Jerzy Grunwald
Muzyk

Biografia

Jerzy Grunwald, ps. George&G (ur. 7 kwietnia 1950 w Katowi­cach) – polski wokali­sta, kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny, związany niegdyś z gatun­kiem folk rocka, a współ­cze­śnie z soft rockiem. Jako polski emigrant w Stanach Zjedno­czo­nych czerpał również z roots rocka.

Współ­pra­co­wał z szere­giem znanych artystów. Debiu­to­wał jako wokali­sta w zespole No To Co, który współ­two­rzył szeroko pojęty nurt muzyki skifflo­wej. Następ­nie związał się z polską sceną bigbi­to­wą, aby w latach 70 zostać front­ma­nem grupy En Face, wykonu­ją­cej harmo­nij­ne­go folk rocka spod znaku The Byrds, America, a przede wszyst­kim Crosby, Stills and Nash. W takiej właśnie styli­sty­ce utrzy­ma­ny został najważ­niej­szy album Grunwal­da, Sennym świtem (1975), propo­nu­jąc łagodne, akustycz­ne brzmie­nie, wielo­czę­ścio­we harmonie wokalne oraz melan­cho­lij­ne teksty oscylu­ją­ce wokół tematyki wolności, samot­no­ści i poszu­ki­wa­nia sensu życia. Niektóre spośród ówcze­snych nagrań zbliżają się w stronę progre­syw­ne­go rocka oraz blues rocka zaakom­pa­nio­wa­ne­go przez grupę Apoka­lip­sa. Nagrana w 1981 roku płyta Grunwal­da i Janusza Hrynie­wi­cza (wystę­pu­ją­ce­go pod pseudo­ni­mem John Hilton), Try, obok utworów utrzy­ma­nych w styli­sty­ce The Eagles i nurtu Ameri­ca­na, zawie­ra­ła piosenki pop rockowe. 

Współ­cze­śnie Jerzy Grunwald działa przeważ­nie za granicą, wykonu­jąc własne kompo­zy­cje soft rockowe i smooth jazzowe. Jak sam zauważa, obecne jego dokona­nia muzyczne prezen­tu­ją kolejny etap artystycz­ne­go rozwoju, a przy tym zasad­ni­czo odmienny styl od tego, który repre­zen­to­wał w latach 70.

Życiorys

Z wykształ­ce­nia jest techni­kiem mecha­ni­kiem oraz skrzypkiem.

W wieku 15 lat debiu­to­wał jako perku­si­sta. Począt­ko­wo (lata 1964–1967) wystę­po­wał w zespo­łach Ametysty, Monsuny (kwiecień 1965 – wygrana na I Przeglą­dzie Młodzie­żo­wych Zespołów Muzycz­nych w Katowi­cach), Ślęzanie oraz w grupie skifflo­wej w ramach zespołu Niebie­sko-Czarni. Latem 1967 roku wszedł w skład grupy Piotra Janczer­skie­go No To Co. Z grupą wystę­po­wał do września 1970 r. W tym okresie muzyk nawiązał współ­pra­cę z Katarzy­ną Gaertner biorąc udział w śpiewo­grze Janosik, czyli na szkle malowane, z Klubem Piosenki ZAKR, a od stycznia 1971 r. z zespołem Ryszarda Pozna­kow­skie­go. Z formacją wziął w imprezie Karna­wa­ło­wy Poznań nocą oraz dokonał nagrań radio­wych. We wrześniu 1971 r. na bazie zespołu R. Pozna­kow­skie­go, J. Grunwald utworzył własny zespół En Face, a w roku 1972 został uznany w plebi­scy­tach Panoramy i Na przełaj piosen­ka­rzem roku. W 1973 r. na zapro­sze­nie Alana Freemana (legen­dar­ny prezen­ter Radia Luxem­bo­urg), Grunwald gościł w Londynie, gdzie nagrał z piosen­ka­mi To Much To Say /​ Just For You. Zespół En Face zakoń­czył działal­ność pod koniec 1975 roku a piosen­karz w lutym 1976, zareje­stro­wał singiel dla wytwórni CBS. Latem koncer­to­wał także w Belgii i Szwecji. Na stałe zatrzy­mał się w tym drugim kraju, gdzie nawiązał współ­pra­cę z Januszem Hrynie­wi­czem (John Hilton), wystę­pu­jąc z nim w duetach Guitar Brothers oraz Grunwald & Hilton. Formacja zadebiu­to­wa­ła w 1977 roku singlem Everyday Loves Her /​ Maria och Consuela. Pozosta­łe płyty Jerzego Grunwal­da z tego okresu to: Try (CBS, 1980) i One More Day (Warner Bros., 1982). Do kraju piosen­karz zawitał dopiero w 1981 biorąc udział w progra­mie telewi­zyj­nym pt. Dobry wieczór – tu Łódź (zapre­zen­to­wał piosenki Wanted Dead Or AliveTennes­see Mama) a później promował polską wersję albumu Try. Na MFP Sopot '85 wystąpił z zespołem Grunwald Ice Band, natomiast na IMF Sopot '92 pojawił się jako artysta solowy. Był także menedże­rem grupy Bai Bang.

W 1993 roku przed­się­bior­stwo Sonic wydało album na którym wokali­sta przed­sta­wił premie­ro­we, anglo­ję­zycz­ne utwory w tym nowa wersja przeboju grupy No To Co – Gwiazdka z nieba.

W kolej­nych latach Jerzy Grunwald otworzył własne studio nagra­nio­we. Wydał płytę So Much To Say nagrany w 2006 r. i wydany pod nazwą George & G; płyta była popular­na w Malezji, Singa­pu­rze, Tajwanie, Hongkon­gu, a w lutym 2007 roku w Japonii; płyta sprze­da­ła się łącznie w 200 tysią­cach egzem­pla­rzy. Polska edycja albumu So Much To Say ukazała się we wrześniu 2007 roku.

Ponadto artysta mieszkał przez sześć lat w San Diego, przez rok w Nowym Jorku i pięć miesięcy w Los Angeles.

Dyskografia solowa

Jerzy Grunwald & En Face
 • 1973: En Face
 • 1975: Sennym świtem
 • George&G
 • 1981: Try (Grunwald & Hilton) 
 • 1982: One More Day
 • 1988: Take Her Away
 • 2006: So Much To Say
 • Jerzy Grunwald
 • 1993: Gwiazdka z nieba
 • 1995: Jerzy Grunwald
 • 1998: Kolędy polskie
 • 1999: Przybie­że­li do Betlejem
 • Single
 • 1973: To Much To Say /​ Just For You
 • 1976: Dogonić ciszę (w jęz. ang.)/Człowiek od lat (w jęz. ang.)
 • 1977: Everyday Loves Her /​ Maria och Consuela
 • 1980: Tennes­see Mama /​ She Sold Kisses At The Country Fair (Grunwald & Hilton)
 • 1984: Here In Your Life /​ Because I Want You To Stay (Grunwald Ice Band)
 • Kompilacje
 • 1970: Na szkle malowane: Góry, chmury i doliny (J. Grunwald) /​ Nie zmogła go kula (J. Grunwald razem z Andrze­jem Rybiń­skim i Partitą)
 • 1975: Zagraj­cie nam wszyst­kie srebrne dzwony: Matulu, matuleń­ko /​ Borem, lasem, drogą (J. Grunwald – śpiew, gitara 12-strunowa i ork. PRiTV p/​d S. Rachonia)
 • 2016: Na tych samych ulicach. Niepu­bli­ko­wa­ne nagrania z lat 1971–1975
 • Jerzy Grunwald & En Face
 • 1973: En Face
 • 1975: Sennym świtem
 • George&G
 • 1981: Try (Grunwald & Hilton) 
 • 1982: One More Day
 • 1988: Take Her Away
 • 2006: So Much To Say
 • Jerzy Grunwald
 • 1993: Gwiazdka z nieba
 • 1995: Jerzy Grunwald
 • 1998: Kolędy polskie
 • 1999: Przybie­że­li do Betlejem

 • Dyskografia 16

  No To Co - Cztery pory roku

  Cztery pory roku

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL/SXL 0668
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - Cztery pory roku plus Zielona łączka

  Cztery pory roku plus Zielona łączka

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988512-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  No To Co - Franek lodziarz

  Franek lodziarz

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0564
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Jerzy Grunwald & En Face - Jerzy Grunwald & En Face

  Jerzy Grunwald & En Face

  Jerzy Grunwald & En Face
  No To Co - Kolędowe śpiewanki

  Kolędowe śpiewanki

  No To Co
  No To Co - Nikifor

  Nikifor

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0493
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1968
  No To Co - Nikifor plus W murowanej piwnicy

  Nikifor plus W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988511-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Jerzy Grunwald & En Face - O zachodzie

  O zachodzie

  Jerzy Grunwald & En Face
  No To Co - Piosenki harcerskie

  Piosenki harcerskie

  No To Co
  No To Co - Quand Je voulais etre soldat

  Quand Je voulais etre soldat

  No To Co
  Jerzy Grunwald & En Face - Sennym świtem

  Sennym świtem

  Jerzy Grunwald & En Face
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1209
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1975
  No To Co - So What

  So What

  No To Co
  No To Co - Tak daleko stąd do ciebie

  Tak daleko stąd do ciebie

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0621
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - W murowanej piwnicy

  W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0553
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  No To Co - Zabawa w naszym mieście

  Zabawa w naszym mieście

  No To Co
  No To Co - Żegnaj Tom

  Żegnaj Tom

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0521
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1967

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI