Krzysztof "Jary" Jaryczewski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Jary Jaryczew­ski (ur. 21 lutego 1960 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy, kompo­zy­tor, autor tekstów, współ­za­ło­ży­ciel i pierwszy wokali­sta zespołu Oddział Zamknię­ty. Obecnie stojący na czele formacji Jary Oddział Zamknię­ty stano­wią­cej jego osobną kontynuację.

Życiorys

Urodził się w Warsza­wie, gdzie również się wycho­wy­wał. Swoją przygodę z muzyką rozpo­czął w wieku szesna­stu lat. Wówczas jego starsi bracia grali zarob­ko­wo w różnych grupach muzycz­nych. Wielo­krot­nie brał udział w tzw. mszach beato­wych, udzie­la­jąc się w kościele na warszaw­skim Mokoto­wie. Na przestrze­ni lat 70. XX wieku wystę­po­wał jako basista blueso­we­go zespołu Tani Hotel – do grupy trafił mając siedem­na­ście lat. 

W 1979 roku wraz z perku­si­stą Jarosła­wem Szlagow­skim powołał do życia nowy projekt muzyczny, do którego zaprosił gitarzy­stę Wojcie­cha Pogorzel­skie­go oraz basistę Pawła Mścisław­skie­go. Formacja przyjęła nazwę Oddział Zamknię­ty. Wówczas Jaryczew­ski pełnił rolę wokali­sty, a także gitarzy­sty rytmicz­ne­go do momentu pojawie­nia się w zespole Włodzi­mie­rza Kani. Jako wokali­sta, nagrał z Oddzia­łem Zamknię­tym dwa albumy. 

Na początku 1985 roku jego karierę przerwa­ła ciężka choroba, spowo­do­wa­na naduży­wa­niem narko­ty­ków i alkoholu. Muzyk doznał paraliżu strun głoso­wych, na skutek czego stracił głos na kilka lat. Opuścił zespół u szczytu popular­no­ści. Wielo­krot­nie namawia­ny przez Wojcie­cha Pogorzel­skie­go nie zdecy­do­wał się na powrót do zespołu w 1986 roku w roli gitarzy­sty. W 1988 roku grał z Piotrem Ożerskim i Jerzym Wawrzy­nia­kiem w formacji Coś za. 

W 1991 roku założył grupę Jary Band. Zespół zadebiu­to­wał tego samego roku wraz z wydaniem płyty pt. Ogniste miecze. Utrzy­mu­ją­cy się drastycz­ny stan zdrowia muzyka spowo­do­wał, że na kolejny album grupy, zatytu­ło­wa­ny Dekaden­cja, fani byli zmuszeni czekać aż do 1996 roku. Wkrótce po jego wydaniu nastą­pi­ła przerwa w działal­no­ści zespołu, co było spowo­do­wa­ne dalszym lecze­niem Jaryczewskiego.

W 1999 roku wziął udział w jubile­uszo­wym koncer­cie Oddziału Zamknię­te­go z okazji 20-lecia. Wykonał utwory "Obudź się" i "Świat rad".

W marcu 2009 roku ukazała się bluesowa płyta jego nowego zespołu Exces pod tytułem Ex. Na płycie znalazło się 12 utworów, a wśród nich m.in. nowa wersja przeboju Oddziału Zamknię­te­go Ten wasz świat.

W 2012 roku ukazała się płyta Trudno powie­dzieć Jary Band, w składzie: Andrzej Potęga (gitara basowa, śpiew), Marek Tymkoff (gitara, śpiew), Witek Albiński (perkusja).

W 2013 roku utworzył projekt o nazwie Jary Oddział Zamknię­ty (począt­ko­wo działa­ją­cy pod nazwami: Jaryczew­ski OZ, Jary OZ). W składzie zespołu znaleźli się: Zbyszek Bieniak, Krzysz­tof Zawadka, Andrzej Potęga i Michał Kłopocki. Debiu­tanc­ki album formacji zatytu­ło­wa­ny Jary OZKrzysz­tof Jaryczew­ski ukazał się w 2016 roku. 10 listo­pa­da 2016 roku muzyk zgłosił wniosek do urzędu paten­to­we­go RP o rejestra­cję nazw "Oddział Zamknię­ty" i "Jary Oddział Zamknię­ty". Wnioski ujawnio­no 28 listo­pa­da 2016. Artysta w wywia­dzie dla portalu laikat​.pl mówił, że grupa Jary Oddział Zamknię­ty jest dla niego konty­nu­acją "pierw­sze­go Oddziału Zamknię­te­go", ponieważ w zespole są dwaj muzycy pierwot­ne­go składu i jego zdaniem był to powód, by grać pod taką nazwą. W rozmowie tej muzyk wyklu­czył możli­wość zejścia się z Oddzia­łem Zamknię­tym Wojcie­cha Pogorzelskiego. 

Od września 2018 do kwietnia 2019 był jednym z jurorów nowego talent-show telewi­zji Polsat – Śpiewaj­my razem. All Together Now.

Pod koniec 2018 roku muzyk został zapro­szo­ny do nagrania kolędy Przybie­że­li do Betlejem w aranża­cji zespołu Kombi. Wystąpił również w teledy­sku sygno­wa­nym szyldem Kombi i Przyjaciele.

Życie prywatne

Żonaty z Hanną Jaryczew­ską (z domu Wdowiak). Mieszka w Sopocie. Ma córkę Maję i syna Marka. W styczniu 2017 przeszedł udany zabieg przeszcze­pu wątroby. W drugiej połowie maja 2020 miał rozległy atak serca.


Dyskografia 10

Kombi - Bez ograniczeń energii 5-10-50

Bez ograniczeń energii 5-10-50

Kombi
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 12113
 • EAN: 5906409121139
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Dziś już wiem

Dziś już wiem

Urszula
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 273 605 7
 • EAN: 0602527360577
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Eony snu

Eony snu

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 374 534 3
 • EAN: 0602537453436
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: slipcase
Krzysztof Jaryczewski - Ex

Ex

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: Accord Song 610
 • EAN: 5901448276017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Oddział Zamknięty - Greatest Hits

Greatest Hits

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 75
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Krzysztof Jaryczewski - Jary OZ

Jary OZ

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Jary OZ
 • Numer katalogowy: 4780577
 • EAN: 0602547805775
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Oddział Zamknięty - Oddział zamknięty

Oddział zamknięty

Oddział Zamknięty
Oddział Zamknięty - Reda By Night

Reda By Night

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 023
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Krzysztof Jaryczewski - Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292100319
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Krzysztof Jaryczewski - Vinyl

Vinyl

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: 517
 • EAN: 5901448277007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase, standard

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI