Łucja Prus
Muzyk

Biografia

Łucja Weronika Prus (ur. 25 maja 1942 w Białym­sto­ku, zm. 3 lipca 2002 w Warsza­wie) – polska piosenkarka.

Życiorys

Zadebiu­to­wa­ła w wieku 20 lat w pierw­szej połowie lat 60. Znana jest z występów na polskiej estra­dzie oraz z tworze­nia muzyki do filmów animo­wa­nych i fabular­nych. Współ­pra­co­wa­ła z TVP przy produk­cjach telewi­zyj­nych i filmo­wych. Wylan­so­wa­ła takie popular­ne przeboje jak Dookoła noc się stała, Nic dwa razy, Twój portret, W żółtych płomie­niach liści, Walc chopi­now­ski, Tango z różą w zębach.

Współ­pra­co­wa­ła m.in. z Januszem Munia­kiem, Włodzi­mie­rzem Nahornym, Jonaszem Koftą, Janem Wołkiem, Agniesz­ką Osiecką, Alicją Majewską, Jerzym Połom­skim, zespołem Skaldowie.

Życie prywatne

Pierw­szym mężem piosen­kar­ki był kompo­zy­tor Andrzej Mundkow­ski. Małżeń­stwo rozpadło się, a Prus poślu­bi­ła Ryszarda Kozicza, menadże­ra m.in. zespołu Skaldo­wie, z tego związku miała córkę Julię. 

Zmarła na raka piersi. Spoczywa na Cmenta­rzu Bródnow­skim (kwatera 15D) w Warszawie.

Nagrody i odznaczenia

Wielo­krot­nie uhono­ro­wa­na na Festi­wa­lu w Opolu. Za zasługi dla kultury została pośmiert­nie odzna­czo­na Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski.

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści"

Od 2009 roku w Białym­sto­ku corocz­nie odbywa się Festiwal Piosenki Literac­kiej "W żółtych płomie­niach liści" im. Łucji Prus. Pomysło­daw­cą tego festi­wa­lu jest Piotr-Bogusław Jędrzej­czak, a organi­za­to­rem Wojewódz­ki Ośrodek Animacji Kultury w Białym­sto­ku. W jury na stałe zasia­da­ją niegdy­siej­si współ­pra­cow­ni­cy Łucji Prus: Włodzi­mierz Nahorny, Janusz Strobel i Jan Wołek.


Dyskografia 12

Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

Greatest Hits Vol. 2

Skaldowie
Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

Greatest Hits Vol. 2

Skaldowie
Skaldowie - Historia zespołu Skaldowie

Historia zespołu Skaldowie

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 14
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1969-1979
Skaldowie - Listy śpiewające

Listy śpiewające

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 15
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Skaldowie - Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

Skaldowie
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1197-1200
 • Nośnik: 4CD
 • Data wydania: 2008
Skaldowie - Pastorałki

Pastorałki

Skaldowie
Skaldowie - Pastorałki

Pastorałki

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 16
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 15/16 + PROMO CD
 • Nośnik: 2LP+CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl
Skaldowie - The Best Of Skaldowie

The Best Of Skaldowie

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 33
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Skaldowie - Ty

Ty

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 05
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
Skaldowie - W żółtych płomieniach liści

W żółtych płomieniach liści

Skaldowie
Skaldowie - Z biegiem lat

Z biegiem lat

Skaldowie
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1327-28
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI