Kazimierz Jonkisz
Muzyk

Biografia

Kazimierz Jonkisz (ur. 9 listo­pa­da 1948 w Wilamo­wi­cach) – polski muzyk jazzowy, perku­si­sta, pedagog.

Życiorys muzyczny

Mając 10 lat rozpo­czął naukę gry na akorde­onie w Ognisku Muzycz­nym w Brzesz­czach. Podczas egzaminu do Liceum Muzycz­ne­go w Bielsku-Białej komisja odkryła u niego wyjąt­ko­we poczucie rytmu. W 1962 r. rozpo­czął w tej szkole naukę gry na perkusji. W wieku 18 lat został laure­atem festi­wa­lu Jazz nad Odrą 1967. Studia muzyczne ukończył w 1971 r., w którym otrzymał również stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy.

Współ­pra­co­wał z polskimi muzykami jazzo­wy­mi jak Zbigniew Namysłow­ski, Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn Wróblew­ski, Michał Urbaniak czy Adam Makowicz. Wystę­po­wał również z muzykami o między­na­ro­do­wej sławie, takimi jak: Al Cohn, Roy Hargrove, Larry Coryell, Amina Claudine Myers, Monty Waters, Eddie Hender­son, Kevin Mahogany, Marc Thomas, Miles Griffith, John Hicks, Bob Sheppard, Larry Goldings, Tim Hagans.

W 1978 r. rozpo­czął koncerty jako pierwszy w Polsce leader za perkusją. Przez jego zespoły przewi­nę­li się młodzi muzycy z później­szej czołówki polskie­go jazzu.

W 1980 r. Kazimierz Jonkisz debiu­to­wał z własnym kwinte­tem na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree w Warsza­wie. Dotych­czas uczest­ni­czył w nagraniu ok. 70 płyt, m.in. ze Zbignie­wem Namysłow­skim, Januszem Munia­kiem, Janem Ptaszy­nem Wróblew­skim, Mieczy­sła­wem Koszem i wieloma innymi polskimi muzykami. W 1980 r. nagrał swoją pierwszą autorską płytę pt. Tiri Taka, z serii Polish Jazz. Grał na najwięk­szych festi­wa­lach jazzo­wych, takich jak: Molde Inter­na­tio­nal Jazz Festiwal (Norwegia), New Port in Belgrad Jazz Festiwal (Jugosła­wia), Bergamo Jazz Festiwal (Włochy), Havana Jazz Festival (Kuba), Ost - West (Niemcy), Temecula Inter­na­tio­nal Jazz Festival (USA).

Od 1992 r. Kazimierz Jonkisz zajmuje się również naucza­niem jazzu, wykłada w klasie perkusji w Średniej Szkole Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie. Od kilku lat, wraz z profe­so­ra­mi Berklee College of Music w Bostonie oraz Music Hochschu­le w Grazu w Austrii, bierze udział w cyklu warsz­ta­tów muzycz­nych w Puławach.

W 2017 został odzna­czo­ny Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Instrumentarium


Dyskografia 6

Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Godzina miłowania

Godzina miłowania

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3116112
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Koncerty - Warszawa `73

Koncerty - Warszawa `73

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1781
 • EAN: 5907812247812
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Magia obłoków

Magia obłoków

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SXL 1077
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1974
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga

Rock Opera Naga

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga vol.1

Rock Opera Naga vol.1

Niebiesko - Czarni

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI