Jerzy Kossela
Muzyk

Biografia

Jerzy Kossela (ur. 15 lipca 1942 w Często­cho­wie, zm. 7 stycznia 2017 w Gdyni) – polski gitarzy­sta, wokali­sta, autor tekstów i kompo­zy­tor, współ­za­ło­ży­ciel i członek zespołów Elektron, Niebie­sko-Czarni, Pięcio­li­nie i Czerwone Gitary.

Życiorys

Urodzony 15 lipca 1942 r. w Często­cho­wie. Nosił nazwisko Kossela, podobnie jak większość rodziny, jedynie jego rodzice w wyniku admini­stra­cyj­nej pomyłki posia­da­li nazwisko Kosela. W pierw­szych latach życia mieszkał w domu przy ul. Warszaw­skiej, po czym w 1946 lub 1947 r. rodzina wypro­wa­dzi­ła się do Gdyni i zamiesz­ka­ła przy ul. Słupeckiej.

W 1961 r. stworzył zespół Elektron, który rok później przekształ­cił się w Niebie­sko-Czarnych. W latach 1962-1964 odbywał służbę wojskową jako biblio­te­karz. W tym czasie założył zespół Pięcio­li­nie.

Pierwszy lider zespołu Czerwone Gitary, który założył jeszcze w wojsku, gdy przeby­wał na przepu­st­ce. Po odejściu z zespołu u szczytu jego popular­no­ści w 1967 r. pozostał czynny w polskim życiu muzycz­nym i wystę­po­wał na estra­dzie do 1976, po czym rozpo­czął pracę w charak­te­rze prezen­te­ra dysko­te­ko­we­go, którą wykony­wał przez 15 lat. Po powrocie Czerwo­nych Gitar na estradę w 1991 znalazł się w zespole ponownie, jako gitarzy­sta i wokali­sta. Odszedł w 1993.

Od 1999 r. ponownie w składzie zespołu, w ostat­nich latach życia nie wystę­po­wał z powodu pogar­sza­ją­ce­go się stanu zdrowia. Jego estra­do­we pseudo­ni­my to: Ciamcia­lam­cia i Juras.

Autor wielu ponad­cza­so­wych przebo­jów, w tym: "Bo ty się boisz myszy" (muzyka i tekst), "Historia jednej znajo­mo­ści", "Matura" (teksty do muzyki Krzysz­to­fa Klenczo­na). Współ­au­tor książki Czerwone Gitary to właśnie my! (Warszawa 1992). Jerzy Kossela był żonaty z Janą (Janiną) Kras.

Na płycie Czerwo­nych Gitar Jeszcze raz, której premiera odbyła się 14 marca 2015, znalazła się jego piosenka "Kocham dwie dziew­czy­ny", która powstała w 1965.

W maju 2015 zaprze­stał koncer­to­wa­nia z zespołem Czerwone Gitary, ze względu na poważne problemy zdrowot­ne, jednak po roku powrócił na scenę. Po raz ostatni zagrał 21 listo­pa­da 2016 r. w Filhar­mo­nii Bałtyc­kiej w Gdańsku.

Zmarł 7 stycznia 2017 w Gdyni. Pogrzeb odbył się 12 stycznia 2017 na Cmenta­rzu Witomiń­skim (kwatera 94-1-3).

Odznaczenia i nagrody

 • 2010 – Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".
 • 2010, 2015 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury

 • Dyskografia 26

  Czerwone Gitary - ...jeszcze gra muzyka

  ...jeszcze gra muzyka

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
  • Numer katalogowy: R - 0096
  • EAN: 5908215701420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Niebiesko - Czarni - Adieu Tristesse

  Adieu Tristesse

  Niebiesko - Czarni
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SP-68
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1962
  Czerwone Gitary - Barwy jesieni

  Barwy jesieni

  Czerwone Gitary
  Czerwone Gitary - Coś na dowidzenia

  Coś na dowidzenia

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Czerwone Gitary - Dziewczyna z moich snów

  Dziewczyna z moich snów

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0398
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1965
  Czerwone Gitary - Herz Verschenkt

  Herz Verschenkt

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Sony Music Germany
  • Numer katalogowy: 88697498412
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Czerwone Gitary - Jeszcze raz

  Jeszcze raz

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5900672014013
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Czerwone Gitary - Koncert jubileuszowy

  Koncert jubileuszowy

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
  • Numer katalogowy: CGG 5
  • EAN: 5900672014006
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2006
  Czerwone Gitary - Lubisz gdy się gniewam

  Lubisz gdy się gniewam

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Amiga (DDR)
  • Numer katalogowy: N 0399
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1966
  Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

  Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

  Krzysztof Klenczon
  Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

  Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

  Krzysztof Klenczon
  Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

  Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

  Niebiesko - Czarni
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0251
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1963
  Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

  Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

  Niebiesko - Czarni
  Czerwone Gitary - O.K.

  O.K.

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4743890
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2005
  Czerwone Gitary - Pluszowe niedźwiadki

  Pluszowe niedźwiadki

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0373
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1965
  Czerwone Gitary - Polska to my

  Polska to my

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3664462
  • EAN: 0094636644622
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slim case
  Niebiesko - Czarni - Red River Rock

  Red River Rock

  Niebiesko - Czarni
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SP-67
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1962
  Niebiesko - Czarni - Red River Rock

  Red River Rock

  Niebiesko - Czarni
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SP-68
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1962
  Niemen - Sen o Warszawie

  Sen o Warszawie

  Niemen
  Czerwone Gitary - Senny szept

  Senny szept

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Czerwone Gitary - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 476 132 6
  • EAN: 0602547613264
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Niebiesko - Czarni - The Peppermint Twist

  The Peppermint Twist

  Niebiesko - Czarni
  Czerwone Gitary - To właśnie my

  To właśnie my

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0350
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1966
  Czerwone Gitary - To właśnie my & 2

  To właśnie my & 2

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD 333
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Czerwone Gitary - To właśnie my plus 2

  To właśnie my plus 2

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988527 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Czerwone Gitary - Wolny wieczór

  Wolny wieczór

  Czerwone Gitary
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0459
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1966

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI