Joszko Broda
Muzyk

Biografia

Joszko Broda (ur. 23 lutego 1972 w Istebnej) – polski muzyk, multiin­stru­men­ta­li­sta, produ­cent muzyczny i kompozytor.

Kariera

Muzyki uczył się od swojego ojca, Józefa Brody i Jana Sikory "Gajdosza". Gra na drumli, fujarze postnej, fujarze sałaskiej, fujar­kach pięcio­otwo­ro­wych, fujar­kach sześcio­otwo­ro­wych, rogach, trombi­cie, skrzyp­cach, gajdach, kozie, okarynie, liściu, słomce, trzcinie i na wielu innych instru­men­tach, śpiewa po góralsku. Prowadzi warsz­ta­ty artystycz­ne i zespół dla dzieci.

Joszko Broda pojawił się na scenie w wieku czterech lat w zespole swojego ojca, wystę­po­wał w Polsce i w Europie. Wziął udział w nagra­niach studyj­nych prowa­dzo­nych przez europej­skie insty­tu­cje kultu­ral­ne. Joszka możemy usłyszeć na płycie Beskidy wydanej przez Polskie Radio w 1997 w serii Muzyka Źródeł i na płycie Pologne wydanej przez francu­ską wytwór­nię Radia Ocora.

Pierwszy własny zespół Joszka Brody założył w Zakopa­nem z kolegami z liceum. Grupa znana była pod nazwą Palinka lub Jedena­stu jadowi­tych juhasów…. Zdobył tam nagrodę Grand Prix na festi­wa­lu Euro Folk w Sanoku. Potem rozpo­czę­ła się współ­pra­ca z Wojcie­chem Ossow­skim, Wojcie­chem Waglew­skim i zespołem Voo Voo, rodziną Pospie­szal­skich, Antoniną Krzysz­toń, Anną Marią Jopek, zespołem Raz, Dwa, Trzy, reżyse­rem Leszkiem Gałyszem.

W 1996 uczest­ni­czył w nagraniu płyty Przyjdź i został człon­kiem rocko­we­go zespołu 2Tm2,3 tworzo­ne­go przez Roberta Friedri­cha, Tomasza Budzyń­skie­go i Dariusza Malejon­ka. Od roku 1999 brał udział w tworze­niu zespołu Arka Noego.

W 2000 zaczął reali­zo­wać swoje własne produk­cje muzyczne. Powstała płyta Jałmużna Postna nagrana w Bazylice Domini­ka­nów w Lublinie, polsko-węgier­ska płyta Posłó­chej­cie kamara­dzi i trzy albumy związane z prowa­dzo­nym przez Joszka zespołem Dzieci z Brodą: Normal­nie szok!, Halo Halo Dzieci Europy i Czuwaj wiaro! – do piosenek z tego albumu Telewi­zja Polska wypro­du­ko­wa­ła teledy­ski, które znajdują się w stałej ekspo­zy­cji w Muzeum Powsta­nia Warszawskiego.

Joszko Broda współ­pra­cu­je z Józefem Brodą, Januszem Grzywa­czem, Marcinem Pospie­szal­skim, Cezarym Pacior­kiem, Joachi­mem Menclem, Locko Richte­rem, Arkadiu­szem Skoli­kiem, Palem Havasre­tim, Kalmanem Gasparem, Szabol­cem Roka, Arką Noego, Józefem Wilko­niem. Współ­pra­co­wał z Piotrem Żyżele­wi­czem do jego śmierci w kwietniu 2011 roku.

Życie prywatne

5 czerwca 1999 poślubił Deborę. Mają 11 dzieci, w tym dziewię­ciu synów i dwie córki: Jana (ur. 2000), Macieja (ur. 2002), Tomasza (ur. 2004), Mikołaja (ur. 2006), Jeremie­go (ur. 2008), Iwa (ur. 2009), Marię (ur. 2010), Rocha (ur. 2012), Józefa (ur. 2014), Piotra (ur. 2018) i Antoninę (ur. 5 czerwca 2019).


Dyskografia 18

2TM 2,3 - 2TM 2,3

2TM 2,3

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0086
 • EAN: 5907785013568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - 888

888

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CD SDC 01/06
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slipcase, standard
2TM 2,3 - 888 /​ Czad Mix

888 /​ Czad Mix

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0317
 • EAN: 5907785039957
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
Anna Maria Jopek - Ale jestem

Ale jestem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 536 777-2
 • EAN: 0731453677722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anna Maria Jopek - Jasnosłyszenie

Jasnosłyszenie

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 546 018 2
 • EAN: 0731454601825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
2TM 2,3 - Marana Tha

Marana Tha

2TM 2,3
Anna Maria Jopek - Na dłoni

Na dłoni

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 015 802-2
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Nienasycenie

Nienasycenie

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 017 252-2
 • EAN: 0044001725227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
2TM 2,3 - Pascha 2000

Pascha 2000

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0091
 • EAN: 5907785016408
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

Pascha 2000 Tour

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: S.D.C 0300
 • EAN: 5907785016996
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2000
2TM 2,3 - Przyjdź

Przyjdź

2TM 2,3
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0085
 • EAN: 5907785015227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI