Krzysztof Lenczowski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Lenczow­ski (ur. 4 lutego 1986, w Krakowie) – polski wiolon­cze­li­sta, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i aranżer. Współ­za­ło­ży­ciel Atom String Quartet.

Życiorys

Krzysz­tof Lenczow­ski urodził się w 1986 roku w Krakowie; jest absol­wen­tem Uniwer­sy­te­tu Muzycz­ne­go im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie w klasie wiolon­cze­li prof. Tomasza Strahla i Rafała Kwiat­kow­skie­go. Od kwietnia 2008 do listo­pa­da 2009 pracował w Polskiej Orkie­strze Sinfonia Iuventus, a od lutego 2009 do stycznia 2015 wchodził w skład Warszaw­skiej Grupy Wiolon­cze­lo­wej Cellonet prowa­dzo­nej przez prof. Andrzeja Bauera. Gra także na gitarze – ukończył Police­al­ne Studium Jazzu im. H. Majew­skie­go w Warsza­wie w klasie prof. Piotra Lemańskiego.

Lenczow­ski jako członek własnych zespołów, a także jako muzyk sesyjny nagrał ponad 50 płyt, w tym autorski album "Internal Melody" – pierwszą polską płytę jazzową sygno­wa­ną nazwi­skiem wiolon­cze­li­sty, która w 2016 roku została nagro­dzo­na Fryde­ry­kiem w katego­rii "Jazzowy Fonogra­ficz­ny Debiut Roku". W latach 2014–2017 cztero­krot­nie zwycię­żał w plebi­scy­cie Jazz Top magazynu Jazz Forum w katego­rii instru­men­ty różne. Od 2010 roku podsta­wo­wym polem artystycz­nej działal­no­ści artysty pozosta­je Atom String Quartet – wiodący polski zespół jazzowy oraz jeden z najcie­kaw­szych kwarte­tów smycz­ko­wych na świecie.

Od momentu zdobycia Grand Prix XIII Bielskiej Zadymki Jazzowej Tych czterech najsym­pa­tycz­niej­szych rzępaj­łów z siłą rażenia adekwat­ną do nazwy zespołu (jak określił członków zespołu Jan "Ptaszyn" Wróblew­ski) stale gości na najwięk­szych europej­skich festi­wa­lach muzycz­nych, m.in.: Berliner Jazztage, JazzBal­ti­ca, Leipzi­ger Jazztage, Festival Veranos de la Villa Madrid, Jazz Jamboree, Ethno Jazz Festival czy Solida­ri­ty of Arts. Zespół koncer­to­wał także między innymi w Filhar­mo­nii Berliń­skiej (wspólnie z Leszkiem Możdże­rem, Larsem Daniels­so­nem, Zoharem Fresco), Filhar­mo­nii Narodo­wej w Warsza­wie, Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej (jako artysta rezydent w sezonie 2017/​2018), oraz wielo­krot­nie w Narodo­wym Forum Muzyki i siedzi­bie NOSPRu. W 2011 roku ukazała się płyta "Fade In", która zdobyła nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyk w katego­rii "Jazzowy Fonogra­ficz­ny Debiut Roku". Kolejny album – "Places" – wydany w 2012 roku nakładem wytwórni Kayax otrzymał Fryde­ry­ka w katego­rii: "Album Roku – Muzyka Jazzowa". Ponadto Atom String Quartet otrzymał Grand Prix Stowa­rzy­sze­nia "Melomani" w katego­rii Nowa Nadzieja, oraz Muzyk Roku, Złote Gęśle na XV Festi­wa­lu Folkowym Polskie­go Radia "Nowa Tradycja", Grand Prix na XXII Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Jazzowym EUROPA­fest 2015 w Bukaresz­cie, oraz Mateusza 2015 – nagrodę Trzecie­go Programu Polskie­go Radia.

Lenczow­ski współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak: Branfort Marsalis, Bobby McFerrin, Jason Moran, Gil Goldste­in, Paolo Fresu, Wolfgang Haffner, Christian von Kaphengst, Rupert Stamm, Mathias Haus, Vladi­slav `Adzik` Sendecki, Leszek Możdżer, Lars Daniels­son, Zohar Fresco, Jerzy Maksy­miuk, André Ochodlo, Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Dorota Miśkie­wicz, Marek Moś, Kayah, Małgo­rza­ta Hutek, Aga Zaryan, Janusz Olejni­czak, Krzesi­mir Dębski, Stani­sław Sojka, Adam Sztaba, Grzech Piotrow­ski, Cezariusz Gadzina, Rafał Grząka, Marek Bracha, Krzysz­tof Herdzin, Józef Skrzek, Andrzej Jagodziń­ski, Dominik Wania, Marcin Wasilew­ski, Piotr Orzechow­ski, a także z zespo­ła­mi: Lutosław­ski Piano Duo, AUKSO Orkie­stra Kameral­na Miasta Tychy, Sinfonia Varsovia, Orkie­stra Kameral­na Leopol­di­num, Elbląska Orkie­stra Kameral­na, Sinfo­niet­ta Cracovia, Orkie­stra Filhar­mo­nii Szcze­ciń­skiej, Orkie­stra Filhar­mo­nii Gorzow­skiej, World Orche­stra Grzecha Piotrow­skie­go, Sinfonia Viva oraz Zakopo­wer i Motion Trio.


Dyskografia 10

Zakopower - Drugie pół

Drugie pół

Zakopower
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 088
 • EAN: 5907678818461
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Kayah - Gdy pada śnieg

Gdy pada śnieg

Kayah
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 105
 • EAN: 5907678818676
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Sorry Boys - Roma

Roma

Sorry Boys
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 309
 • EAN: 5903427879844
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Lemon - Scarlett

Scarlett

Lemon
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4618475
 • EAN: 0825646184750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Kayah - Transoriental Orchestra

Transoriental Orchestra

Kayah
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: kayax 065
 • EAN: 9788392781172
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digibook
Kayah - Transoriental Orchestra

Transoriental Orchestra

Kayah
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: kayax 065
 • EAN: 5907678818324
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: gatefold
Maciej Miecznikowski - Tribute To Nat King Cole

Tribute To Nat King Cole

Maciej Miecznikowski
Anna Maria Jopek - Ulotne

Ulotne

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
 • Numer katalogowy: AMJ 001
 • EAN: 5906395769315
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Ulotne

Ulotne

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
 • Numer katalogowy: AMJ 002
 • EAN: 5906395769322
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI