestrze­ni, Koniec świata), cyklu filmów animo­wa­nych Czter­na­ście bajek z Króle­stwa Lailonii Leszka Kołakow­skie­go (O sławnym człowie­ku, Garby, Jak Gyom został starszym panem) oraz serii animo­wa­nych teledy­sków z piosen­ka­mi do tekstów Jana Brzechwy w wykona­niu Andrzeja Zauchy (Włos w rosole, Smoczek żarło­czek, Buty siedmio­mi­lo­we, Drzwi), musicalu Pan Twardow­ski, a także dokumen­tal­ne­go serialu telewi­zyj­ne­go zatytu­ło­wa­ne­go Aniołki.

Kompo­zy­tor muzyki dla dużych widowisk plene­ro­wych, m.in. Festi­wa­lu Teatral­ne­go w Nancy, Festi­wa­lu Teatrów Ulicz­nych w Jeleniej Górze, Dnia Polskie­go na Expo w Sewilli, Zimowej Uniwer­sja­dy w Zakopanem).

Jego piosenki śpiewają m.in. Renata Przemyk, Kasia Groniec, Janusz Radek, Marian Opania, Piotr Fronczew­ski. Współ­pra­cu­je z Jarosła­wem Śmietaną, Markiem Bałatą, Jorgosem Skoliasem.

Brał udział w nagraniu płyt m.in. Marka Grechuty, Zbignie­wa Seiferta, Śmietany, zespołu Maanam, Lecha Janerki, Kobra­noc­ki, Chłopców z Placu Broni i Izabeli Trojanowskiej.

Wykłada w krakow­skiej AST. Z udziałem studen­tów przygo­to­wał autor­skie widowi­ska muzyczne: "Rock kobiet" (dyplom ), "Słucho­wi­sko", "Klub Miłośni­ków Łagod­ne­go Stinga", "…to nie miało być o łzach", "TURNAU", "Człowiek ogromny" (dyplom) i inne. 

Jest Człon­kiem Rad Progra­mo­wych i jurorem FAMY, Studenc­kie­go Festi­wa­lu Piosenki, Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocławiu.

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2005)
 • Nagrody

 • Laureat Nagrody im. A. Bardi­nie­go na PPA we Wrocła­wiu w 2004
 • Nagroda Miasta Krakowa

 • Dyskografia 15

  Kapitan Nemo - Cywilizacja

  Cywilizacja

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD 10272
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Chłopcy z placu broni - Kocham wolność

  Kocham wolność

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD10270
  • EAN: 5906409102701
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Chłopcy z placu broni - Krzyż

  Krzyż

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Bogdan Studio
  • Numer katalogowy: B - 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Kobranocka - Kwiaty na żywopłocie

  Kwiaty na żywopłocie

  Kobranocka
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: Z-LP 015
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1991
  Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 4601869
  • EAN: 0825646018697
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Miłość jest cudowna (1975-2015)

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 4601868
  • EAN: 0825646018680
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: gatefold
  Maanam - Night Patrol

  Night Patrol

  Maanam
  Maanam - Nocny patrol

  Nocny patrol

  Maanam
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP-007
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Maanam - Paranoja jest goła

  Paranoja jest goła

  Maanam
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD 10350
  • EAN: 5906409103500
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Tadeusz Nalepa - Pożegnalny cyrk

  Pożegnalny cyrk

  Tadeusz Nalepa
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 060
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Marek Grechuta - Szalona lokomotywa

  Szalona lokomotywa

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1496
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1977
  Kapitan Nemo - The Best Of

  The Best Of

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON 30
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Maanam - The Best Of... 2011

  The Best Of... 2011

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 6799082
  • EAN: 5099967990825
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Izabela Trojanowska - Układy

  Układy

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T12
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Izabela Trojanowska - Układy

  Układy

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD 10156
  • EAN: 5906409101568
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI