Jarema Stępowski
Muzyk

Biografia

Jarema Junosza-Stępow­ski (ur. 15 stycznia 1925 w Warsza­wie, zm. 11 stycznia 2001 tamże) – polski aktor i piosenkarz.

Życiorys

Zagrał w ponad 20 filmach. Wystę­po­wał w Kabare­cie Starszych Panów, gdzie zaśpie­wał m.in. piosenki Odraża­ją­cy drab (z Jeremim Przyborą) i Zimy żal.

Znany jest z wykonań wielu piosenek nawią­zu­ją­cych tematycz­nie i językowo do gwary oraz folkloru warszawskiego.

Wystę­po­wał w serialu Wojna domowa, gdzie wcielił się w charak­te­ry­stycz­ną postać mężczy­zny zbiera­ją­ce­go suchy chleb dla konia.

Bratanek aktora Kazimie­rza Junoszy-Stępow­skie­go. Został pocho­wa­ny na Cmenta­rzu Powąz­kow­skim (kwatera 46-2-16/17).

Piosenki


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI