Leszek Możdżer
Muzyk

Biografia

Leszek Henryk Możdżer (ur. jako Lesław Możdżer 23 marca 1971 w Gdańsku) – polski kompo­zy­tor, pianista jazzowy i produ­cent muzyczny, twórca muzyki filmowej.

Życiorys

Urodził się w Gdańsku. Grę na forte­pia­nie rozpo­czął w wieku pięciu lat za namową rodziców.

W 1996 otrzymał dyplom ukończe­nia Akademii Muzycz­nej im. Stani­sła­wa Moniusz­ki w Gdańsku. Naukę pobierał w klasie forte­pia­nu pod kierow­nic­twem Andrzeja Artykie­wi­cza na Wydziale Instrumentalnym.

Jest laure­atem nagrody Ad Astra przyzna­wa­nej przez Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go, nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go "Fryde­ry­ka" i Paszpor­tu "Polityki". Wielo­krot­nie nagra­dza­ny w plebi­scy­tach i konkur­sach muzycz­nych m.in.: czaso­pi­sma Jazz Forum, Jazz Juniors, Jazz Melomani i Jazzowe Oskary.

Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął od występów w zespole klarne­ci­sty Emila Kowal­skie­go, a następ­nie z grupą Miłość, z którą uzyskał pierwsze sukcesy artystycz­ne. Jest wielo­let­nim współ­pra­cow­ni­kiem kompo­zy­to­rów filmo­wych Jana A.P. Kaczmar­ka i Zbignie­wa Preisne­ra. Wraz ze szwedz­kim kontra­ba­si­stą Larsem Daniels­so­nem i izrael­skim perku­si­stą Zoharem Fresco współ­two­rzy trio jazzowe. Solo, jako członek zespołu oraz sideman nagrał ponad osiem­dzie­siąt albumów oraz odbył szereg koncer­tów na całym świecie m.in. w Stanach Zjedno­czo­nych, Brazylii, Argen­ty­nie, Kanadzie.

Współ­pra­co­wał z takimi wykonaw­ca­mi i grupami muzycz­ny­mi jak m.in.: Marcus Miller, Janusz Muniak, David Gilmour, Jacek Olter, Zbigniew Namysłow­ski, Lester Bowie, Adam Pieroń­czyk, Kazik Staszew­ski, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Lipali, Phil Manza­ne­ra, Anna Maria Jopek, Pat Metheny, Eldo, Bończyk & Krzywań­ski, L.U.C., Janusz Radek, David Friesen, Olo Walicki, Andrzej Olejni­czak, Adam Klocek, Piotr Wojtasik, AUKSO, Adam Makowicz, Andrzej Bauer, Przemek Dyakow­ski, Tymon Tymański, Wojciech Pilichow­ski, Lars Daniels­son, Cæcilie Norby, Walter Norris, Iva Bittová, Michael Wollny, Iiro Rantala, Myslo­vitz, Blenders, Gramma­tik, Behemoth czy Michał Czachowski.

W 30. rocznicę powsta­nia "Solidar­no­ści" oraz 200-lecia urodzin Fryde­ry­ka Chopina w ramach Solida­ri­ty of Arts 2010 na Targu Węglowym w Gdańsku kompo­zy­tor przygo­to­wał widowi­sko jazzowe. Od roku 2011 organi­zu­je nad Jeziorem Strze­szyń­skim w Poznaniu coroczne wiosenne festi­wa­le jazzowe Enter Music Festival, w których pełni funkcję dyrek­to­ra artystycznego.

W 2012 został, jako pierwszy Polak, wybrany na funkcję przewod­ni­czą­ce­go jury między­na­ro­do­we­go konkursu piani­stycz­ne­go Montreux Jazz Piano Compe­ti­tion (2012) – konkursu, który począw­szy od 1999 odbywa się corocz­nie w ramach Montreux Jazz Festival i jest organi­zo­wa­ny pod patro­na­tem Quincy Jonesa.

W grudniu 2015 w Warszaw­skiej Operze Kameral­nej miała miejsce prapre­mie­ra opery Możdżera pt. Immanuel Kant na podsta­wie dramatu Thomasa Bernharda.

Spektakle teatralne

 • "Hair" (1999, Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Badusz­ko­wej, kierow­nic­two muzyczne)
 • "Tango z lady M." (2000, Polski Teatr Tańca – Balet Poznań­ski Poznań, muzyka)
 • "Sen nocy letniej" (2001, Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Badusz­ko­wej, kierow­nic­two muzyczne)
 • "Rewizor" (2002, Teatr Drama­tycz­ny w Warsza­wie, muzyka)
 • "Manda­ryn­ki i pomarań­cze" (2003, Teatr Muzyczny-Operetka Wrocław­ska Wrocław, aranża­cja muzyczna i muzyka)
 • "…a ja tańczę" (2003, Polski Teatr Tańca – Balet Poznań­ski Poznań, muzyka)
 • "Bajlan­dia" (2004, muzyka)
 • "Wariat i zakon­ni­ca" (2005, Wydziały Zamiej­sco­we PWST Kraków Wrocław, muzyka)
 • "Scat, czyli od pucybuta do…" (2005, Teatr Muzyczny Capitol Wrocław, muzyka)
 • "Śmierdź w górach" (2006, Teatr Muzyczny Capitol Wrocław, kierow­nic­two muzyczne, muzyka)
 • "Operetka" (2007, Teatr Muzyczny Capitol Wrocław, muzyka)
 • "Śluby panień­skie" (2007, Teatr Narodowy w Warsza­wie, muzyka)
 • "Sen nocy letniej" (2007, PWST Kraków, muzyka)
 • "Rekon­struk­cja poety" (2008, muzyka)
 • "One" (2008, Teatr im. Aleksan­dra Fredry Gniezno, muzyka)

 • Dyskografia 34

  Piotr Żaczek - Balboo

  Balboo

  Piotr Żaczek
  • Wytwórnia: ReConsulting
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5905912557077
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Barefoot

  Barefoot

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
  • Numer katalogowy: 0162992
  • EAN: 0044001629921
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Kombi - Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 12113
  • EAN: 5906409121139
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Tymon & The Transistors - Bigos Heart

  Bigos Heart

  Tymon & The Transistors
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 041
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Lipali - Bloo

  Bloo

  Lipali
  • Wytwórnia: Front Music
  • Numer katalogowy: FM CD.002
  • EAN: 5905912552218
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Myslovitz - Bootleg

  Bootleg

  Myslovitz
  • Wytwórnia: Sound Of Solitude
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Anna Maria Jopek - Bosa

  Bosa

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 159 592-2
  • EAN: 0601215959222
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Anna Maria Jopek - Chcę byś miał spokojne, dobre święta

  Chcę byś miał spokojne, dobre święta

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Warner Strategic Marketing Poland
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Płyta dodawana do gazety "Rzeczpospolita"
  Czesław Śpiewa - Czesław Śpiewa Miłosza

  Czesław Śpiewa Miłosza

  Czesław Śpiewa
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 189
  • EAN: 5903427875259
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Bończyk Krzywański - Depresjoniści

  Depresjoniści

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8607102
  • EAN: 0724386071026
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Anna Maria Jopek - Farat

  Farat

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 981 387 1
  • EAN: 0602498138717
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Kazik - Gdybym wiedział to co wiem

  Gdybym wiedział to co wiem

  Kazik
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SP S 03/00
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  Anna Maria Jopek - I pozostanie tajemnicą

  I pozostanie tajemnicą

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 0921045
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - ID

  ID

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 173 484-2
  • EAN: 0602517348424
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - ID

  ID

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
  • Numer katalogowy: 1755836
  • EAN: 0602517558366
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Kayah - JakaJaKayah

  JakaJaKayah

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 1755332
  • EAN: 0743217553326
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2000
  Kayah - JakaJaKayah

  JakaJaKayah

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 1857962
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: edycja specjalna
  Blenders - Kaszëbë

  Kaszëbë

  Blenders
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL-074
  • EAN: 5902527007409
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Patrycja Markowska - Krótka płyta o miłości

  Krótka płyta o miłości

  Patrycja Markowska
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 58228 8
  • EAN: 0190295822880
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - L

  L

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326825958
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Anna Maria Jopek - Mania mienia

  Mania mienia

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Metheny Group Production
  • Numer katalogowy: PRO5/2003
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Kazik - Melassa

  Melassa

  Kazik
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SP 70/00
  • EAN: 5908294610439
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Anna Maria Jopek - Możliwe

  Możliwe

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2060009312199 *
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - Nienasycenie

  Nienasycenie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 017 252-2
  • EAN: 0044001725227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Kury - P.O.L.O.V.I.R.U.S

  P.O.L.O.V.I.R.U.S

  Kury
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 001
  • EAN: 5905555910017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Tymon & The Transistors - Polskie gówno

  Polskie gówno

  Tymon & The Transistors
  • Wytwórnia: DzogZen Music
  • Numer katalogowy: dm 001
  • EAN: 602557020106
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Anna Maria Jopek - Secret

  Secret

  Anna Maria Jopek
  Anna Maria Jopek - Skłamałabym

  Skłamałabym

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 1760392
  • EAN: 0602517603929
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Tam, gdzie nie sięga wzrok

  Tam, gdzie nie sięga wzrok

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Metheny Group Production
  • Numer katalogowy: PRO16/2002
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Behemoth - The Apostasy

  The Apostasy

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 041
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: slipcase
  Bończyk Krzywański - Tracę siły

  Tracę siły

  Bończyk Krzywański
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 675
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  Anna Maria Jopek - Upojenie

  Upojenie

  Anna Maria Jopek
  Anna Maria Jopek - Upojenie

  Upojenie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Nonesuch (US)
  • Numer katalogowy: 511496-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Ania Dąbrowska - W spodniach czy w sukience

  W spodniach czy w sukience

  Ania Dąbrowska
  • Wytwórnia: Sony BMG Music
  • Numer katalogowy: 886972530321
  • EAN: 0886972530321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI