Janusz Kondratowicz
Muzyk

Biografia

Janusz Kondra­to­wicz, właśc. Jan Mieczy­sław Kondra­to­wicz (ur. 20 lipca 1940 w Warsza­wie, zm. 2 lipca 2014 tamże) – polski poeta, satyryk i autor tekstów piosenek, także dziennikarz.

Życiorys

Ukończył VI Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Tadeusza Reytana w Warsza­wie (1958). Absol­went Wydziału Filolo­gii Polskiej oraz Studium Dzien­ni­kar­skie­go Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go. Debiu­to­wał w 1957 roku jako poeta i satyryk. W okresie studiów współ­pra­co­wał z prasą kultu­ral­ną i młodzie­żo­wą (m.in. z "Kierun­ka­mi", "Za i przeciw", "Nową Wsią" "itd", "Współ­cze­sno­ścią" i "Na Przełaj"), na której łamach publi­ko­wał wiersze, satyry, fraszki, krytyki literac­kie oraz wywiady i repor­ta­że. W latach 1960–1961 pisał teksty piosenek dla kabaretu klubu studenc­kie­go Stodoła w Warsza­wie. Od 1966 tworzył głównie dla ówcze­snych zespołów młodzie­żo­wych. W latach 80. współ­or­ga­ni­zo­wał, prowa­dzo­ne pod patro­na­tem MKiS, warsz­ta­ty artystycz­ne dla wykonaw­ców w Lublińcu oraz dla młodych autorów i kompo­zy­to­rów w Myśliborzu.

Jest autorem tekstów piosenek m.in. dla Czerwono-Czarnych, Czerwo­nych Gitar, Anny Jantar, Krzysz­to­fa Klenczo­na, Haliny Frącko­wiak, Zdzisła­wy Sośnic­kiej, Ireny Jaroc­kiej, Ireny Santor, Krzysz­to­fa Krawczy­ka, Jacka Lecha, Urszuli Sipiń­skiej, Gaygi, Shazzy, Jamrose, Kasi Lesing, Top One (pod pseudo­ni­mem Jan Krynicz), Rezer­wa­tu (pod pseudo­ni­mem Andrzej Senar), No To Co i Trubadurów.

Został pocho­wa­ny 10 lipca na cmenta­rzu przy ul. Fosa w Warszawie.

Piosenki z tekstami Janusza Kondratowicza

 • "10 w skali Beaufor­ta" (muz. Krzysz­tof Klenczon; z reper­tu­aru zespołu Trzy Korony)
 • "Anna już tu nie mieszka" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Haliny Frąckowiak)
 • "A w górach już jesień" (muz. Piotr Figiel; z reper­tu­aru Jadwigi Strzeleckiej)
 • "Asfal­to­we łąki" (muz. Marian Zimiński; z reper­tu­aru Grupy ABC)
 • "Bądź dziew­czy­ną moich marzeń" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski; z reper­tu­aru Jacka Lecha)
 • "Beatle­ma­nia Story" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Ireny Jarockiej)
 • "Będziesz ty" (muz. Sławomir Kowalew­ski; z reper­tu­aru zespołu Trubadurzy)
 • "Biały krzyż" (muz. Krzysz­tof Klenczon; z reper­tu­aru zespołu Czerwone Gitary)
 • "Blue Box" (muz. Aleksan­der Maliszew­ski; z reper­tu­aru Krystyny Giżowskiej)
 • "Był ktoś" (muz. Wojciech Trzciń­ski; z reper­tu­aru Ireny Jarockiej)
 • "Ciao Italia" (muz. Paweł Kuchar­ski; z reper­tu­aru zespołu Top One)
 • "Coraz wyżej" (muz. Maciej Jamroz; z reper­tu­aru zespołu Top One)
 • "Cygańska jesień" (muz. Waldemar Kazanec­ki; z reper­tu­aru Anny Jantar)
 • "Czyjaś dziew­czy­na" (muz. Krzysz­tof Klenczon, z reper­tu­aru zespołu Trzy Korony)
 • "Dancing Queen" (muz. Wojciech Trzciń­ski; z reper­tu­aru Haliny Frąckowiak)
 • "Dlaczego płaczesz mały" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski ; z reper­tu­aru Filipinki)
 • "Droga, którą idę" (muz. Seweryn Krajew­ski; z reper­tu­aru zespołu Czerwone Gitary)
 • "Dwadzie­ścia lat, a może mniej" (muz. Piotr Figiel; z reper­tu­aru Jacka Lecha)
 • "Ej, Sobótka, Sobótka" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski; z reper­tu­aru zespołu Trubadurzy)
 • "Erotyk na chwilę" (muz. Ryszard Kniat; z reper­tu­aru Krzysz­to­fa Krawczyka)
 • "Fred Kruger" (muz. Maciej Jamroz; z reper­tu­aru zespołu Top One)
 • "Gdy kiedyś znów zawołam cię" (muz. i wykona­nie Krzysz­tof Klenczon)
 • "Idę dalej" (muz. i wykona­nie Halina Frąckowiak)
 • "Ja ruchomy cel" (muz. Bernard Sołtysik: z reper­tu­aru Gaygi, Kasi Bednarek)
 • "Jaka jesteś, Mario" (muz. Piotr Figiel; duet Urszuli Sipiń­skiej i Piotra Figla)
 • "Kamienne niebo" (muz. Krzysz­tof Klenczon)
 • "Kiedy odchodzą w cień drzew" (muz. Dariusz Królak; reper­tu­aru zespołu Top One)
 • "Koncert na deszcz i wiatr" (muz. Waldemar Parzyń­ski; z reper­tu­aru Anny Jantar)
 • "Krajo­bra­zy" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski; z reper­tu­aru zespołu Trubadurzy)
 • "Krajo­bra­zy zimy" (muz. Sławomir Kowalew­ski; z reper­tu­aru zespołu Trubadurzy)
 • "Kwiaty we włosach" (muz. Krzysz­tof Klenczon; sł. jako Jan Krynicz, z reper­tu­aru zespołu Czerwone Gitary)
 • "Mam w ramio­nach świat" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski; z reper­tu­aru Zdzisła­wy Sośnickiej)
 • "Miasto samot­nych serc" (muzyka Janusz Koman; z reper­tu­aru Hanny Banaszak)
 • "Napiszę do ciebie z dalekiej podróży" (muz. Andrzej Korzyń­ski; z reper­tu­aru zespołu Czerwono-Czarni, śpiew Henryk Fabian)
 • "Natalie – piękniej­szy świat" (muz. i wykona­nie Krzysz­tof Klenczon)
 • "Nie wrócą te lata" (muz. Leszek Bogda­no­wicz; z reper­tu­aru Ireny Jarockiej)
 • "Nim zgaśnie dzień" (muz. Piotr Figiel; z reper­tu­aru Krzysz­to­fa Krawczyka)
 • "Obser­wa­tor" (muz. Piotr Mikołaj­czyk; z reper­tu­aru zespołu Rezerwat)
 • "Och Lala" (muz. Wiktor Darasz­kie­wicz; z reper­tu­aru zespołu Rezerwat)
 • "Ocean niespo­koj­ny" (muz. Zbigniew Górny; z reper­tu­aru Haliny Frąckowiak)
 • "Opowiedz mi swoją historię" (muz. Piotr Figiel; z reper­tu­aru zespołu Czerwono-Czarni, śpiew Katarzy­na Sobczyk)
 • "Ostatni kadr" (muzyka Janusz Koman; z reper­tu­aru Hanny Banaszak)
 • "Papie­ro­wy księżyc" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Haliny Frąckowiak)
 • "Parasol­ki" (muz. Andrzej Adamiak; współaut. słów Andrzej Adamiak, z reper­tu­aru zespołu Rezerwat)
 • "Piosenka z przed­mie­ścia" (muz. Jerzy "Duduś" Matusz­kie­wicz; z reper­tu­aru Fryde­ry­ki Elkany, Krystyny Konar­skiej oraz Mieczy­sła­wa Wojnickiego)
 • "Płoną góry, płoną lasy" (muz. Seweryn Krajew­ski; z reper­tu­aru zespołu Czerwone Gitary)
 • "Powiedz stary, gdzieś ty był" (muz. Krzysz­tof Klenczon; współaut. słów Jan Świąć; z reper­tu­aru zespołu Czerwone Gitary)
 • "Pytasz mnie, co ci dam" (muz. Marian Zimiński; z reper­tu­aru zespołu Partita)
 • "Radość najpięk­niej­szych lat" (muz. Jarosław Kukulski; współaut. słów Wojciech Jagiel­ski; z reper­tu­aru Anny Jantar)
 • "Rysunek na szkle" (muz. Krzysz­tof Krawczyk; z reper­tu­aru Krzysz­to­fa Krawczyka)
 • "Słodka lady" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Moniki Borys)
 • "Tak blisko nieba" (muz. Bartosz Piasecki; z reper­tu­aru Shazzy)
 • "Tin Pan Alley" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Haliny Frąckowiak)
 • "To był świat w zupełnie starym stylu" (muz. Piotr Figiel i Urszula Sipińska; z reper­tu­aru Urszuli Sipińskiej)
 • "Trzeci akt" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Felicja­na Andrzejczaka)
 • "Trzyna­ste­go" (muz. Ryszard Pozna­kow­ski; z reper­tu­aru Katarzy­ny Sobczyk)
 • "Tyle słońca w całym mieście" (muz. Jarosław Kukulski; z reper­tu­aru Anny Jantar)
 • "W drodze do Fonta­in­ble­au" (muz. Zbigniew Górny; duet Krystyny Giżow­skiej i Bogusła­wa Meca)
 • "Wieczór nad rzeką zdarzeń" (muzyka Janusz Koman; z reper­tu­aru Andrzeja Zauchy)
 • "Wielki błękit" (muz. Maciej Jamroz; z reper­tu­aru Kasi Lesing)
 • "Zakocha­ni są wśród nas" (muz. Jerzy "Duduś" Matusz­kie­wicz; z reper­tu­aru Heleny Majda­niec, Krystyny Konar­skiej oraz Mieczy­sła­wa Wojnickiego)
 • "Zaopie­kuj się mną" (muz. Zbigniew Nikodem­ski, Piotr Mikołaj­czyk; współaut. słów Andrzej Adamiak; z reper­tu­aru zespołu Rezerwat)
 • "Zielone wzgórza nad Soliną" (muz. Czesław Grudziń­ski; z reper­tu­aru Wojcie­cha Gąssowskiego)
 • "Żyje w nas blues" (muz. Krystyna Stolar­ska – Gayga)

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI