Katarzyna Łaska
Muzyk

Biografia

Katarzy­na Łaska (ur. 26 maja 1979 w Tomaszo­wie Mazowiec­kim) – polska piosen­kar­ka, aktorka musica­lo­wa i dubbingowa.

Kariera muzyczna

Uczęsz­cza­ła do III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Stani­sła­wa Hojnow­skie­go w Tomaszo­wie Mazowiec­kim, maturę zdała już jednak poza Tomaszowem. 

Współ­pra­co­wa­ła z Teatrem Muzycz­nym Roma, gdzie zagrała m.in. główną rolę Kim w musicalu Miss Saigon, gościn­nie zagrała również w musica­lach FameChicago w Teatrze Komedia oraz Marię w West Side Story we wrocław­skim Teatrze Muzycz­nym Capitol.

W latach 2008–2012 współ­pra­co­wa­ła z Jonem Lordem (byłym człon­kiem grupy Deep Purple), śpiewa­jąc jako główna wokalist­ka w "Concerto for Group and Orche­stra" m.in. w Polsce, Luksem­bur­gu, Szwaj­ca­rii, Niemczech, Korei, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Rosji na Węgrzech, Słowacji oraz we Włoszech i Francji. W 2012 pojawiła się na jego albumie pt. Concerto for Group and Orche­stra, która została nagrana w Abbey Road Studio w Londynie.

Użyczyła głosu wielu posta­ciom z seriali i filmów animo­wa­nych, m.in. zaśpie­wa­ła jako Elsa piosenki "Mam tę moc" w polskiej wersji języko­wej filmu Kraina lodu z 2013 i "Chcę uwierzyć snom" w polskiej wersji języko­wej filmu Kraina lodu II z 2019. 9 lutego 2020 zaśpie­wa­ła gościn­nie fragment piosenki "Chcę uwierzyć snom" podczas występu Idiny Menzel i Aurory na 92. ceremo­nii wręcze­nia Oscarów.

W listo­pa­dzie 2013 wydała debiu­tanc­ki singiel, "For My Love", który zreali­zo­wa­ła w ramach solowego projektu muzycz­ne­go o nazwie "SIRLI".

Wystą­pi­ła gościn­nie w jednym z odcinków programu rozryw­ko­we­go Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo (2017). 6 września 2020 zasiadła w jury pierw­sze­go półfi­na­łu Szansy na sukces wyłania­ją­ce­go repre­zen­tan­ta Polski w 18. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji dla Dzieci odbywa­ją­cym się w Warszawie.

Działalność pozamuzyczna

Zagrała epizo­dycz­ne role w seria­lach telewi­zyj­nych: Daleko od noszy (2006), Hela w opałach (2007) i Hotel 52 (2010).

Życie prywatne

Przez kilka lat była związana z aktorem Mateuszem Damięc­kim. Od 2016 jest mężatką, ma syna, Henryka (ur. 11 kwietnia 2016). Mieszka w Warszawie.

Spektakle muzyczne

 • Crazy For You
 • Fame – Mabel
 • Piotruś Pan – dorosła Wendy
 • Grease – Frenchy
 • Miss Saigon – Kim
 • Chicago – June
 • Złe zacho­wa­nie
 • West Side Story – Maria
 • Kofta
 • Broadway Street The Show
 • Musica­Lo­ve
 • Les Miséra­bles – Fantine
 • Miss Saigon - Gigi

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI