Jarosław Janiszewski
Muzyk

Biografia

Jarosław Leszek Janiszew­ski (ur. 18 sierpnia 1962) – polski muzyk, dzien­ni­karz, wokali­sta, produ­cent, kompo­zy­tor i tekściarz. Lider zespołów Bielizna i Czarno-Czarni, a także projek­tów: Otoczeni przez Bydło, Doktor Granat i Duetu Grempli­na. Pisze grote­sko­we teksty opisu­ją­ce polską rzeczy­wi­stość. Śpiewa charak­te­ry­stycz­nym rozpo­zna­wal­nym głosem.

Życiorys

Absol­went Politech­ni­ki Gdańskiej. 

W latach 1992-1997 szef gdańskie­go radia ArNet. Autor audycji "120 minut złama­nych organów", która emito­wa­na była na antenie ArNetu w piątkowe wieczory. Felie­to­ni­sta Super Expressu i Dzien­ni­ka Bałtyc­kie­go. W latach 1992-1997 prowa­dził w TVP2 program Rock Noc, najdłuż­szą cyklicz­ną audycję "na żywo".

Z zespo­ła­mi Czarno Czarni i Bielizna wystę­po­wał na festi­wa­lach w Opolu i Sopocie, a także na Festi­wa­lu Muzyków Rocko­wych w Jaroci­nie, Pikniku Country w Mrągowie czy Inwazji Mocy. Z Czarno Czarnymi koncer­to­wał m.in. w USA, Anglii, Szkocji, Irlandii i Niemczech.

W 2010 roku wystąpił na Festi­wa­lu w Opolu w koncer­cie z piosen­ka­mi Kabaretu Starszych Panów, gdzie wykonał jeden z najbar­dziej rozpo­zna­wal­nych przebo­jów nieza­po­mnia­ne­go duetu, "Addio pomidory". Nagrał piosenki w duetach z amery­kań­ską wokalist­ką Holly Shepherd ("Day lovely Day") i Anią Rusowicz ("Kwiat nienawiści").

Janiszew­ski często wystę­pu­je jako konfe­ran­sjer imprez masowych (prowa­dził m.in. koncerty podczas Festi­wa­lu w Jaroci­nie). Jest organi­za­to­rem koncer­tów klubo­wych i plene­ro­wych. Od wielu lat związany z sopockim klubem SPATiF.

Wspólnie z Jackiem Jędrze­ja­kiem i Maciejem Kraszew­skim napisał piosenkę "Nie choruj", będącą motywem przewod­nim w polsa­tow­skim serialu Daleko od noszy. Autor tekstów do piosenek "Nogi", "Trąbo Twist", "Jedzą rybę", które przez wiele miesięcy zajmo­wa­ły pierwsze miejsca list przebojów.

Razem z Krzysz­to­fem Skibą i Pawłem "Końjo" Konna­kiem współ­au­tor książki "Artyści, Wariaci, Anarchi­ści" wydanej przez Narodowe Centrum Kultury w 2011 r. To nie­ko­mer­cyj­ne wy­daw­nic­two, po­świę­co­ne było zja­wi­skom z po­gra­ni­cza sztu­ki awan­gar­do­wej, nie­za­leż­nej mu­zy­ki roc­ko­wej i pod­zie­mia po­li­tycz­ne­go lat osiem­dzie­sią­tych XX w. w Polsce.

W 2011 został laure­atem Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury.

W latach 2012-2017 Janiszew­ski prowa­dził cyklicz­ną nocną audycję muzyczną w Radiu Gdańsk. Został zwolnio­ny po wyemi­to­wa­niu piosenki zespołu Big Cyc "Viva San Escobar".


Dyskografia 40

Czarno Czarni - Alice, musisz przestać palić!

Alice, musisz przestać palić!

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Rebel
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Bielizna - Bielizna

Bielizna

Bielizna
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 0509
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Big Cyc - Bombowe hity czyli Best Of 1988 - 2004

Bombowe hity czyli Best Of 1988 - 2004

Big Cyc
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 981 979 6
 • EAN: 0602498197967
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Czarno Czarni - Czarno Czarni

Czarno Czarni

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: STCD 02-98
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Doktor Granat - Czerwony nos

Czerwony nos

Doktor Granat
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321912412
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: foliowa koperta
Big Cyc - Dobre bo polskie

Dobre bo polskie

Big Cyc
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 579 809 9
 • EAN: 0602557980998
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: slipcase
Czarno Czarni - Dziewczyna dla blondyna

Dziewczyna dla blondyna

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: 03/98
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Czarno Czarni - Francuska miłość

Francuska miłość

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: RockRevolution
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5906395692057
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Futurista

Futurista

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Pidżama Porno - Futurista

Futurista

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 007
 • EAN: 5904542621073
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Czarno Czarni - Jasna strona księżyca

Jasna strona księżyca

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0647572
 • EAN: 0044006475721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Pidżama Porno - Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/03
 • EAN: 5908294614154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Kult - Muj wydafca

Muj wydafca

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 18/94
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kult - Muj wydafca

Muj wydafca

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP W 04/09
 • EAN: 5908294613416
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2009
 • Dodatkowa informacja: 700 egzemplarzy
Czarno Czarni - Najlepsze piosenki

Najlepsze piosenki

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11484
 • EAN: 5906409903186
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
Czarno Czarni - Nie unikaj mnie

Nie unikaj mnie

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Czarno Czarni - Niewidzialni

Niewidzialni

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST CD 01-00
 • EAN: 5901764394020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Czarno Czarni - Nogi

Nogi

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD 001-98
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Czarno Czarni - Nudny świat

Nudny świat

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: RockRevolution
 • Numer katalogowy: 5905912557312
 • EAN: 5905912557312
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Bielizna - Obrazki z wystawki

Obrazki z wystawki

Bielizna
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 0409
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Bielizna - Pani Jola

Pani Jola

Bielizna
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 130
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Coma - Pierwsze wyjście z mroku

Pierwsze wyjście z mroku

Coma
Big Cyc - Polska muzyka

Polska muzyka

Big Cyc
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 0748128
 • EAN: 0602507481285
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Coma - Skaczemy do góry ludzie

Skaczemy do góry ludzie

Coma
 • Wytwórnia: Coma
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Big Cyc - Słoneczny patrol

Słoneczny patrol

Big Cyc
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Doktor Granat - Spodnie

Spodnie

Doktor Granat
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321847312
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Czarno Czarni - Sułtani swingu

Sułtani swingu

Czarno Czarni
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 488
 • EAN: 5901448114883
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Doktor Granat - Świadkowie rocka

Świadkowie rocka

Doktor Granat
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321818252
 • EAN: 0743218182525
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Coma - Symfonicznie

Symfonicznie

Coma
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 134
 • EAN: 5903427874023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Coma - Symfonicznie

Symfonicznie

Coma
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 037
 • EAN: 5903427878687
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
Bielizna - Tag

Tag

Bielizna
Bielizna - Taniec lekkich goryli

Taniec lekkich goryli

Bielizna
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 166
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Pidżama Porno - Ulice jak stygmaty 1988

Ulice jak stygmaty 1988

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Lewy Front Records
 • Numer katalogowy: LFR 000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Dodatkowa informacja: bootleg
Bielizna - Utwory wybrane 1987 - 1997

Utwory wybrane 1987 - 1997

Bielizna
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 137
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Bielizna - W dzikim kraju

W dzikim kraju

Bielizna
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 443
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Bielizna - Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Bielizna
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0125
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Doktor Granat - Wielkie dłonie

Wielkie dłonie

Doktor Granat
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321826172
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Doktor Granat - Wolny czas

Wolny czas

Doktor Granat
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321861332
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: foliowa koperta
Big Cyc - Z gitarą wśród zwierząt

Z gitarą wśród zwierząt

Big Cyc
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 11-96
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Big Cyc - Z gitarą wśród zwierząt

Z gitarą wśród zwierząt

Big Cyc
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI