Łukasz Golec
Muzyk

Biografia

Łukasz Golec (ur. 19 lutego 1975 w Żywcu) - polski wokali­sta, trębacz, muzyk popowy i jazzowy, kompo­zy­tor, aranżer, członek Akademii Fonogra­ficz­nej w ramach ZPAV, jeden z liderów grupy muzycz­nej Golec uOrkie­stra. Brat bliźniak Pawła Golca.

Życiorys

Pochodzi z Milówki, miejsco­wo­ści leżącej na obszarze Beskidu Żywiec­kie­go. Wychował się w góral­skiej rodzinie o trady­cjach muzycz­nych. W wieku 10 lat, będąc uczniem III klasy szkoły podsta­wo­wej, zdał egzamin do żywiec­kiej Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej, gdzie rozpo­czął naukę gry na trąbce. Po czterech latach nauki zdał egzamin Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej I i II stopnia im. Stani­sła­wa Moniusz­ki w Bielsku-Białej, którą ukończył w 1995 r. Od szesna­ste­go roku życia aktywnie uczest­ni­czył w wyjaz­dach lokal­nych grup muzycz­nych, koncer­tu­ją­cych w Polsce i za granicą. Brał także udział w projek­tach dętych oraz grał w big bandach.

Miesz­ka­jąc w Bielsku-Białej, podczas kilku lat edukacji, od 1990 r. współ­two­rzył zespół Straight Ahead, jedno­cze­śnie stale posze­rza­jąc swoje jazzowe horyzon­ty. W okolicz­nych klubach jazzo­wych, podczas koncer­tów i jam sessions dosko­na­lił swój warsztat gry i impro­wi­za­cji. Brał udział w licznych konkur­sach i festi­wa­lach, co pozwa­la­ło mu szerzej zaist­nieć w świecie polskie­go jazzu. Na puław­skich warsz­ta­tach jazzo­wych został wyróż­nio­ny presti­żo­wym stypen­dium Berkleey Collage of Music w Bostonie. Następ­nie studio­wał na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach, ćwicząc pod okiem Piotra Wojtasika.

W latach 1997-1998, na pierw­szym roku studiów, razem z kolegami z roku tworzy Alchemik Acoustic Jazz Sextet w składzie: Grzegorz Piotrow­ski (saksofon), Marcin Masecki (forte­pian), Marcin Murawski (kontra­bas), Robert Luty (perkusja), Paweł Golec (puzon). Grupa odniosła sukces na polskiej scenie jazzowej, zdobyła nagrody w kraju i za granicą, m.in. pierwsze miejsce na Hoeila­art Inter­na­tio­nal Jazz Contest w Belgii; wyróż­nie­nie "Nowa twarz polskie­go jazzu" podczas festi­wa­lu Jazz nad Odrą, czy  "Klucz do kariery" na Pomor­skiej Jesieni Jazzowej w Gorzowie Wielko­pol­skim, podczas której Łukasz został uznany za najlep­sze­go solistę. W magazy­nie branżo­wym "Jazz Forum" trafił na listę najlep­szych trębaczy w Polsce, zajmując trzecie miejsce obok Tomasza Stańki i Piotra Wojtasika.

Pracował jako muzyk sesyjny z takimi wykonaw­ca­mi jak Maryla Rodowicz, Piasek, Norbi, Kayah, Mietek Szcze­śniak, The Freedom Nation, Jarosław Śmietana, Katarzy­na Groniec, Andrzej Krzywy, Robert Amirian, Paweł Kukiz, Deus Meus, Marcin Pospie­szal­ski, a także zespół Piersi, z którym regular­nie koncer­to­wał. Wystę­po­wał także z Teatrem Buffo. Brał udział w wielu koncer­tach telewi­zyj­nych, festi­wa­lach opolskim i sopockim, grał w big bandach Wiesława Piere­go­ról­ki i Zygmunta Kukli. 

W 1998 roku utworzył, wraz z bratem bliźnia­kiem, grupę muzyczną Golec uOrkie­stra, która podczas swojej dotych­cza­so­wej kariery nagrała 9 albumów w tym 3 kolędowe.

Oprócz projek­tów jazzo­wych i Golec uOrkie­stry, brał udział w wielu różnych nagra­niach. Wraz z Pawłem Golcem jest też współ­twór­cą piosenki Na Holi, hymnu Bielskiej Zadymki Jazzowej, a także współ­za­ło­ży­cie­lem Fundacji Braci Golec, oraz firmy wydaw­ni­czej Golec Fabryka.

Nagrody muzyczne

 • 2000: Fryde­ry­ki w katego­rii "Album Roku – muzyka tradycji i źródeł" za album "Golec uOrkie­stra 2"
 • 2000: Wiktory w katego­rii Odkrycie muzyczne roku.
 • 2001: Super­je­dyn­ki w katego­rii Zespół roku.
 • 2013: Laureat Super­Pre­mie­ry za „Młody Maj" 50 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
 • 2013: Laureat Super­De­biu­ty Nagroda Jedynki za "Młody Maj" 50 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
 • 2013: Nagroda w katego­rii Artyści Bez Granic 50 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
 • Programy telewizyjne (wybrane)

 • 2010: Taka miłość się nie zdarza, Edyta i Łukasz Golec TVN
 • 2009: Kuba Wojewódz­ki (talk-show) - gość programu, odc. 244
 • 2009: Kuba Wojewódz­ki (talk-show) - gość muzyczny, odc. 246
 • Zacisze gwiazd: Łukasz Golec TVP
 • Życie prywatne

  Od 2000 roku w związku małżeń­skim z Edytą Mędrzak. Edyta gra na altówce, śpiewa, kompo­nu­je, gra w zespole Golec uOrkie­stra. Wraz z bratem Pawłem Łukasz Golec został ambasa­do­rem zorga­ni­zo­wa­nych w Krakowie Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016.


  Dyskografia 10

  Amirian - Bardzo niebieskie migdały

  Bardzo niebieskie migdały

  Amirian
  • Wytwórnia: Mercury Polska
  • Numer katalogowy: 534 196-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Woobie Doobie - Bootla

  Bootla

  Woobie Doobie
  Maciej Balcar - Czarno

  Czarno

  Maciej Balcar
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4961262
  • EAN: 0724349612624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Kayah - JakaJaKayah

  JakaJaKayah

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 1755332
  • EAN: 0743217553326
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2000
  Kayah - JakaJaKayah

  JakaJaKayah

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 1857962
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: edycja specjalna
  Piersi - Miasteczko South Park

  Miasteczko South Park

  Piersi
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 253
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Piersi - Piersi i przyjaciele 2

  Piersi i przyjaciele 2

  Piersi
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1660
  • EAN: 5907812246600
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Piersi - Pieśni ojczyźniane

  Pieśni ojczyźniane

  Piersi
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5263120
  • EAN: 0724352631209
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Firebirds - Trans...

  Trans...

  Firebirds
  Kayah - Zebra

  Zebra

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 460792
  • EAN: 0743214607923
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI