Joanna Kołaczkowska
Muzyk

Biografia

Joanna Kołacz­kow­ska, de domo Chuda, primo voto Matysik (ur. 22 czerwca 1966 w Polko­wi­cach) – polska aktorka i autorka tekstów kabare­to­wych, reali­za­tor­ka nieza­leż­nej wytwórni filmowej A’Yoy.

Wczesne lata

Jej ojciec zmarł, gdy miała pięć lat. Ma starszą siostrę, Agnieszkę.

Uczyła się w techni­kum ogrod­ni­czym w Głogowie. Jest absol­went­ką pedago­gi­ki kultu­ral­no-oświa­to­wej w Wyższej Szkole Pedago­gicz­nej w Zielonej Górze (obecnie Uniwer­sy­tet Zielonogórski).

Kariera

Podczas studiów poznała Adama Nowaka, później­sze­go wokali­stę zespołu Raz, Dwa, Trzy, który zachęcił ją do udziału w castingu do kabaretu. W latach 1988– 1989 była aktorką kabaretu Drugi Garnitur. Od 1989 aż do jego rozwią­za­nia w 1999 wystę­po­wa­ła w kabare­cie Potem, pisała także teksty do niektó­rych skeczów tego kabaretu. Nagry­wa­ła skecze radiowe pod szyldem Wytwórni Dźwięków Trrrt. Aktywna postać wytwórni A’Yoy, gdzie oprócz kilku krótkich form filmo­wych, wyreży­se­ro­wa­ła też dłuższy film, zatytu­ło­wa­ny Nakrę­ce­ni (2002).

Od 2002 jest aktorką kabaretu Hrabi. Wystę­pu­je również w roli Dorin Owens w impro­wi­zo­wa­nym serialu Spadko­bier­cy oraz tworzy piosenki kabare­to­we, m.in. "Song porzu­co­nej", "Piosenka ciążowa" i wiele innych.

W 2016 wraz z innymi artysta­mi śpiewała do albumu dla dzieci pt. Jarzynki i przyja­cie­le, na potrzeby którego nagrała utwór "Cebula Celestyna".

Życie prywatne

Mieszka w Warsza­wie. Dwukrot­nie rozwie­dzio­na. Szwagier­ka Dariusza Kamysa.

Kabaret

 • 1988–1989: Drugi Garnitur
 • 1989–1999: Kabaret Potem
 • od 2002: Kabaret Hrabi
 • Spektakle teatralne

 • 2009: Dżdżow­ni­ce wychodzą na asfalt reż. Stani­sław Tym, Teatr "Polonia" w Warsza­wie – obsada aktorska
 • 2010: Kobieta z widokiem na taras reż. Stani­sław Tym, Teatr "Polonia" w Warsza­wie – obsada aktorska
 • 2011: Smute­czek, czyli ostatni naiwni reż. Maciej Stuhr, Teatr Drama­tycz­ny w Warsza­wie – jako pani Zerżniewska
 • 2017: Dzień świra reż. Marcin Kołacz­kow­ski, Teatr Kamie­ni­ca w Warsza­wie – jako Mama, Żona Była, Kobieta Życia (Ela)
 • Nagrody

 • 2008: Kabaret Hrabi – I miejsce i Tytuł DebeŚcia­Ka na przeglą­dzie Dąbrow­skiej Ściemy Kabaretowej
 • 2006: Tytuł Honoro­we­go DebeŚcia­Ka na przeglą­dzie Dąbrow­skiej Ściemy Kabaretowej
 • 1988: Kabaret Drugi Garnitur – Grand Prix PaKi

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI