Jerzy "Kawa" Kawalec
Muzyk

Biografia

Jerzy Janusz "Kawa" Kawalec (ur. 14 maja 1954 w Katowi­cach, zm. 9 września 2003 w Chorzo­wie) – polski muzyk, basista zespołu Krzak.

Był uznawany za jednego z najlep­szych polskich basistów rocko­wych. Nagrał ponad 30 płyt.

Współ­pra­co­wał m.in. z: Tomaszem Stańko, Wojcie­chem Waglew­skim, Martyną Jakubo­wicz, Zbignie­wem Hołdysem, zespo­ła­mi Apogeum, Bezdomne Psy, Czarne Komety z Południa, DDD, Irek Dudek Sympho­nic Blues, Cree.

Początki

Jerzy Kawalec, dla przyja­ciół "Kawa", zaczął działal­ność muzyczną już w szkole. W 1969 r. założył swój pierwszy zespół. Pierwsze poważne sukcesy przypa­da­ją na rok 1973, kiedy to powstaje grupa Apogeum, w której Jerzy Kawalec wystę­pu­je razem z Janem "Kyksem" Skrze­kiem, Leszkiem Winderem i Michałem Giercusz­kie­wi­czem. W sierpniu 1975 roku działal­ność rozpo­czął Krzak, czyli zespół najbar­dziej kojarzo­ny z "Kawą", któremu muzyk poświę­cił większość swojej kariery.

Krzak

Przez większość swojej kariery Jerzy Kawalec związany był z formacją Krzak. Ta grupa nagry­wa­ła głównie utwory instru­men­tal­ne. Jej trzon stano­wi­ło czterech muzyków: Jan Błędow­ski (skrzypce), Leszek Winder (gitara), Andrzej Ryszka (perkusja) i właśnie Jerzy Kawalec (w zespole od 06.1975 do 09.09.2003). Z Krzakiem współ­pra­co­wa­ła czołówka śląskiej sceny muzycz­nej: Aposto­lis "Lakis" Antymos, Irek Dudek, Michał "Gier", Giercusz­kie­wicz, Wojciech Karolak, Rafał Rękosie­wicz, Ryszard Riedel, Mirosław Rzepa, Ryszard "Skiba" Skibiń­ski, bracia Józef i Jan "Kyks" Skrze­ko­wie, Jorgos Skolias czy Andrzej Urny.

Grupa stano­wi­ła swoisty fenomen muzyki lat 80:, mimo że grali muzykę instru­men­tal­ną, ich płyty osiągały znaczące sukcesy (m.in. Złote Płyty w czasach, gdy to wyróż­nie­nie przyzna­wa­no za sprzedaż aż 160 tys. krążków). Muzycy Krzaka i współ­pra­cu­ją­cy z nimi wystę­po­wa­li w chorzow­skim klubie "Leśni­czów­ka".

Własne inicjatywy

Od 1980 roku Kawa współ­pra­co­wał z Domem Pracy Twórczej Śląskich Artystów Muzyków "Leśni­czów­ka". Tam zagrał wiele koncer­tów i poznał przyja­ciół na całe życie. W marcu 2000 roku założył zespół Drums Band, z Filipem Danie­la­kiem (perkusja), Tomaszem Lesiem (gitara) oraz Rafałem Rękosie­wi­czem (Hammond). Grywał też koncerty z grupą Chuli­ga­ni, u boku Andrzeja Urnego (gitara), Andrzeja Ryszki (perkusja) i Ryszarda Sygito­wi­cza (gitara). Ostatnim zespołem w karierze Kawy było tyskie Cree.

Dla Kawy

Jerzy Kawalec zmarł w 2003, po kilku­let­niej walce z nowotwo­rem złośli­wym krtani. Osiero­cił czworo dzieci.

Niespeł­na 2 miesiące po jego śmierci Śląskie Stowa­rzy­sze­nie Artystów i Twórców "SAT" wydało płytę Dla Kawy, z której całko­wi­ty dochód przezna­czo­ny został na Fundusz Wspie­ra­nia Ludzi Sztuki im. Jerzego Kawalca. Na płycie znalazły się obszerne fragmen­ty występu 'All Stars Band' podczas koncertu "Dla Kawy", który odbył się 21 września 2003 w katowic­kim Spodku.

Koncert miał w założe­niu służyć zebraniu środków na leczenie artysty, ale Kawalec umarł niespeł­na 2 tygodnie przed nim. Koncertu jednak nie odwołano i popro­wa­dzi­li go: Wojciech Mann i Darek Macibo­rek. Wystą­pi­li m.in. TSA, Perfect, Oddział Zamknię­ty, oraz śląski 'All Stars Band', w którego składzie znaleźli się tak wybitni muzycy jak: Jan Błędow­ski, Filip Danielak, Irek Dudek, Broni­sław Duży, Michał Giercusz­kie­wicz, Krzysz­tof Głuch, Monika Krawczyk, Marek Raduli, Rafał Rękosie­wicz, Andrzej Rusek, Mirosław Rzepa, Jorgos Skolias, Jan "Kyks" Skrzek, Józek Skrzek, Krzysz­tof Ścierań­ski, Ewa Uryga, Leszek Winder i Roman "Pazur" Wojciechowski.


Dyskografia 34

Leszek Winder - 3B

3B

Leszek Winder
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0748 DG
 • EAN: 5907785038967
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Leszek Winder - Bezdomne psy

Bezdomne psy

Leszek Winder
Leszek Winder - Blues Forever

Blues Forever

Leszek Winder
Krzak - Blues Rock Band

Blues Rock Band

Krzak
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1912
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1980
Krzak - Blues Rock Band

Blues Rock Band

Krzak
Krzak - Blues Rock Band

Blues Rock Band

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0376
 • EAN: 5907785027053
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Krzak - Blues Rock Band Live

Blues Rock Band Live

Krzak
Krzak - Czakuś

Czakuś

Krzak
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-187
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1980
DDD - Dużo dobrych dźwięków

Dużo dobrych dźwięków

DDD
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
I Ching - I Ching

I Ching

I Ching
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SVT 008/009
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 1983
Krzak - Krzak`i

Krzak`i

Krzak
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 24
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Krzak - Krzak`i

Krzak`i

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0368
 • EAN: 5907785026803
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Jan

Kyksówka Blues

Jan "Kyks" Skrzek
Józef Skrzek - Live

Live

Józef Skrzek
Leszek Winder - Live in Leśniczówka

Live in Leśniczówka

Leszek Winder
Krzak - Live In Waltrop

Live In Waltrop

Krzak
 • Wytwórnia: Krzak
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: Official bootleg
Jan

Modlitwa bluesmana w pociągu

Jan "Kyks" Skrzek
 • Wytwórnia: JS
 • Numer katalogowy: JS CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Krzak - No 5 Live

No 5 Live

Krzak
 • Wytwórnia: Silton
 • Numer katalogowy: S - 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Krzak - No 5 Live

No 5 Live

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD0367
 • EAN: 5907785026810
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Jan

Nowy Świat Blues

Jan "Kyks" Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0152
 • EAN: 5907785019720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

Ostatni koncert

Ryszard Skibiński
Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

Ostatni koncert

Ryszard Skibiński
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0378
 • EAN: 5907785027077
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Krzak - Paczka

Paczka

Krzak
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 2148
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Krzak - Paczka +

Paczka +

Krzak
Krzak - Paczka +2

Paczka +2

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0355
 • EAN: 5907785026490
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Krzak - Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0499
 • EAN: 5907785029088
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Cree - Parę lat

Parę lat

Cree
 • Wytwórnia: Cree
 • Numer katalogowy: CREE CD 005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Krzak - Przewrotna Samba

Przewrotna Samba

Krzak
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-264
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1980
Krzak - Radio Concert

Radio Concert

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0377
 • EAN: 5907785027060
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Krzak - Ściepka

Ściepka

Krzak
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: N-62
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1981
Leszek Winder - Śląski Blues

Śląski Blues

Leszek Winder
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 2001
Irek Dudek - Symphonic Rawa Blues `96

Symphonic Rawa Blues `96

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0481
 • EAN: 5907785029002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1976 - 2006
Leszek Winder - Trzy basy

Trzy basy

Leszek Winder
Cree - Za tych...

Za tych...

Cree
 • Wytwórnia: Con Solator & Cree
 • Numer katalogowy: 0725591
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI