Krystian Kozerawski
Muzyk

Biografia

Krystian Kozeraw­ski (ur. 13 paździer­ni­ka 1974) – polski muzyk, arche­olog, dzien­ni­karz i felie­to­ni­sta. Absol­went Insty­tu­tu Arche­olo­gii Uniwer­sy­te­tu Łódzkie­go. Od 2010 roku gitarzy­sta formacji Electric Chair. Kozeraw­ski współ­pra­co­wał ponadto z takimi grupami jak: Artrosis, Sacri­ver­sum i Hermh. Publi­ko­wał m.in. w takich czaso­pi­smach jak: Wings Magazine, Gazeta Wyborcza i Evening Herald. Od 2013 roku jest redak­to­rem naczel­nym serwisu MyApple​.pl i cyfro­we­go magazynu MyApple Magazyn.

Życiorys

W grudniu 2001 roku został człon­kiem gotycko-death­me­ta­lo­we­go zespołu Sacri­ver­sum, z którym wydał albumy Mozartia (2003), Sigma Draconis (2004) i koncer­to­wy album DVD Saevitia Draconis (2005). Razem z Sacri­ver­sum wystąpił m.in. na Dark Stars Festi­vals 2003], Smash Fest 2003 oraz na koncer­tach z Tiamat i Pain w 2005.

W paździer­ni­ku 2002 dołączył do gotycko-rockowej formacji Artrosis, z którą wystąpił m.in. na festi­wa­lach Castle Party w Bolkowie (2003), Obscuro Festival w mieście Meksyk oraz na trasach koncer­to­wych: Dark Stars Festi­vals 2002 i Abraca­da­bra Gothic Tour 2005.

W 2005 pojawił się także jako drugi, sesyjny gitarzy­sta w składzie black-metalo­we­go Hermh, z którym wystąpił m.in. na festi­wa­lu Metal­ma­nia 2005. Pod koniec 2010 roku wraz z klawi­szow­cem Łukaszem Migdal­skim, basistą Remigiu­szem Mielczar­kiem oraz perku­si­stą Pawłem Świcą opuścił formację Artrosis. Tego samego roku muzycy powołali zespół pod nazwą Electric Chair. W 2014 zespół zmienił nazwę na SonusVena.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI