Kamil "MaccaBraa" Bednarek
Muzyk

Biografia

Kamil Bednarek (ur. 10 maja 1991 w Brzegu), znany również jako Macca­Braa – polski piosen­karz, autor tekstów i piosenek, wykonaw­ca muzyki reggae. W latach 2008–2012 wokali­sta formacji Star Guard Muffin, a od 2012 roku zespołu sygno­wa­ne­go jego nazwiskiem.

Działalność w Star Guard Muffin i solowe początki

W 2008 założył z przyja­ciół­mi zespół Star Guard Muffin. Pierwszy koncert zagrali w rodzin­nym Brzegu, poprze­dza­jąc występ EastWest Rockers. Po kilku wygra­nych przeglą­dach muzycz­nych, w 2009 wydali debiu­tanc­ki minial­bum pt. Ziemia Obiecana, na którym umieści­li autorski materiał.

Pozosta­jąc człon­kiem zespołu, w 2010 wziął solowo udział w trzeciej edycji programu TVN Mam talent!. Na castingu juror­skim zapre­zen­to­wał piosenkę Kurta Nilsena "I" i jedno­gło­śnie przeszedł do kolej­ne­go etapu, w którym zaśpie­wał "Tears in Heaven" Erica Claptona. Głosami telewi­dzów awanso­wał do finału, w którym zaśpie­wał utwór Boba Marleya "Is This Love" i zajął drugie miejsce. 19 listo­pa­da wydał debiu­tanc­ki album studyjny pt. Szanuj, który nagrał z zespołem Star Guard Muffin. Płyta trafiła na szczyt listy bestsel­le­rów płyto­wych OLiS oraz zdobyła multi­pla­ty­no­wy status.

W kwietniu 2011 wyjechał z zespołem na Jamajkę, gdzie w studiu Tuff Gong w Kingston nagrał minial­bum pt. Jamaican Trip, który wydał 24 czerwca. Latem tegoż roku wystąpił z zespołem na XLVIII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym zapre­zen­to­wał przebój "Dni, których nie znamy" Marka Grechuty. Jesienią przeszedł zabieg wycięcia polipa, umiej­sco­wio­ne­go na strunie głosowej.

W marcu 2012 zespół podjął decyzję o zawie­sze­niu działal­no­ści, tłuma­cząc fakt odejściem ze składu Kuby Wojcie­chow­skie­go i Szymona Chudego.

Dalszy rozwój kariery solowej

Na początku 2012 uczest­ni­czył w progra­mie telewi­zyj­nym TVP2 Bitwa na głosy, w którym objął funkcję przewod­ni­czą­ce­go szesna­sto­oso­bo­wej grupy wokali­stów z Brzegu. Z drużyną dotarł do finału, w którym zwycię­ży­li. W czerwcu wspólnie wystą­pi­li w koncer­cie Szalone lata 60! W ramach XLIX Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, śpiewa­jąc utwór "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" z reper­tu­aru Skaldów.

Po ogłosze­niu zawie­sze­nia działal­no­ści Star Guard Muffin, konty­nu­ował działal­ność artystycz­ną z udziałem zespołu Bednarek w składzie: Piotr Bielaw­ski (gitara), Radosław Szysz­kow­ski (instru­men­ty klawi­szo­we), Piotr Stanclik (gitara basowa) oraz Maciej Pilarz (perkusja). 28 listo­pa­da 2012 ukazał się ich pierwszy album studyjny pt. Jestem…, promo­wa­ny m.in. przez single "Cisza" i "Chodź uciek­nij­my…", który trafił na 1. miejsce listy OLiS i uzyskał status diamen­to­wej płyty.

29 maja 2015 na rynek trafił jego drugi album studyjny pt. Oddycham, który nagrał z zespołem Bednarek. Wydaw­nic­two promował singlami "Chwile jak te" , "Sailing", "Euforia" oraz "List". Płyta osiągnę­ła status platynowej.

W styczniu 2017 wydał singel "Talizman", który nagrał z gościn­nym udziałem Matheo. Następ­nie zdobył cztery nomina­cje do Eska Music Awards 2017, ostatecz­nie zgarnia­jąc statu­et­kę w katego­rii "artysta roku". W maju wydał utwór "Poczuj luz", będący drugim singlem zwiastu­ją­cym jego kolejną płytę. 27 lipca zagrał koncert w amfite­atrze w Kołobrze­gu wraz z zespołem Enej. 17 listo­pa­da zapre­zen­to­wał singiel "Jak długo jeszcze", do którego zreali­zo­wał teledysk z gościn­nym udziałem piosen­kar­ki Natalii Szroeder. Wideoklip w ciągu kilku dni po premie­rze przekro­czył milion wyświe­tleń w serwisie YouTube. 1 grudnia wydał album pt. Talizman, który w styczniu 2018 osiągnął status złotej płyty.


Dyskografia 8

Farben Lehre - Achtung 2012

Achtung 2012

Farben Lehre
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 105 CD
 • EAN: 5904259353717
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Bednarek - Jestem...

Jestem...

Bednarek
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 109 CD
 • EAN: 5904259353786
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Bednarek - Jestem... Suplement

Jestem... Suplement

Bednarek
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 131 CD
 • EAN: 5904259354349
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Farben Lehre - Kontrasty

Kontrasty

Farben Lehre
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Bednarek - Oddycham

Oddycham

Bednarek
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 155
 • EAN: 5907996080045
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Bednarek - Przystanek Woodstock 2013

Przystanek Woodstock 2013

Bednarek
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 050
 • EAN: 5906737579602
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Bednarek - Przystanek Woodstock 2014

Przystanek Woodstock 2014

Bednarek
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 054
 • EAN: 5906737579633
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Farben Lehre - Trzy dekady

Trzy dekady

Farben Lehre
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 192 CD
 • EAN: 5907996081615
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI