Jarosław Wajk
Muzyk

Biografia

Jarek Wajk (ur. 29 września 1963) – polski wokali­sta, autor tekstów, kompozytor.

W latach 1989–1996 związany z grupą Oddział Zamknię­ty. Wcześniej współ­pra­co­wał z zespo­ła­mi: Daab, Collage, Lizard's Day. 

Wraz z zespołem Oddział Zamknię­ty Jarek zaśpie­wał kilkaset koncer­tów w Polsce i zagra­ni­cą m.in. w USA (w presti­żo­wym klubie Limeli­ght w Nowym Jorku). Wystąpił na najwięk­szych polskich festi­wa­lach muzycz­nych. Brał udział w wielu impre­zach o charak­te­rze chary­ta­tyw­nym. W 1996 roku wziął udział w koncer­cie poświę­co­nym pamięci zmarłego wokali­sty Dżemu Ryszarda Riedla - List do R. na dwana­ście głosów - Spodek, Katowice oraz w telewi­zyj­nej rejestra­cji piosenek z tego koncertu. 

W marcu 2015 roku powrócił do Oddziału Zamknię­te­go, zastę­pu­jąc tym samym Cezarego Zybałę-Strze­lec­kie­go. W listo­pa­dzie 2015, po niespeł­na ośmiu miesią­cach gry w zespole, ponownie opuścił Oddział Zamknięty. 

W latach 90. popadł w uzależ­nie­nia od narko­ty­ków i papie­ro­sów – obecnie prowadzi warsz­ta­ty z profi­lak­ty­ki uzależ­nień. Z wyznania jest adwen­ty­stą dnia siódmego.


Dyskografia 7

Collage - Changes

Changes

Collage
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 001 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Collage - Changes

Changes

Collage
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0229
 • EAN: 5907785024342
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.1

List do R. na 12 głosów, vol.1

Dżem
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM CD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Jarek Wajk - Tchnienie

Tchnienie

Jarek Wajk
Oddział Zamknięty - Terapia

Terapia

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Schubert Music
 • Numer katalogowy: SM 1004-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Oddział Zamknięty - Wierzę, że moja bezsenność będzie twoja...

Wierzę, że moja bezsenność będzie twoja...

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM 035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Oddział Zamknięty - Z miłości do R`n`R

Z miłości do R`n`R

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 054
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI